เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: เกาะพะงัน

จองตั๋วเรือเฟอร์รี่เกาะพงัน และตารางเดินเรือเกาะพงัน
 
เดินทางไปเกาะพงันด้วยเรือเฟอร์รี่เป็นวิธีการเดินทางที่ง่ายสุดๆ มีหลายคนใช้เฟอร์รี่ในการเดินทางออกจากเกาะสมุย เกาะเต่าและตัวเมืองสุราษฏร์ฯ เพื่อมาเที่ยวเกาะพงัน... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: เกาะพะงัน

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(00:00)
เกาะพะงัน
Haad Rin
(00:30)
0:30
( ชั่วโมง )
23.89
19.12

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(08:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:20)
0:20
( ชั่วโมง )
8.96
7.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(08:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
0:30
( ชั่วโมง )
8.96
7.62

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(09:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
5.67
5.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:15)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:45)
0:30
( ชั่วโมง )
8.96
7.8

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
0:45
( ชั่วโมง )
5.97
5.26

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
0:45
( ชั่วโมง )
5.97
4.9

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(12:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:50)
0:20
( ชั่วโมง )
8.96
7.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(13:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
0:30
( ชั่วโมง )
8.96
7.62

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:00)
0:30
( ชั่วโมง )
8.96
7.8

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(14:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(15:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.48
4.03

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(16:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
0:30
( ชั่วโมง )
8.96
7.62

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
0:30
( ชั่วโมง )
8.96
7.8

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:15)
0:45
( ชั่วโมง )
5.97
5.26

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:15)
0:45
( ชั่วโมง )
5.97
4.9

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(19:30)
1:30
( ชั่วโมง )
5.67
5.11

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(18:00)
เกาะพะงัน
Haad Rin
(18:30)
0:30
( ชั่วโมง )
23.89
19.12

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(19:00)
เกาะพะงัน
Haad Rin
(19:30)
0:30
( ชั่วโมง )
23.89
19.12

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(20:00)
เกาะพะงัน
Haad Rin
(20:30)
0:30
( ชั่วโมง )
23.89
19.12

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(21:00)
เกาะพะงัน
Haad Rin
(21:30)
0:30
( ชั่วโมง )
23.89
19.12

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(22:00)
เกาะพะงัน
Haad Rin
(22:30)
0:30
( ชั่วโมง )
23.89
19.12

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(22:00)
เกาะพะงัน
Ban Tai
(22:30)
0:30
( ชั่วโมง )
35.84
28.67

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(23:00)
เกาะพะงัน
Haad Rin
(23:30)
0:30
( ชั่วโมง )
23.89
19.12

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(23:00)
เกาะพะงัน
Ban Tai
(23:30)
0:30
( ชั่วโมง )
35.84
28.67

( USD )

จาก เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:10)
1:10
( ชั่วโมง )
17.92
15.41

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
1:30
( ชั่วโมง )
13.44
9.95

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
13.44
9.95

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:45)
1:15
( ชั่วโมง )
14.93
11.95

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
2:00
( ชั่วโมง )
10.45
9.41

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
2:00
( ชั่วโมง )
10.45
8.89

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:10)
1:10
( ชั่วโมง )
14.93
11.95

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
1:30
( ชั่วโมง )
13.44
9.95

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(17:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:40)
1:10
( ชั่วโมง )
22.4
19.49

( USD )

จาก กรุงเทพฯ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(06:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:40)
10:40
( ชั่วโมง )
38.83
32.62

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(18:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
18:15
( ชั่วโมง )
25.39
22.34

( USD )
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(18:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
18:15
( ชั่วโมง )
25.39
22.34

( USD )
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(19:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
17:15
( ชั่วโมง )
25.39
22.6

( USD )
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(19:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
13:30
( ชั่วโมง )
29.87
26.88

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(09:30)
13:30
( ชั่วโมง )
32.86
28.26

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(20:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
16:00
( ชั่วโมง )
28.37
24.12

( USD )
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(20:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
12:30
( ชั่วโมง )
29.87
25.39

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(21:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:45)
13:45
( ชั่วโมง )
40.32
33.47

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
Phuket New Bus Station, Terminal 2
(09:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
9:30
( ชั่วโมง )
16.43
15.61

( USD )
ภูเก็ต
Phuket New Bus Station, Terminal 2
(09:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
9:30
( ชั่วโมง )
16.73
15.39

( USD )
ภูเก็ต
Phuket New Bus Station, Terminal 2
(09:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
8:00
( ชั่วโมง )
22.4
20.61

( USD )
ภูเก็ต
วิชิต
(10:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
8:00
( ชั่วโมง )
35.84
26.88

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
8:00
( ชั่วโมง )
35.84
31.18

( USD )

จาก กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
5:15
( ชั่วโมง )
20.91
17.77

( USD )
กระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(07:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:45)
4:45
( ชั่วโมง )
26.88
21.51

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
(08:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
5:30
( ชั่วโมง )
22.4
19.27

( USD )
กระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(09:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:00)
5:00
( ชั่วโมง )
26.88
21.51

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
(11:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
6:00
( ชั่วโมง )
22.4
19.27

( USD )
กระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
(11:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
7:00
( ชั่วโมง )
16.43
14.78

( USD )
กระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
(11:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
7:00
( ชั่วโมง )
16.73
15.05

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:15)
5:45
( ชั่วโมง )
20.91
17.77

( USD )
กระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(12:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
5:30
( ชั่วโมง )
26.88
21.51

( USD )

จาก สุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(06:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
4:30
( ชั่วโมง )
9.26
( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(07:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
5:15
( ชั่วโมง )
17.92
16.13

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Talad Kaset
(07:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
5:15
( ชั่วโมง )
11.95
10.16

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(07:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
5:15
( ชั่วโมง )
17.92
15.23

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(07:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
4:45
( ชั่วโมง )
11.95
10.16

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(07:45)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
4:45
( ชั่วโมง )
10.75
( USD )
สุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(07:45)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
4:45
( ชั่วโมง )
11.95
10.27

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(08:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:45)
3:45
( ชั่วโมง )
20.91
17.98

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(08:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:45)
3:45
( ชั่วโมง )
25.39
21.07

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(08:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
9.26
( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(08:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
5:00
( ชั่วโมง )
20.91
17.98

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Talad Kaset
(08:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
4:00
( ชั่วโมง )
10.45
9.41

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Tapee Pier
(09:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:45)
2:45
( ชั่วโมง )
20.91
17.98

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(09:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
16.43
14.13

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(09:45)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
6:45
( ชั่วโมง )
14.93
12.84

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:00)
3:30
( ชั่วโมง )
25.39
21.07

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:45)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
6:15
( ชั่วโมง )
20.91
17.98

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:45)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
5:45
( ชั่วโมง )
14.93
12.84

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(11:10)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
5:20
( ชั่วโมง )
13.74
( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(11:15)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
5:15
( ชั่วโมง )
14.93
12.84

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(11:20)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
5:40
( ชั่วโมง )
20.91
17.98

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Tapee Pier
(11:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:00)
2:30
( ชั่วโมง )
20.91
17.98

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(12:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
4:30
( ชั่วโมง )
9.26
( USD )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(12:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
4:30
( ชั่วโมง )
16.43
14.13

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Talad Kaset
(12:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
4:00
( ชั่วโมง )
10.45
9.41

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(13:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
5:30
( ชั่วโมง )
9.26
( USD )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Talad Kaset
(13:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:15)
5:15
( ชั่วโมง )
11.95
10.16

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:10)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
5:20
( ชั่วโมง )
13.74
( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:15)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
5:15
( ชั่วโมง )
14.93
12.84

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:45)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:15)
4:30
( ชั่วโมง )
17.92
16.13

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:45)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:15)
4:30
( ชั่วโมง )
17.92
15.23

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
3:30
( ชั่วโมง )
25.39
21.07

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
6:00
( ชั่วโมง )
14.93
12.84

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Talad Kaset
(14:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
4:00
( ชั่วโมง )
10.45
9.41

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(15:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
5:30
( ชั่วโมง )
9.26
( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:15)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
5:15
( ชั่วโมง )
13.74
( USD )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Tapee Pier
(15:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
2:30
( ชั่วโมง )
20.91
17.98

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:45)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
4:45
( ชั่วโมง )
14.93
12.84

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
4:30
( ชั่วโมง )
14.93
12.84

( USD )
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:10)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
4:20
( ชั่วโมง )
13.74
( USD )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Talad Kaset
(16:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
4:00
( ชั่วโมง )
10.45
9.41

( USD )

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(08:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
10:00
( ชั่วโมง )
27.18
24.46

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(09:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
8:00
( ชั่วโมง )
28.37
23.55

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(09:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
9:00
( ชั่วโมง )
29.87
22.4

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(09:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
9:30
( ชั่วโมง )
25.39
24.12

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(09:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
9:00
( ชั่วโมง )
29.87
23.89

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(10:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
8:00
( ชั่วโมง )
23.89
20.55

( USD )

จาก ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
2:30
( ชั่วโมง )
6.27
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
2:30
( ชั่วโมง )
6.27
5.21

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
2:30
( ชั่วโมง )
6.27
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
2:30
( ชั่วโมง )
6.27
5.21

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(10:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
2:15
( ชั่วโมง )
8.96
7.62

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
2:30
( ชั่วโมง )
6.27
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
2:30
( ชั่วโมง )
6.27
5.21

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(11:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
2:30
( ชั่วโมง )
13.44
11.56

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
2:30
( ชั่วโมง )
6.27
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
2:30
( ชั่วโมง )
6.27
5.21

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(14:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
2:30
( ชั่วโมง )
13.44
11.56

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(16:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:15)
2:15
( ชั่วโมง )
8.96
7.62

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
2:30
( ชั่วโมง )
6.27
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
2:30
( ชั่วโมง )
6.27
5.21

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
2:30
( ชั่วโมง )
6.27
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
2:30
( ชั่วโมง )
6.27
5.21

( USD )

จาก ชุมพร

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:45)
3:45
( ชั่วโมง )
29.87
25.69

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
5:00
( ชั่วโมง )
23.89
21.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:40)
3:40
( ชั่วโมง )
29.87
25.69

( USD )

จาก Samui Airport

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Samui Airport
Samui Airport
(08:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
0:30
( ชั่วโมง )
13.44
11.56

( USD )
Samui Airport
Samui Airport
(13:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
0:30
( ชั่วโมง )
13.44
11.56

( USD )
Samui Airport
Samui Airport
(16:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
0:30
( ชั่วโมง )
13.44
11.56

( USD )

จาก หัวหิน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:10)
7:40
( ชั่วโมง )
38.83
33.39

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:45)
11:15
( ชั่วโมง )
38.83
33.39

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(09:30)
10:00
( ชั่วโมง )
32.86
28.58

( USD )

จาก Ao Nang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Ao Nang
อ่าวนาง
(06:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:45)
5:45
( ชั่วโมง )
23.89
19.83

( USD )
Ao Nang
อ่าวนาง
(07:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:00)
6:30
( ชั่วโมง )
23.89
19.83

( USD )
Ao Nang
อ่าวนาง
(10:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
8:30
( ชั่วโมง )
20.91
19.44

( USD )
Ao Nang
อ่าวนาง
(10:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
8:30
( ชั่วโมง )
22.7
19.29

( USD )
Ao Nang
อ่าวนาง
(10:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
7:30
( ชั่วโมง )
23.89
19.83

( USD )

จาก เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(07:45)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
9:15
( ชั่วโมง )
28.37
24.4

( USD )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(08:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
10:30
( ชั่วโมง )
26.88
22.85

( USD )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(08:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
10:30
( ชั่วโมง )
27.18
24.46

( USD )

จาก ไร่เล

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เล
Ao Nam Mao Pier
(06:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:45)
5:15
( ชั่วโมง )
23.89
19.83

( USD )
ไร่เล
Ao Nam Mao Pier
(08:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
10:30
( ชั่วโมง )
22.7
19.29

( USD )
ไร่เล
Ao Nam Mao Pier
(08:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:00)
5:30
( ชั่วโมง )
23.89
19.83

( USD )
ไร่เล
Ao Nam Mao Pier
(10:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
8:00
( ชั่วโมง )
23.89
22.7

( USD )
ไร่เล
Ao Nam Mao Pier
(11:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
6:30
( ชั่วโมง )
23.89
19.83

( USD )

จาก อุทยานแห่งชาติเขาสก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
อุทยานแห่งชาติเขาสก
Khao Sok Minivan Station
(11:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:15)
7:15
( ชั่วโมง )
26.88
23.39

( USD )

จาก นครศรีธรรมราช

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(07:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
6:00
( ชั่วโมง )
20.91
17.98

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(07:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
5:00
( ชั่วโมง )
13.74
( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(07:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:00)
6:30
( ชั่วโมง )
26.88
23.12

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(08:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
5:00
( ชั่วโมง )
20.91
17.98

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(10:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
7:30
( ชั่วโมง )
26.88
23.12

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
5:00
( ชั่วโมง )
20.91
17.98

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
6:00
( ชั่วโมง )
13.74
( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:40)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
4:50
( ชั่วโมง )
13.74
( USD )

จาก Koh Chang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Chang
Center Point Pier
(10:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(09:30)
23:30
( ชั่วโมง )
49.28
45.83

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: เกาะพะงัน

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
Haad Rin
(01:00)
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(01:30)
0:30
( ชั่วโมง )
23.89
19.12

( USD )
เกาะพะงัน
Haad Rin
(02:00)
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(02:30)
0:30
( ชั่วโมง )
23.89
19.12

( USD )
เกาะพะงัน
Haad Rin
(03:00)
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(03:30)
0:30
( ชั่วโมง )
23.89
19.12

( USD )
เกาะพะงัน
Haad Rin
(04:00)
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(04:30)
0:30
( ชั่วโมง )
23.89
19.12

( USD )
เกาะพะงัน
Ban Tai
(04:00)
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(04:30)
0:30
( ชั่วโมง )
35.84
28.67

( USD )
เกาะพะงัน
Haad Rin
(05:00)
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(05:30)
0:30
( ชั่วโมง )
23.89
19.12

( USD )
เกาะพะงัน
Ban Tai
(05:00)
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(05:30)
0:30
( ชั่วโมง )
35.84
28.67

( USD )
เกาะพะงัน
Haad Rin
(06:00)
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(06:30)
0:30
( ชั่วโมง )
23.89
19.12

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:45)
0:45
( ชั่วโมง )
5.97
5.2

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.48
3.81

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.48
3.67

( USD )
เกาะพะงัน
Haad Rin
(07:00)
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(07:30)
0:30
( ชั่วโมง )
23.89
19.12

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:45)
0:45
( ชั่วโมง )
5.97
5.02

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:50)
0:30
( ชั่วโมง )
8.96
7.35

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(08:30)
0:30
( ชั่วโมง )
8.96
7.71

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:00)
0:30
( ชั่วโมง )
8.96
7.71

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(11:20)
0:20
( ชั่วโมง )
8.96
7.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:30)
0:30
( ชั่วโมง )
8.96
7.35

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(13:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.48
3.81

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(13:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.48
3.67

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
0:45
( ชั่วโมง )
5.97
5.2

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
0:45
( ชั่วโมง )
5.97
5.02

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:00)
0:30
( ชั่วโมง )
8.96
7.35

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(17:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.48
3.81

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(17:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.48
3.67

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:20)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(16:40)
0:20
( ชั่วโมง )
8.96
7.71

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(17:30)
1:00
( ชั่วโมง )
8.96
7.71

( USD )

ถึง เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
1:00
( ชั่วโมง )
14.93
12.25

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:00)
1:30
( ชั่วโมง )
13.44
11.42

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:30)
2:00
( ชั่วโมง )
10.45
9.2

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:30)
2:00
( ชั่วโมง )
10.45
8.68

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:15)
1:15
( ชั่วโมง )
14.93
12.25

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:30)
2:00
( ชั่วโมง )
13.44
11.42

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(19:00)
2:00
( ชั่วโมง )
13.44
11.56

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:15)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(19:15)
1:00
( ชั่วโมง )
17.92
15.41

( USD )

ถึง กรุงเทพฯ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(20:30)
12:00
( ชั่วโมง )
38.83
32.62

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(05:30)
17:00
( ชั่วโมง )
26.88
24.19

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(00:30)
11:30
( ชั่วโมง )
38.83
32.62

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(06:00)
17:00
( ชั่วโมง )
26.88
25.54

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(05:30)
16:30
( ชั่วโมง )
32.86
27.93

( USD )

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
ภูเก็ต
วิชิต
(15:00)
7:40
( ชั่วโมง )
32.86
27.6

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
ภูเก็ต
Phuket New Bus Station, Terminal 2
(16:00)
8:00
( ชั่วโมง )
22.4
20.61

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(09:00)
ภูเก็ต
Phuket New Bus Station, Terminal 2
(17:00)
8:00
( ชั่วโมง )
16.43
15.61

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
ภูเก็ต
วิชิต
(20:00)
8:00
( ชั่วโมง )
32.86
27.6

( USD )

ถึง กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
5:30
( ชั่วโมง )
14.93
12.69

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
กระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
(12:30)
5:30
( ชั่วโมง )
16.73
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
กระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
(11:40)
4:40
( ชั่วโมง )
17.92
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
กระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(12:00)
4:40
( ชั่วโมง )
26.88
23.12

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
กระบี่
เมืองกระบี่
(14:00)
6:00
( ชั่วโมง )
25.39
21.83

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
กระบี่
เมืองกระบี่
(17:00)
6:30
( ชั่วโมง )
25.39
21.83

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
กระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(17:00)
5:00
( ชั่วโมง )
26.88
23.12

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
6:00
( ชั่วโมง )
14.93
12.69

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:30)
กระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(19:30)
5:00
( ชั่วโมง )
26.88
23.12

( USD )

ถึง สุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(09:00)
4:00
( ชั่วโมง )
9.26
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
สุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(09:15)
4:15
( ชั่วโมง )
10.75
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:00)
5:00
( ชั่วโมง )
13.74
13.33

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(12:30)
5:30
( ชั่วโมง )
17.92
15.23

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(11:00)
4:00
( ชั่วโมง )
9.26
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
สุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(11:15)
4:15
( ชั่วโมง )
10.75
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(12:00)
5:00
( ชั่วโมง )
13.74
13.33

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(12:00)
5:00
( ชั่วโมง )
14.93
12.69

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Talad Kaset
(11:30)
4:30
( ชั่วโมง )
10.45
9.93

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Talad Kaset
(11:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.95
10.16

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
สุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(11:00)
4:00
( ชั่วโมง )
11.95
10.16

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:30)
3:10
( ชั่วโมง )
25.39
21.33

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
สุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(10:20)
3:00
( ชั่วโมง )
22.4
19.27

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Tapee Pier
(09:40)
2:20
( ชั่วโมง )
20.91
17.98

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
22.4
19.27

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(12:00)
4:00
( ชั่วโมง )
17.92
15.23

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(09:00)
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(13:00)
4:00
( ชั่วโมง )
9.26
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(09:00)
สุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(13:15)
4:15
( ชั่วโมง )
10.75
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(09:00)
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:00)
5:00
( ชั่วโมง )
13.74
13.33

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(09:00)
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:00)
5:00
( ชั่วโมง )
14.93
12.69

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(09:00)
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Talad Kaset
(13:30)
4:30
( ชั่วโมง )
10.45
9.93

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:30)
5:00
( ชั่วโมง )
22.4
19.27

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
สุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(17:40)
7:10
( ชั่วโมง )
20.91
17.98

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(15:00)
4:30
( ชั่วโมง )
17.92
15.23

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:00)
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(15:00)
4:00
( ชั่วโมง )
9.26
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:00)
สุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(15:15)
4:15
( ชั่วโมง )
10.75
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:00)
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:00)
5:00
( ชั่วโมง )
13.74
13.33

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:00)
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:00)
5:00
( ชั่วโมง )
14.93
12.69

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:15)
3:15
( ชั่วโมง )
25.39
21.33

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
สุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(15:00)
3:00
( ชั่วโมง )
22.4
19.27

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Tapee Pier
(14:30)
2:30
( ชั่วโมง )
20.91
17.98

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
สุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(17:30)
5:00
( ชั่วโมง )
11.95
10.16

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(18:00)
5:30
( ชั่วโมง )
17.92
15.23

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Talad Kaset
(17:30)
5:00
( ชั่วโมง )
11.95
10.16

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(17:00)
4:00
( ชั่วโมง )
9.26
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
สุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(17:15)
4:15
( ชั่วโมง )
10.75
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(18:00)
5:00
( ชั่วโมง )
13.74
13.33

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(18:00)
5:00
( ชั่วโมง )
14.93
12.69

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Talad Kaset
(17:30)
4:30
( ชั่วโมง )
10.45
9.93

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
สุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(17:50)
4:50
( ชั่วโมง )
11.95
10.75

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:30)
สุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(18:00)
3:30
( ชั่วโมง )
25.39
21.33

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:30)
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town: Tapee Pier
(17:10)
2:40
( ชั่วโมง )
20.91
17.98

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:30)
สุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(17:50)
3:20
( ชั่วโมง )
22.4
19.27

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(21:00)
4:00
( ชั่วโมง )
9.26
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
สุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(21:15)
4:15
( ชั่วโมง )
10.75
( USD )

ถึง เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(16:00)
9:00
( ชั่วโมง )
23.89
20.31

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
8:30
( ชั่วโมง )
25.69
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
8:30
( ชั่วโมง )
26.88
24.19

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(16:30)
9:10
( ชั่วโมง )
34.35
29.54

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(16:30)
8:30
( ชั่วโมง )
32.86
28.26

( USD )

ถึง ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
2:30
( ชั่วโมง )
6.27
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(09:30)
2:30
( ชั่วโมง )
8.96
7.62

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
2:30
( ชั่วโมง )
6.27
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(11:00)
3:00
( ชั่วโมง )
13.44
11.56

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(09:00)
2:30
( ชั่วโมง )
6.27
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(13:30)
3:00
( ชั่วโมง )
13.44
11.56

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:00)
2:30
( ชั่วโมง )
6.27
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(15:30)
3:00
( ชั่วโมง )
8.96
7.62

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
2:30
( ชั่วโมง )
6.27
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
2:30
( ชั่วโมง )
6.27
( USD )

ถึง ชุมพร

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
3:15
( ชั่วโมง )
29.87
25.69

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
ชุมพร
Chumphon Town
(18:30)
6:00
( ชั่วโมง )
23.89
22.22

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
3:15
( ชั่วโมง )
29.87
25.69

( USD )

ถึง Samui Airport

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
Samui Airport
Samui Airport
(09:30)
1:30
( ชั่วโมง )
13.44
11.42

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
Samui Airport
Samui Airport
(12:00)
1:30
( ชั่วโมง )
13.44
11.42

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
Samui Airport
Samui Airport
(18:00)
1:30
( ชั่วโมง )
13.44
11.42

( USD )

ถึง หัวหิน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
8:30
( ชั่วโมง )
38.83
33.39

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
8:35
( ชั่วโมง )
38.83
33.39

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
14:00
( ชั่วโมง )
32.86
28.58

( USD )

ถึง Ao Nang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
Ao Nang
อ่าวนาง
(13:30)
6:30
( ชั่วโมง )
20.91
17.77

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
Ao Nang
อ่าวนาง
(14:30)
7:30
( ชั่วโมง )
20.91
19.24

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
Ao Nang
อ่าวนาง
(12:30)
5:10
( ชั่วโมง )
31.36
26.97

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
Ao Nang
อ่าวนาง
(14:30)
6:30
( ชั่วโมง )
28.37
24.4

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
Ao Nang
อ่าวนาง
(17:30)
7:00
( ชั่วโมง )
28.37
24.4

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
Ao Nang
อ่าวนาง
(17:30)
5:30
( ชั่วโมง )
31.36
26.97

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
Ao Nang
อ่าวนาง
(19:00)
6:30
( ชั่วโมง )
20.91
17.77

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:30)
Ao Nang
อ่าวนาง
(20:00)
5:30
( ชั่วโมง )
31.36
26.97

( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(15:30)
8:30
( ชั่วโมง )
23.89
20.31

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(16:30)
9:10
( ชั่วโมง )
34.35
29.54

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(17:00)
9:00
( ชั่วโมง )
32.86
28.26

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(20:00)
9:30
( ชั่วโมง )
32.86
28.26

( USD )

ถึง ไร่เล

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
ไร่เล
ไร่เล
(15:30)
8:30
( ชั่วโมง )
23.89
22.22

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
ไร่เล
ไร่เล
(14:30)
7:30
( ชั่วโมง )
25.39
21.58

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
ไร่เล
ไร่เล
(13:00)
5:40
( ชั่วโมง )
34.35
29.54

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
ไร่เล
ไร่เล
(14:30)
6:30
( ชั่วโมง )
31.36
26.97

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
ไร่เล
ไร่เล
(17:30)
7:00
( ชั่วโมง )
31.36
26.97

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
ไร่เล
ไร่เล
(18:00)
6:00
( ชั่วโมง )
34.35
29.54

( USD )

ถึง อุทยานแห่งชาติเขาสก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
Khao Sok Minivan Station
(14:00)
7:00
( ชั่วโมง )
14.93
12.69

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
Khao Sok Minivan Station
(13:30)
6:10
( ชั่วโมง )
22.4
19.27

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
Khao Sok Minivan Station
(15:00)
7:00
( ชั่วโมง )
23.89
20.79

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
Khao Sok Minivan Station
(19:00)
7:00
( ชั่วโมง )
22.4
19.27

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
Khao Sok Minivan Station
(20:00)
7:30
( ชั่วโมง )
14.93
12.69

( USD )

ถึง Chumphon Train Station

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
Chumphon Train Station
สถานีรถไฟชุมพร
(17:30)
5:00
( ชั่วโมง )
23.89
22.22

( USD )

ถึง นครศรีธรรมราช

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(10:30)
5:30
( ชั่วโมง )
13.74
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(11:40)
4:20
( ชั่วโมง )
26.88
23.12

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
20.91
17.98

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(09:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(14:30)
5:30
( ชั่วโมง )
13.74
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:30)
5:00
( ชั่วโมง )
20.91
17.98

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(16:30)
4:30
( ชั่วโมง )
26.88
23.12

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(18:30)
5:30
( ชั่วโมง )
13.74
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:30)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(19:10)
4:40
( ชั่วโมง )
26.88
23.12

( USD )

ถึง Hat Yai

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
Hat Yai
Hat Yai Bus Terminal
(16:00)
8:00
( ชั่วโมง )
23.89
20.55

( USD )

ถึง Nakhon Si Thammarat Town

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
4:40
( ชั่วโมง )
26.88
23.12

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
4:30
( ชั่วโมง )
20.91
17.98

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
4:30
( ชั่วโมง )
20.91
17.98

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
4:30
( ชั่วโมง )
26.88
23.12

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:30)
4:50
( ชั่วโมง )
26.88
23.12

( USD )

ถึง Phang Nga

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
Phang Nga
Maw-Kaeng Junction
(15:00)
7:40
( ชั่วโมง )
22.4
19.27

( USD )

ข้อมูลเกาะพงัน


เกาะพงันตั้งอยู่ตรงกลางโดยมีเกาะเต่าอยู่ทางเหนือห่างออกไป 35 กม. และเกาะสมุยอยู่ทางใต้ ห่างออกไป 15 กม. เกาะพงันเป็นที่ตั้งของปาร์ตี้ “Full Moon” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากทั่วทุกมุมโลกที่อยากมาร่วมปาร์ตี้ที่จัดขึ้นทุกปีที่บริเวณหาดริน! แต่เกาะพงันไม่ได้มีดีแค่เรื่องความเฮฮาปาร์ตี้เท่านั้น ความงดงามของที่นี่ยังคงเป็นธรรมชาติและยังไม่ถูกบุกรุกมากนัก มีหลายคนที่ชอบความเงียบสงบที่เดินทางมาที่เกาะพงัน ที่นี่มีโรงแรมเล็กๆ ให้เลือกมากมาย ใครที่ชอบการเข้าสปา เกาะพงันมีพร้อมสรรพเหมือนกัน!


 • ชายหาดที่เกาะพงัน

  เกาะพงันมีหาดที่มีชื่อเสียงมากมาย เริ่มกันที่หาดรินนอกที่เป็นที่จัดงานปาร์ตี้ฟูลมูน ในคืนวันงานเต็มไปด้วยเม็ดทรายขาวที่ถูกดัดแปลงเป็นฟลอร์เต้นรำ แต่หลังวันงานอาจต้องทำความสะอาดกันยกใหญ่ หรือจะเป็นหาดรินในที่อยู่ค่อนไปทางใต้ของเกาะซึ่งมีอีกชื่อว่า หาดซันเซ็ท ค่อนไปทางตะวันตกฉียงใต้ก็เป็นอ่าวบ้านใต้และอ่าวบ้านค่ายที่มีชายหาดยาว วิวตอนพระอาทิตย์ตกก็สวยไม่เบา ค่อนไปทางทิศตะวันตกก็เป็นหาดยาวและแม่หาดที่เป็นที่นิยมในเรื่องของการสน็อคลิ่ง สุดท้ายด้านทิศตะวันออก มีหาดยาวและหาดท้องนายปานที่เงียบสงบ

 • ฟูลล์มูนปาร์ตี้!

  ปาร์ตี้ฟูลมูนของที่นี่แรงส์อย่าบอกใคร ผืนทรายหน้าหาดรินถูกประยุกต์เป็นฟลอเต้นรำของนักรักปาร์ตี้ที่มาหาความสนุกและเต้นรำกันตลอดทั้งคืน PhuketFerry.com รับรองได้เลยว่า สองในสามของบรรดานักรักปาร์ตี้เป็นต้องตื่นขึ้นมาแล้วถามคำถามว่า “เกิดอะไรขึ้นเหรอ?” “เราอยู่ที่ไหน?” คนที่มาปาร์ตี้นี้ต้องเป็นคนรักดื่มและงดเว้นวิถีชีวิตแบบปกติไปชั่วคราว เราขอแนะนำว่า หากท่านจะไปร่วม ก็ต้องระมัดระวังตัวกันนิดนึง (เพราะเราลองมาแล้ว!) อาจต้องศึกษาข้อมูลกันล่วงหน้าว่าต้องเตรียมตัวเองกันอย่างไรบ้าง ไม่ว่ายังไงก็ขอให้สนุกละกัน!

 • เดินทางรอบเกาะพงัน

  การเดินทางรอบเกาะพงันทำได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์หรือ “รถสองแถว” ที่บรรทุกผู้โดยสารได้คราวละ 10 คนโดยประมาณ หากชอบลุยก็ลองเช่ามอเตอร์ไซค์ขับเล่นดูเพื่อความเป็นส่วนตัว จะแวะที่ไหนก็สะดวกและไม่แพง ถนนที่นี่อาจมีขรุขระบ้าง จึงต้องระมัดระวังกันหน่อย อย่าลืมสวมหมวกกันน็อคและเช็คว่ามีประกันอุบัติเหตุหรือไม่ แต่ถ้าจะให้ดีและปลอดภัยกว่าก็ลองเช่ารถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่ง่ายและปลอดภัยเวลาขึ้นและลงจากเขา

 • ความงามอย่างเป็นธรรมชาติที่เกาะพงัน

  เกาะพงันมีทั้งน้ำตกและจุดชมวิวสวยๆ มากมาย เช่นจุดชมวิว Domesila เลยไปอีก 15 นาทีก็ไปเล่นน้ำตกได้ที่น้ำตกแพงซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติธารเสด็จใกล้ๆ กับหาดท้องศาลา ไม่ไกลจากหาดขวดค่อนไปทางทิศเหนือของเกาะก็มีอีกจุดชมวิวที่สวยใช้ได้เหมือนกัน หลายคนชอบมาปีนเขากันที่เกาะพงันตรงเส้นทางระหว่างหาดรินและหาดเทียน แต่ถ้าใครที่ชื่นชอบที่จะลอยล่องอยู่บนน้ำทะเล ก็ลองไปทัวร์แถวเกาะม้าหรือบริเวณรอบๆ ดู

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.