เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
สถานขนส่งหาดใหญ่ : หาดใหญ่
ข้อมูลเบื้องต้น
 
Other than being the largest city in the region, Hat Yai has the main and most important bus hub in all of Southern Thailand. It is the main connector of Bangkok and locations in the Southern province along with Singapore and Malaysia. The terminal has both minivan and bus services that run throughout the day, it also has some basic facilities including Information desk, coffee shops, snack shops and a luggage office.


ที่อยู่ : Hat Yai, Songkla Thailand

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: สถานขนส่งหาดใหญ่

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
8:00
( ชั่วโมง )
15.77
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
7:00
( ชั่วโมง )
27.92
23.18

( USD )
8:00
( ชั่วโมง )
15.77
( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
8:30
( ชั่วโมง )
19.05
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
8:00
( ชั่วโมง )
29.57
24.54

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(09:00)
8:30
( ชั่วโมง )
19.05
( USD )

จาก เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
9:30
( ชั่วโมง )
36.14
29.99

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: สถานขนส่งหาดใหญ่

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
8:00
( ชั่วโมง )
15.77
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(18:30)
8:30
( ชั่วโมง )
15.77
( USD )

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
10:00
( ชั่วโมง )
18.07
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
10:30
( ชั่วโมง )
18.07
( USD )
จุดเด่นของที่หมายปลายทาง
จุดรับส่งของรถบัส
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.