เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
หัวหิน (หอนาฬิกาหัวหิน) ไปยัง เกาะพะงัน (ท่าเรือท้องศาลา)
เวลาเดินทาง : 08:30-16:10 (7:40 ชั่วโมง) ราคา 39.43 32.33 (USD)
ส่วนลด 18%
 • รถบัส : จากหัวหิน - ชุมพร (4 ชั่วโมง 30 นาที)
 • เรือเฟอร์รี่ : จากชุมพร - เกาะพงัน (3 ชั่วโมง)
 
จุดเด่นของที่หมายปลายทาง
ท่าเรือและจุดรับส่ง
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.