เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: เกาะสมุย

เดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย ไปยังเกาะพงัน เกาะเต่าและอื่นๆ อีกมาก ตรวจเช็คราคาและค่าเรือเฟอร์รี่ไปเกาะสมุยได้ที่นี่
 
เรือเฟอร์รี่เกาะสมุย ที่เดินทางระหว่างเกาะสมุยและตัวเมืองสุราษฏ์ธานี เกาะพงันและเกาะเต่า มีออกเดินทางหลายเที่ยวต่อวัน... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: เกาะสมุย

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
Ban Tai
(04:00)
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(04:30)
0:30
( ชั่วโมง )
36.57
29.26

( USD )
เกาะพะงัน
Haad Rin
(05:00)
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(05:30)
0:30
( ชั่วโมง )
30.48
24.08

( USD )
เกาะพะงัน
Ban Tai
(05:00)
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(05:30)
0:30
( ชั่วโมง )
36.57
29.26

( USD )
เกาะพะงัน
Haad Rin
(05:00)
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(05:30)
0:30
( ชั่วโมง )
36.57
27.43

( USD )
เกาะพะงัน
Haad Rin
(06:00)
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(06:30)
0:30
( ชั่วโมง )
30.48
24.38

( USD )
เกาะพะงัน
Haad Rin
(06:00)
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(06:30)
0:30
( ชั่วโมง )
36.57
27.43

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:45)
0:45
( ชั่วโมง )
6.1
5.06

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
3.89

( USD )
เกาะพะงัน
Haad Rin
(07:00)
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(07:30)
0:30
( ชั่วโมง )
30.48
24.38

( USD )
เกาะพะงัน
Haad Rin
(07:00)
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(07:30)
0:30
( ชั่วโมง )
36.57
27.43

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:50)
0:30
( ชั่วโมง )
9.14
7.5

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(08:30)
0:30
( ชั่วโมง )
9.14
7.86

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:00)
0:30
( ชั่วโมง )
9.14
7.86

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(11:20)
0:20
( ชั่วโมง )
9.14
7.95

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:30)
0:30
( ชั่วโมง )
9.14
7.5

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(13:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
3.89

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
0:45
( ชั่วโมง )
6.1
5.06

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(15:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
3.89

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:00)
0:30
( ชั่วโมง )
9.14
7.5

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:20)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(16:40)
0:20
( ชั่วโมง )
9.14
7.86

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(17:00)
0:30
( ชั่วโมง )
9.14
7.86

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:30)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(19:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
3.89

( USD )

จาก เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:50)
1:50
( ชั่วโมง )
21.34
18.35

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(08:30)
2:00
( ชั่วโมง )
18.29
15.18

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
18.29
15.54

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(11:20)
1:50
( ชั่วโมง )
18.29
14.63

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
3:15
( ชั่วโมง )
15.24
12.65

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(16:40)
1:40
( ชั่วโมง )
18.29
14.63

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(17:30)
2:30
( ชั่วโมง )
18.29
15.54

( USD )

จาก กรุงเทพฯ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(06:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(16:40)
10:40
( ชั่วโมง )
42.67
33.71

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(18:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
17:20
( ชั่วโมง )
24.38
20.24

( USD )
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(19:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
16:20
( ชั่วโมง )
24.38
20.24

( USD )
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(19:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(07:30)
12:30
( ชั่วโมง )
27.43
22.77

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(12:30)
16:30
( ชั่วโมง )
36.57
31.45

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:30)
12:30
( ชั่วโมง )
30.48
25.91

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(20:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
17:15
( ชั่วโมง )
30.17
25.04

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:30)
12:30
( ชั่วโมง )
30.48
25.91

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:30)
12:30
( ชั่วโมง )
25.91
23.32

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(21:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(11:20)
14:20
( ชั่วโมง )
44.19
34.03

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
Phuket New Bus Station, Terminal 2
(09:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
7:30
( ชั่วโมง )
13.72
11.93

( USD )
ภูเก็ต
Phuket New Bus Station, Terminal 2
(09:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:30)
7:30
( ชั่วโมง )
14.93
12.99

( USD )
ภูเก็ต
วิชิต
(10:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:15)
7:15
( ชั่วโมง )
39.62
26.94

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:15)
7:15
( ชั่วโมง )
30.48
25.3

( USD )

จาก กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
4:20
( ชั่วโมง )
15.24
12.65

( USD )
กระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(07:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:55)
3:55
( ชั่วโมง )
24.38
14.39

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
(08:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
19.81
17.04

( USD )
กระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(09:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
4:15
( ชั่วโมง )
24.38
14.39

( USD )
กระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
(11:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
5:00
( ชั่วโมง )
13.72
11.93

( USD )
กระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
(11:30)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:30)
5:00
( ชั่วโมง )
14.93
12.25

( USD )
กระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
(11:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
5:00
( ชั่วโมง )
15.24
13.72

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:45)
5:15
( ชั่วโมง )
15.24
12.65

( USD )
กระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(12:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:15)
4:45
( ชั่วโมง )
24.38
14.39

( USD )

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(08:30)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:30)
8:00
( ชั่วโมง )
25.6
20.48

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(09:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(16:00)
7:00
( ชั่วโมง )
25.91
22.02

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(09:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:15)
8:15
( ชั่วโมง )
27.43
15.09

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(09:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
7:30
( ชั่วโมง )
22.86
18.52

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(10:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:45)
7:15
( ชั่วโมง )
21.34
17.71

( USD )

จาก ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(06:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(05:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(06:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(07:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(06:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(07:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(09:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(08:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(09:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(10:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
1:20
( ชั่วโมง )
6.1
5.06

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(11:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(10:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(11:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
10.67
9.17

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(11:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(13:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(12:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(14:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(13:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(15:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(14:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(15:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(17:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(16:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(16:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:45)
1:15
( ชั่วโมง )
6.1
5.06

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(17:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(18:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(19:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(18:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(19:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(20:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(21:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )

จาก ชุมพร

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(11:20)
4:20
( ชั่วโมง )
33.53
28.83

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
6:15
( ชั่วโมง )
27.43
22.77

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(16:40)
3:40
( ชั่วโมง )
33.53
28.83

( USD )

จาก หัวหิน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(16:40)
8:10
( ชั่วโมง )
42.67
33.71

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(11:20)
11:50
( ชั่วโมง )
42.67
33.71

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:30)
9:00
( ชั่วโมง )
30.48
26.21

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:30)
9:00
( ชั่วโมง )
30.48
28.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(12:30)
13:00
( ชั่วโมง )
36.57
31.82

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:30)
9:00
( ชั่วโมง )
25.91
23.32

( USD )

จาก Ao Nang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Ao Nang
อ่าวนาง
(06:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:55)
4:55
( ชั่วโมง )
21.34
14.51

( USD )
Ao Nang
อ่าวนาง
(07:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
5:45
( ชั่วโมง )
21.34
14.51

( USD )
Ao Nang
อ่าวนาง
(10:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
6:30
( ชั่วโมง )
16.76
14.92

( USD )
Ao Nang
อ่าวนาง
(10:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:30)
6:30
( ชั่วโมง )
21.03
16.82

( USD )
Ao Nang
อ่าวนาง
(10:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
6:30
( ชั่วโมง )
19.81
17.63

( USD )
Ao Nang
อ่าวนาง
(10:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:15)
6:45
( ชั่วโมง )
21.34
14.51

( USD )

จาก เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
Saladan Pier
(08:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
8:30
( ชั่วโมง )
22.86
21.49

( USD )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(08:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:30)
8:30
( ชั่วโมง )
25.6
20.74

( USD )

จาก Surat Thani Airport

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:55)
2:55
( ชั่วโมง )
22.86
18.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
3:00
( ชั่วโมง )
15.24
13.11

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(12:30)
4:10
( ชั่วโมง )
11.89
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(12:30)
4:00
( ชั่วโมง )
18.29
15.73

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:30)
4:00
( ชั่วโมง )
12.19
10.24

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:30)
4:00
( ชั่วโมง )
12.8
12.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
2:45
( ชั่วโมง )
22.86
18.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:30)
3:45
( ชั่วโมง )
12.19
10.24

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:30)
3:45
( ชั่วโมง )
12.8
12.29

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(14:30)
3:20
( ชั่วโมง )
11.89
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:30)
4:15
( ชั่วโมง )
12.8
12.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:30)
4:15
( ชั่วโมง )
12.19
10.12

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:30)
3:20
( ชั่วโมง )
11.89
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
3:15
( ชั่วโมง )
12.19
10.48

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
3:15
( ชั่วโมง )
12.8
12.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:45)
4:00
( ชั่วโมง )
15.24
13.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:15)
2:45
( ชั่วโมง )
22.86
18.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(18:30)
4:00
( ชั่วโมง )
12.19
10.12

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(18:30)
4:00
( ชั่วโมง )
12.8
12.29

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:30)
3:15
( ชั่วโมง )
11.89
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:30)
3:45
( ชั่วโมง )
12.8
12.29

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(19:30)
3:40
( ชั่วโมง )
11.89
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:30)
3:30
( ชั่วโมง )
12.19
10.12

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(21:00)
3:15
( ชั่วโมง )
11.89
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(21:00)
3:15
( ชั่วโมง )
12.19
10.12

( USD )

จาก ไร่เล

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เล
Ao Nam Mao Pier
(06:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:55)
4:25
( ชั่วโมง )
21.34
17.07

( USD )
ไร่เล
Ao Nam Mao Pier
(08:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:30)
8:30
( ชั่วโมง )
21.03
17.88

( USD )
ไร่เล
Ao Nam Mao Pier
(08:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
4:45
( ชั่วโมง )
21.34
17.07

( USD )
ไร่เล
Ao Nam Mao Pier
(10:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
6:00
( ชั่วโมง )
18.29
16.82

( USD )
ไร่เล
Ao Nam Mao Pier
(11:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:15)
5:45
( ชั่วโมง )
21.34
17.07

( USD )

จาก อุทยานแห่งชาติเขาสก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
อุทยานแห่งชาติเขาสก
Khao Sok Minivan Station
(11:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:45)
6:45
( ชั่วโมง )
24.38
20.24

( USD )

จาก นครศรีธรรมราช

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(07:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(12:30)
5:00
( ชั่วโมง )
18.29
15.73

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(07:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
5:45
( ชั่วโมง )
24.38
20.97

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(08:20)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(12:30)
4:10
( ชั่วโมง )
11.89
( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(08:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(12:30)
4:00
( ชั่วโมง )
18.29
15.73

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(10:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:15)
6:45
( ชั่วโมง )
24.38
20.97

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(16:00)
4:00
( ชั่วโมง )
18.29
15.73

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(15:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.89
( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(16:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(19:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.89
( USD )

จาก Surat Thani Town

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(05:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(09:30)
3:30
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(06:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(10:30)
3:30
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(07:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
4:20
( ชั่วโมง )
10.67
8.85

( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(07:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(11:30)
3:30
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(08:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(08:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Tapee Pier
(09:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:55)
1:55
( ชั่วโมง )
18.29
15.73

( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(09:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(12:30)
3:00
( ชั่วโมง )
15.24
13.11

( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(09:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(09:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(13:30)
3:30
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(10:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(10:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(14:30)
3:30
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Tapee Pier
(11:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
1:45
( ชั่วโมง )
18.29
15.73

( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(11:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(11:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(15:30)
3:30
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(12:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(12:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:30)
3:30
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(13:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:20)
4:20
( ชั่วโมง )
10.67
8.85

( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(13:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(13:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(14:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(14:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:30)
3:30
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Tapee Pier
(15:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:15)
1:45
( ชั่วโมง )
18.29
15.73

( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(15:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(18:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(15:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(18:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(16:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(16:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(21:00)
4:00
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(17:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(20:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(17:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(20:30)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
( USD )

จาก Hat Yai

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Hat Yai
Hat Yai Bus Terminal
(08:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
8:00
( ชั่วโมง )
14.63
( USD )
Hat Yai
Hat Yai Bus Terminal
(10:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(18:30)
8:30
( ชั่วโมง )
14.63
( USD )

จาก Surat Thani Train Station

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
3:50
( ชั่วโมง )
10.67
8.85

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(11:30)
3:45
( ชั่วโมง )
8.84
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:30)
3:45
( ชั่วโมง )
9.14
8.23

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:55)
2:55
( ชั่วโมง )
18.29
15.73

( USD )

จาก Koh Chang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Chang
Center Point Pier
(10:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:30)
22:30
( ชั่วโมง )
47.24
43.46

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: เกาะสมุย

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(08:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:20)
0:20
( ชั่วโมง )
9.14
7.31

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(08:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
0:30
( ชั่วโมง )
9.14
7.77

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:15)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:45)
0:30
( ชั่วโมง )
9.14
7.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
0:45
( ชั่วโมง )
6.1
5.06

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(12:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:50)
0:20
( ชั่วโมง )
9.14
7.31

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(13:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
0:30
( ชั่วโมง )
9.14
7.77

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:00)
0:30
( ชั่วโมง )
9.14
7.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(16:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
0:30
( ชั่วโมง )
9.14
7.77

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
0:30
( ชั่วโมง )
9.14
7.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(18:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:45)
0:45
( ชั่วโมง )
6.1
5.06

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(18:00)
เกาะพะงัน
Haad Rin
(18:30)
0:30
( ชั่วโมง )
30.48
24.38

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(18:00)
เกาะพะงัน
Haad Rin
(18:30)
0:30
( ชั่วโมง )
36.57
27.43

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(19:00)
เกาะพะงัน
Haad Rin
(19:30)
0:30
( ชั่วโมง )
30.48
24.38

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(19:00)
เกาะพะงัน
Haad Rin
(19:30)
0:30
( ชั่วโมง )
36.57
27.43

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(20:00)
เกาะพะงัน
Haad Rin
(20:30)
0:30
( ชั่วโมง )
30.48
24.38

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(20:00)
เกาะพะงัน
Haad Rin
(20:30)
0:30
( ชั่วโมง )
36.57
27.43

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(21:00)
เกาะพะงัน
Haad Rin
(21:30)
0:30
( ชั่วโมง )
30.48
24.38

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(21:00)
เกาะพะงัน
Haad Rin
(21:30)
0:30
( ชั่วโมง )
36.57
27.43

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(22:00)
เกาะพะงัน
Ban Tai
(22:30)
0:30
( ชั่วโมง )
36.57
29.26

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(22:00)
เกาะพะงัน
Haad Rin
(22:30)
0:30
( ชั่วโมง )
36.57
27.43

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(23:00)
เกาะพะงัน
Ban Tai
(23:30)
0:30
( ชั่วโมง )
36.57
29.26

( USD )
เกาะสมุย
My Samui Island Pier
(23:00)
เกาะพะงัน
Haad Rin
(23:30)
0:30
( ชั่วโมง )
36.57
27.43

( USD )

ถึง เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(08:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
1:30
( ชั่วโมง )
18.29
15.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(08:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:30)
2:30
( ชั่วโมง )
18.29
15.54

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:15)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:15)
3:00
( ชั่วโมง )
18.29
15.73

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:45)
3:15
( ชั่วโมง )
15.24
12.65

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(12:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:15)
1:45
( ชั่วโมง )
18.29
15.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(13:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:30)
2:30
( ชั่วโมง )
18.29
15.54

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(16:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
2:00
( ชั่วโมง )
18.29
15.73

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(19:15)
1:45
( ชั่วโมง )
21.34
18.35

( USD )

ถึง กรุงเทพฯ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(08:00)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(20:30)
12:30
( ชั่วโมง )
42.67
35.42

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(12:30)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(00:30)
12:00
( ชั่วโมง )
42.67
35.42

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(05:30)
16:00
( ชั่วโมง )
22.86
18.97

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:00)
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(05:30)
13:30
( ชั่วโมง )
30.48
25.6

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:00)
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(05:30)
13:30
( ชั่วโมง )
30.48
25.6

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:00)
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(05:30)
13:30
( ชั่วโมง )
25.91
23.32

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:00)
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(06:00)
12:00
( ชั่วโมง )
27.43
22.77

( USD )

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
ภูเก็ต
วิชิต
(15:00)
7:00
( ชั่วโมง )
25.91
20.73

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
ภูเก็ต
Phuket New Bus Station, Terminal 2
(16:00)
7:00
( ชั่วโมง )
18.29
17.37

( USD )
เกาะสมุย
Koh Samui Bus Terminal
(09:30)
ภูเก็ต
Phuket New Bus Station, Terminal 2
(17:00)
7:30
( ชั่วโมง )
13.72
13.03

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
ภูเก็ต
วิชิต
(20:00)
7:15
( ชั่วโมง )
25.91
20.73

( USD )

ถึง กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
กระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(12:00)
4:00
( ชั่วโมง )
24.38
21.94

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
4:30
( ชั่วโมง )
15.24
12.65

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:00)
กระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
14.63
13.9

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
กระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
(12:45)
4:45
( ชั่วโมง )
13.72
12.34

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
กระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
15.24
14.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
กระบี่
เมืองกระบี่
(14:00)
5:00
( ชั่วโมง )
22.86
19.66

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:00)
กระบี่
เมืองกระบี่
(14:00)
5:00
( ชั่วโมง )
15.24
14.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
กระบี่
เมืองกระบี่
(17:00)
5:30
( ชั่วโมง )
22.86
19.66

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:00)
กระบี่
เมืองกระบี่
(17:00)
5:00
( ชั่วโมง )
15.24
14.17

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
กระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(17:00)
4:15
( ชั่วโมง )
24.38
21.94

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
5:15
( ชั่วโมง )
15.24
12.65

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:15)
กระบี่
Krabi Town: Thunglong Road
(19:30)
4:15
( ชั่วโมง )
24.38
20.97

( USD )

ถึง เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
7:30
( ชั่วโมง )
21.34
17.71

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(16:30)
8:30
( ชั่วโมง )
27.43
23.59

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(16:30)
8:30
( ชั่วโมง )
24.08
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
7:30
( ชั่วโมง )
22.86
21.26

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(16:30)
7:30
( ชั่วโมง )
27.43
23.59

( USD )

ถึง ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(05:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(05:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(06:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(06:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(06:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(07:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(07:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(08:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(09:30)
1:30
( ชั่วโมง )
6.1
5.06

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(09:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
10.67
9.17

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(09:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(10:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(11:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(11:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(13:00)
1:30
( ชั่วโมง )
10.67
9.17

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(12:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(13:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(13:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(14:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(16:00)
2:30
( ชั่วโมง )
6.1
5.06

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(14:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(15:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(16:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(17:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(17:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(18:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(18:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(19:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(19:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(20:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )

ถึง ชุมพร

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(08:00)
3:45
( ชั่วโมง )
33.53
28.83

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:30)
6:30
( ชั่วโมง )
27.43
22.77

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(12:30)
3:45
( ชั่วโมง )
33.53
28.83

( USD )

ถึง หัวหิน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(08:00)
9:00
( ชั่วโมง )
42.67
36.7

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(12:30)
9:05
( ชั่วโมง )
42.67
36.7

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:00)
11:00
( ชั่วโมง )
30.48
26.21

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:00)
11:30
( ชั่วโมง )
30.48
26.21

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:00)
11:30
( ชั่วโมง )
25.91
23.32

( USD )

ถึง Ao Nang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
Ao Nang
อ่าวนาง
(13:00)
5:00
( ชั่วโมง )
18.29
15.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
Ao Nang
อ่าวนาง
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
28.95
24.9

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
Ao Nang
อ่าวนาง
(14:00)
6:00
( ชั่วโมง )
16.76
15.93

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
Ao Nang
อ่าวนาง
(14:30)
5:30
( ชั่วโมง )
25.91
22.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
Ao Nang
อ่าวนาง
(17:30)
6:00
( ชั่วโมง )
25.91
22.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
Ao Nang
อ่าวนาง
(17:30)
4:45
( ชั่วโมง )
28.95
24.9

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
Ao Nang
อ่าวนาง
(19:00)
5:30
( ชั่วโมง )
18.29
15.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:15)
Ao Nang
อ่าวนาง
(20:00)
4:45
( ชั่วโมง )
28.95
24.9

( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Koh Samui Bus Terminal
(07:30)
เกาะลันตา
Saladan Pier
(17:00)
9:30
( ชั่วโมง )
21.34
19.2

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(15:30)
7:30
( ชั่วโมง )
21.34
17.71

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(16:30)
8:30
( ชั่วโมง )
27.43
23.59

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(17:00)
8:00
( ชั่วโมง )
27.43
23.59

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(20:00)
8:30
( ชั่วโมง )
27.43
23.59

( USD )

ถึง Surat Thani Airport

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(06:00)
3:30
( ชั่วโมง )
11.89
10.1

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(06:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.8
12.29

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(07:00)
3:30
( ชั่วโมง )
11.89
10.1

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.8
12.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:30)
4:10
( ชั่วโมง )
12.19
10.36

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
4:00
( ชั่วโมง )
15.24
12.65

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
2:30
( ชั่วโมง )
22.86
20.57

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:00)
3:30
( ชั่วโมง )
11.89
10.1

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.8
12.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
3:30
( ชั่วโมง )
21.34
18.35

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(09:00)
3:30
( ชั่วโมง )
11.89
10.1

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.8
12.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:30)
4:10
( ชั่วโมง )
12.19
10.36

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(10:00)
3:30
( ชั่วโมง )
11.89
10.1

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.8
12.29

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(11:00)
3:30
( ชั่วโมง )
11.89
10.1

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.8
12.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
4:00
( ชั่วโมง )
21.34
18.35

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:30)
4:10
( ชั่วโมง )
12.19
10.36

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(12:00)
3:30
( ชั่วโมง )
11.89
10.1

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.8
12.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
2:30
( ชั่วโมง )
22.86
20.57

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.8
12.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
5:00
( ชั่วโมง )
15.24
12.65

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
4:10
( ชั่วโมง )
12.19
10.36

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(14:00)
3:30
( ชั่วโมง )
11.89
10.1

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.8
12.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.8
12.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:15)
2:45
( ชั่วโมง )
22.86
20.57

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:30)
4:10
( ชั่วโมง )
12.19
10.36

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:00)
3:30
( ชั่วโมง )
11.89
10.1

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.8
12.29

( USD )

ถึง ไร่เล

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Koh Samui Bus Terminal
(07:30)
ไร่เล
ไร่เล
(14:30)
7:00
( ชั่วโมง )
21.34
19.84

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
ไร่เล
ไร่เล
(13:00)
5:00
( ชั่วโมง )
27.43
23.59

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
ไร่เล
ไร่เล
(13:30)
5:30
( ชั่วโมง )
22.86
18.97

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
ไร่เล
ไร่เล
(14:30)
5:30
( ชั่วโมง )
25.91
22.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
ไร่เล
ไร่เล
(17:30)
6:00
( ชั่วโมง )
25.91
22.28

( USD )

ถึง อุทยานแห่งชาติเขาสก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
Khao Sok Minivan Station
(13:30)
5:30
( ชั่วโมง )
18.29
15.73

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
Khao Sok Minivan Station
(14:30)
6:30
( ชั่วโมง )
16.76
13.91

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
Khao Sok Minivan Station
(15:00)
6:00
( ชั่วโมง )
21.34
18.35

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
Khao Sok Minivan Station
(19:00)
6:15
( ชั่วโมง )
18.29
15.73

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
Khao Sok Minivan Station
(19:30)
6:00
( ชั่วโมง )
16.76
13.91

( USD )

ถึง นครศรีธรรมราช

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(07:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(10:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.89
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(11:40)
3:40
( ชั่วโมง )
25.91
22.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:30)
3:30
( ชั่วโมง )
21.34
18.35

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(11:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(14:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.89
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:30)
4:00
( ชั่วโมง )
21.34
18.35

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(16:30)
3:45
( ชั่วโมง )
25.91
22.28

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(15:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(18:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.89
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:15)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(19:10)
3:55
( ชั่วโมง )
25.91
22.28

( USD )

ถึง Surat Thani Town

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(05:00)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(08:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(06:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(06:00)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(09:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(07:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:00)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(10:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
เกาะสมุย
Koh Samui Bus Terminal
(07:30)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(11:15)
3:45
( ชั่วโมง )
7.62
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:30)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(11:00)
3:30
( ชั่วโมง )
7.62
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Tapee Pier
(09:40)
1:40
( ชั่วโมง )
18.29
15.73

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(11:00)
3:00
( ชั่วโมง )
10.67
8.85

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(11:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
15.24
13.11

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(09:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:00)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
เกาะสมุย
Koh Samui Bus Terminal
(09:30)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(13:15)
3:45
( ชั่วโมง )
7.62
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:30)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(13:00)
3:30
( ชั่วโมง )
7.62
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(10:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:00)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(13:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(11:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:00)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(14:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(15:00)
3:30
( ชั่วโมง )
15.24
13.11

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:00)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(15:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Tapee Pier
(14:30)
1:45
( ชั่วโมง )
18.29
15.73

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:00)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(16:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
เกาะสมุย
Koh Samui Bus Terminal
(13:30)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(18:00)
4:30
( ชั่วโมง )
7.62
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(17:30)
4:00
( ชั่วโมง )
10.67
8.85

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Kaset
(17:00)
3:30
( ชั่วโมง )
7.62
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(14:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:00)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(17:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:00)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(18:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:15)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Tapee Pier
(17:10)
1:55
( ชั่วโมง )
18.29
15.73

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:00)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(19:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:00)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(20:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.31
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(18:00)
Surat Thani Town
Surat Thani Town: Talad Mai Road
(21:00)
3:00
( ชั่วโมง )
7.62
7.39

( USD )

ถึง Hat Yai

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Koh Samui Bus Terminal
(07:30)
Hat Yai
Hat Yai Bus Terminal
(15:30)
8:00
( ชั่วโมง )
14.63
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
Hat Yai
Hat Yai Bus Terminal
(16:00)
7:00
( ชั่วโมง )
24.38
20.97

( USD )
เกาะสมุย
Koh Samui Bus Terminal
(09:30)
Hat Yai
Hat Yai Bus Terminal
(17:30)
8:00
( ชั่วโมง )
14.63
( USD )

ถึง Surat Thani Train Station

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(06:00)
3:15
( ชั่วโมง )
8.84
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(07:00)
3:15
( ชั่วโมง )
8.84
( USD )
เกาะสมุย
Koh Samui Bus Terminal
(07:30)
4:30
( ชั่วโมง )
9.14
8.23

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
2:20
( ชั่วโมง )
21.34
18.35

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
3:00
( ชั่วโมง )
10.67
8.85

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(09:00)
3:15
( ชั่วโมง )
8.84
( USD )
เกาะสมุย
Koh Samui Bus Terminal
(09:30)
4:30
( ชั่วโมง )
9.14
8.23

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(10:00)
3:15
( ชั่วโมง )
8.84
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(11:00)
3:15
( ชั่วโมง )
8.84
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
6:10
( ชั่วโมง )
19.81
17.04

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(12:00)
3:15
( ชั่วโมง )
8.84
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
2:15
( ชั่วโมง )
21.34
18.35

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
10.67
8.85

( USD )
เกาะสมุย
Koh Samui Bus Terminal
(13:30)
5:10
( ชั่วโมง )
9.14
8.23

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(14:00)
3:15
( ชั่วโมง )
8.84
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:15)
2:35
( ชั่วโมง )
21.34
18.35

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:00)
3:15
( ชั่วโมง )
8.84
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:00)
3:15
( ชั่วโมง )
8.84
( USD )

ถึง Nakhon Si Thammarat Town

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
4:00
( ชั่วโมง )
25.91
22.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
3:00
( ชั่วโมง )
21.34
18.35

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
3:30
( ชั่วโมง )
21.34
18.35

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
3:55
( ชั่วโมง )
25.91
22.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:15)
4:05
( ชั่วโมง )
25.91
22.28

( USD )

ถึง Koh Chang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:00)
Koh Chang
Center Point Pier
(14:30)
22:30
( ชั่วโมง )
47.24
43.46

( USD )

ข้อมูลเกาะสมุย


ความหมายของคำว่า “สมุย” มีการสันนิษฐานหลายอย่าง บ้างก็ว่ามาจากต้นไม้ท้องถิ่นคือ “ต้นหมุย” บ้างก็ว่ามาจากคำว่า “ซาโบย”ที่เป็นภาษามลายู (แปลว่า ที่หลบภัย) สมุยเป็นเกาะที่ทีความงดงามอย่างหลากหลายและเป็นที่นิยมชมชอบของนักเดินทางทางทะเล เหมือนกับเรา! ชายหาดของที่นี่เข้าถึงได้หมดด้วยถนนที่ยาวถึง 55 กม.ที่ทอดยาวล้อมรอบเกาะ ภาพชายหาดสีขาว ต้นมะพร้าวที่เรียงราย ยวนใจชวนให้ค้นหาจริงๆ


 • ร้านอาหาร

  หากจะเป็นอาหารไทย ที่นี่มีให้เลือกมากมายทุกที่ โดยเฉพาะแถวๆ หาดเฉวงและหาดละไม สำหรับอาหารต่างชาติก็มีให้เลือกเพียบตั้งแต่เบเกอรี่ บาร์ ฟาสต์ฟูดหรือร้านอาหารระดับห้าดาว จะนั่งทานในร้านติดทะเลหรือจะไปทานบนเขา รับรองว่าอยู่สมุยกินอิ่มชัวร์!

 • ประวัติของเกาะสมุย

  ว่ากันว่าเกาะสมุยเป็นที่อาศัยของชาวมลายูและชาวประมงเชื้อสายจีนตั้งแต่ 1,500 ที่ผ่านมา สมุยปรากฏบนแผนที่เป็นครั้งแรกเมื่อปี คศ.1687 ในชื่อ “Pulo Cornam” ย้อนกลับไปเมื่อปี คศ.1940 ซึ่งยังไม่มีรถยนต์ เกาะสมุยมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีนักท่องเที่ยงประปรายที่เป็นพวกแบ็คแพ็คเกอร์ที่ติดไปกับเรือขนมะพร้าว จนกระทั่งปี คศ.1973 มีการสร้างถนนขึ้น จึงทำให้สมุยง่ายต่อการเดินทางเข้าถึง ไม่นานก็มีนักท่องเที่ยวมากมายแห่กันมาเที่ยวที่นี่ทั้งทางเรือเฟอร์รี่ เรือยนต์และเครื่องบิน ปัจจุบันเกาะสมุยกลายเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองลงมาจากเกาะภูเก็ต

 • ชายหาดของสมุย

  ชายหาดของสมุยมีความหลากหลายและเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆ คน หาดเฉวงน่าจะเป็นที่รู้จักมากที่สุด และเป็นศูนย์รวมที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร บาร์ที่เรียงแถวยาวตลอดหน้าหาด ในตอนกลางคืน หาดเฉวงเป็นเหมือนศูนย์รวมของงานปาร์ตี้! ส่วนหาดละไมค่อนข้างมีบรรยากาศความเป็นครอบครัว ด้วยเม็ดทรายสีทองเรียงกันเป็นผืนหาดยาวไปจนถึงกองหินที่ปลายหาด กลางวันดูสงบแต่กลับมีชีวิตขึ้นมาในตอนกลางคืน ส่วนหาดบางรักก็อยู่ใกล้ท่าเรือบางรัก และอาหารการกินที่นี่ถูกกว่าหาดเฉวงและหาดละไม แต่ก็มีร้านค้าทุกอย่างครบครัน หาดบ่อผุดก็สวยไม่น้อยและยังคงความเป็นธรมมชาติ สุดท้ายหาดแม่น้ำที่ไม่น้อยหน้าเพราะเพิ่งคว้ารางวัลติดหาดสวยของเอเซียลำดับที่ 9

 • การเดินทางรอบๆ สมุย

  ที่นี่มีรถแท็กซี่ให้บริการมากมาย ส่วนมากเป็นแบบมิเตอร์แต่คนขับมักไม่ค่อยจะใช้กันสักเท่าไร ท่านสามารถต่อรองราคาได้ พยายามอย่าเรียกแท็กซี่ที่อยู่หน้าหาดหรืออยู่ใกล้กับจุดท่องเที่ยวมากไปเพราะราคาจะค่อนข้างสูง อีกทางเลือกก็คือเช่ารถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ชมที่ท่องที่ยวต่างๆ ที่อยู่บนแผนที่ได้ อย่าลืมเช็คว่ารถที่เช่ามีประกันไหมและลองต่อรองราคาดู หากจะขับมอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมสวมหมวกกันน็อคและถ้าดื่มก็อย่าขับ เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น!

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด