• High Speed Ferry: Samui - Donsak Pier (1hr 30mins)
  • Bus: Donsak Pier - Krabi Town (3hrs 30mins included waiting time at Donsak Pier)
  • Minivan: Krabi Town - Ao Nang (30mins)
  • Ferry: Ao Nang - Phuket (2hrs)