เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จองเป็นกลุ่ม

ขั้นตอนการจองง่ายๆ
เรายินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ท่านเดินทางเป็นกรุ๊ป (20 คนขึ้นไป)
ท่านสามารถทำการจองด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้


ก่อนติดต่อเรา

ก่อนติดต่อกับพนักงานบริการลูกค้า
ขอให้ทานเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม:

 • วันเดินทางและจำนวนคนในกลุ่ม
 • จุดรับส่งกลุ่มของคุณ (หมายเลขเที่ยวบินและเวลาเครื่องลง)

ใบเสนอราคาและการจ่ายเงิน

 • เมื่อเราได้รับการจองของท่าน เราจะส่งใบแจ้งยอดที่ต้องชำระไปให้ท่านทางอีเมล์
 • โปรดตรวจสอบยอดที่ต้องชำระ หากถูกต้องโปรดชำระเงินตามระบบออนไลน์ของเรา
 • เมื่อเราได้รับเงินถูกต้อง กลุ่มของท่านจะได้รับตั๋วเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จากเรา
 • โปรดพิมพ์ตั๋วอิเล็คทรอนิกส์ออกมาเพื่อใช้ในวันเดินทาง

การเปลี่ยนแปลงการจองแบบเป็นกลุ่ม

 • โปรดอีเมล์หาเราหรือท่านสามารถใช้บริการแช็ตออนไลน์บนเว็บไซต์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง
 • โปรดแจ้งการเปลี่ยนแปลงของท่านอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง
 • การเปลี่ยนแปลงวันเวลาการเดินทางของท่านต้องขึ้นอยู่กับที่ว่างของเส้นทางนั้นๆ
 • มีค่าธรรมเรียมการเปลี่ยนแปลง 200 baht ต่อคนและต้องชำระส่วนต่างที่เกินมา

การยกเลิกการจองแบบกลุ่ม

 • โปรดอีเมล์หาเราหรือท่านสามารถใช้บริการแช็ตออนไลน์บนเว็บไซต์เพื่อทำการยกเลิก
 • การคืนเงินจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา ซึ่งการยกเลิกจะต้องยกเลิกก่อนวันเดินทาง 72 ชั่วโมง โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกคนละ 500 baht

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • เกาะนางยวน
  ความงามที่โดดเด่นทำให้เกาะนางยวนเป็นสัญลักษณ์ที่สวยงามอยู่บนบนไปรษณียบัตรของประเทศไทย...
  อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์