เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: เกาะสมุย

เดินทางด้วยเฟอร์รี่ทั้งขาเข้าและขาออกจากเกาะสมุยไปยังเกาะพงัน เกาะเต่าและอื่นๆ อีกมาก
เฟอร์รี่ที่เดินทางระหว่างเกาะสมุยและตัวเมืองสุราษฏ์ธานี เกาะพงันและเกาะเต่า มีออกเดินทางหลายเที่ยวต่อวัน... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: เกาะสมุย

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:45)
0:45
( ชั่วโมง )
5.89
5.3

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.42
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.42
3.98

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:50)
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(08:30)
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(09:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:30)
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:00)
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(11:20)
0:20
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:30)
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
0:45
( ชั่วโมง )
5.89
5.3

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(17:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.42
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(17:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.42
3.98

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:20)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(16:40)
0:20
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(17:30)
1:00
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )

จาก เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:50)
1:50
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(08:30)
2:00
( ชั่วโมง )
17.67
14.49

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
17.67
14.49

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(11:20)
1:50
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
3:15
( ชั่วโมง )
14.73
13.25

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(16:40)
1:40
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )

จาก สนามบินสุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(08:20)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(12:30)
4:10
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(08:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:55)
2:25
( ชั่วโมง )
17.67
16.79

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(08:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(12:30)
4:00
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(08:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:30)
4:00
( ชั่วโมง )
11.78
9.78

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:45)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(16:00)
5:15
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:45)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:30)
3:45
( ชั่วโมง )
11.78
10.01

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:50)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
2:25
( ชั่วโมง )
17.67
15.91

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(11:20)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(16:00)
4:40
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(11:30)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(15:30)
4:00
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:20)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
3:10
( ชั่วโมง )
11.78
10.01

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:20)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(17:30)
4:10
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:45)
3:15
( ชั่วโมง )
17.67
16.79

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:30)
3:30
( ชั่วโมง )
17.67
15.91

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(18:30)
4:00
( ชั่วโมง )
11.78
10.01

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:30)
4:00
( ชั่วโมง )
11.78
10.01

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.78
10.01

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:30)
3:30
( ชั่วโมง )
17.67
15.91

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(19:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(17:25)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(21:00)
3:35
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )

จาก กรุงเทพฯ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(06:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(16:40)
10:40
( ชั่วโมง )
41.24
35.05

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(18:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
17:20
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(20:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
15:30
( ชั่วโมง )
35.35
30.04

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(20:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:30)
12:30
( ชั่วโมง )
29.45
25.04

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(21:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(11:20)
14:20
( ชั่วโมง )
42.71
36.3

( USD )

จาก กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กระบี่
Thunglong Road
(07:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:55)
3:55
( ชั่วโมง )
23.56
18.85

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
(08:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
19.15
16.27

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
(09:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
3:45
( ชั่วโมง )
23.56
18.85

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
(11:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(16:00)
5:00
( ชั่วโมง )
19.15
16.27

( USD )
กระบี่
Krabi Town
(11:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
5:30
( ชั่วโมง )
13.25
11.93

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
(12:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:45)
4:15
( ชั่วโมง )
23.56
18.85

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
Rassada Pier
(08:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(16:00)
7:30
( ชั่วโมง )
30.93
26.29

( USD )
ภูเก็ต
วิชิต
(10:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:45)
6:45
( ชั่วโมง )
38.29
28.72

( USD )

จาก สุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(06:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(09:30)
3:30
( ชั่วโมง )
6.77
( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(07:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(10:30)
3:30
( ชั่วโมง )
6.77
( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(08:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(11:30)
3:30
( ชั่วโมง )
6.77
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:55)
1:55
( ชั่วโมง )
13.25
11.93

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
(09:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(12:30)
3:00
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(10:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(13:30)
3:30
( ชั่วโมง )
6.77
( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(11:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(14:30)
3:30
( ชั่วโมง )
6.77
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
2:05
( ชั่วโมง )
13.25
11.93

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(12:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(15:30)
3:30
( ชั่วโมง )
6.77
( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
(12:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(16:00)
3:30
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(13:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:30)
3:30
( ชั่วโมง )
6.77
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:45)
2:15
( ชั่วโมง )
13.25
11.93

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(15:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:30)
3:30
( ชั่วโมง )
6.77
( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
(17:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(21:00)
4:00
( ชั่วโมง )
6.77
( USD )

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(08:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
8:00
( ชั่วโมง )
22.09
20.32

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(09:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(16:00)
7:00
( ชั่วโมง )
22.09
17.67

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(10:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:00)
6:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )

จาก ชุมพร

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
6:15
( ชั่วโมง )
26.51
23.86

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(11:20)
3:50
( ชั่วโมง )
32.4
29.16

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(16:40)
3:40
( ชั่วโมง )
32.4
29.16

( USD )

จาก ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(06:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(07:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(09:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(10:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
1:20
( ชั่วโมง )
5.89
5.01

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(11:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(10:10)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:55)
0:45
( ชั่วโมง )
10.31
8.76

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(11:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
10.31
8.76

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(13:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(12:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
0:45
( ชั่วโมง )
10.31
8.76

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(14:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(15:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(14:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(16:00)
1:30
( ชั่วโมง )
10.31
8.76

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(16:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:45)
0:45
( ชั่วโมง )
10.31
8.76

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(16:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:20)
1:20
( ชั่วโมง )
5.89
5.01

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(17:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(19:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(21:00)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )

จาก หัวหิน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(16:40)
8:10
( ชั่วโมง )
41.24
35.05

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(11:20)
11:50
( ชั่วโมง )
41.24
35.05

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:30)
9:00
( ชั่วโมง )
32.4
27.54

( USD )

จาก สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(07:45)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(11:30)
3:45
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(07:45)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:30)
3:45
( ชั่วโมง )
8.25
7.42

( USD )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(08:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:55)
2:25
( ชั่วโมง )
14.73
13.25

( USD )

จาก เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(07:45)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(16:00)
8:15
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(08:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
8:00
( ชั่วโมง )
20.62
18.97

( USD )

จาก Ao Nang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Ao Nang
อ่าวนาง
(10:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
6:30
( ชั่วโมง )
17.67
16.44

( USD )

จาก ไร่เล

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เล
ไร่เล
(10:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
6:00
( ชั่วโมง )
20.62
18.97

( USD )

จาก นครศรีธรรมราช

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(07:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(12:30)
5:00
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(07:30)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(11:30)
4:00
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(08:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(16:00)
7:30
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(10:40)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(14:30)
3:50
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(16:00)
4:00
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:40)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(19:30)
3:50
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: เกาะสมุย

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(08:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:20)
0:20
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(08:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(09:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.42
3.98

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(09:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.42
3.98

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:45)
0:45
( ชั่วโมง )
5.89
5.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:15)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:45)
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(12:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:50)
0:20
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(13:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:00)
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(16:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:30)
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:15)
0:45
( ชั่วโมง )
5.89
5.3

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(19:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.42
3.98

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(19:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.42
3.98

( USD )

ถึง เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(08:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
1:30
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(08:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:30)
2:30
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:00)
3:00
( ชั่วโมง )
14.73
13.25

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:15)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:15)
3:00
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(12:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:15)
1:45
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(13:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:30)
2:30
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(16:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
2:00
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:45)
1:45
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )

ถึง สนามบินสุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(06:00)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(09:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(07:00)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
(07:30)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(12:00)
4:30
( ชั่วโมง )
11.78
10.01

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(12:00)
4:00
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:45)
2:45
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:00)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(11:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(12:30)
3:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(09:00)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(12:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
(09:30)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:45)
4:15
( ชั่วโมง )
11.78
10.01

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:45)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(12:30)
2:45
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(10:00)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(11:00)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:30)
4:00
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(12:00)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:45)
3:00
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(18:30)
5:00
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
(13:30)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(18:00)
4:30
( ชั่วโมง )
11.78
10.01

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(14:00)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(17:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:00)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(19:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )

ถึง กรุงเทพฯ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(08:00)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(20:30)
12:30
( ชั่วโมง )
41.24
35.05

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(12:30)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(00:30)
12:00
( ชั่วโมง )
41.24
35.05

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(14:00)
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(04:00)
14:00
( ชั่วโมง )
29.45
25.04

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(14:00)
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(04:00)
14:00
( ชั่วโมง )
29.45
23.56

( USD )

ถึง กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
(07:30)
กระบี่
Krabi Town
(12:30)
5:00
( ชั่วโมง )
13.25
11.27

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
กระบี่
Thunglong Road
(12:00)
4:00
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:00)
กระบี่
Krabi Town
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
14.14
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
กระบี่
เมืองกระบี่
(14:00)
5:00
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:45)
กระบี่
Thunglong Road
(13:00)
3:15
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
กระบี่
เมืองกระบี่
(17:00)
5:30
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
กระบี่
Thunglong Road
(17:00)
4:15
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
ภูเก็ต
วิชิต
(15:00)
7:00
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
ภูเก็ต
Phuket Town :The New bus terminal
(16:00)
8:00
( ชั่วโมง )
16.2
15.39

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
ภูเก็ต
Rassada Pier
(17:30)
8:30
( ชั่วโมง )
30.93
26.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
ภูเก็ต
Rassada Pier
(17:30)
8:30
( ชั่วโมง )
30.93
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
ภูเก็ต
วิชิต
(19:00)
6:15
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
ภูเก็ต
Phuket Town :The New bus terminal
(20:30)
7:00
( ชั่วโมง )
16.2
15.39

( USD )

ถึง สุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
2:00
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:45)
2:00
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
(15:00)
3:30
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
2:15
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )

ถึง เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
(07:30)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
8:00
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:15)
7:15
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(16:30)
8:30
( ชั่วโมง )
26.51
22.53

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
7:30
( ชั่วโมง )
22.97
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(16:30)
7:30
( ชั่วโมง )
26.51
22.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:45)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(16:30)
6:45
( ชั่วโมง )
26.51
22.53

( USD )

ถึง ชุมพร

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(08:00)
3:45
( ชั่วโมง )
32.4
29.16

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(12:30)
3:45
( ชั่วโมง )
32.4
29.16

( USD )

ถึง ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(05:00)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(06:00)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(07:00)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(08:45)
0:45
( ชั่วโมง )
11.78
10.6

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(09:30)
1:30
( ชั่วโมง )
5.89
5.01

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:00)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
10.31
8.76

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(09:00)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:45)
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(10:30)
0:45
( ชั่วโมง )
11.78
10.6

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(10:00)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(11:00)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(13:00)
1:30
( ชั่วโมง )
10.31
8.76

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(12:00)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(13:30)
0:45
( ชั่วโมง )
11.78
10.6

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(13:00)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(15:30)
2:00
( ชั่วโมง )
5.89
5.01

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(14:00)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:00)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(17:00)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:00)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(19:00)
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )

ถึง หัวหิน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(08:00)
9:00
( ชั่วโมง )
41.24
35.05

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(12:30)
9:05
( ชั่วโมง )
41.24
35.05

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:00)
11:30
( ชั่วโมง )
29.45
23.56

( USD )

ถึง สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(06:00)
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(09:15)
3:15
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(07:00)
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(10:15)
3:15
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(10:30)
2:30
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(09:00)
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(12:15)
3:15
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:45)
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(12:15)
2:30
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(10:00)
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(13:15)
3:15
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(11:00)
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(14:15)
3:15
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(17:40)
6:10
( ชั่วโมง )
19.15
15.89

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(12:00)
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(15:15)
3:15
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(15:30)
2:45
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(17:00)
3:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(14:00)
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(17:15)
3:15
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:00)
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(19:15)
3:15
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:00)
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(21:15)
3:15
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
(07:30)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(17:00)
9:30
( ชั่วโมง )
20.62
18.56

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(15:00)
7:00
( ชั่วโมง )
26.51
22.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(16:30)
8:30
( ชั่วโมง )
26.51
22.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(17:00)
8:00
( ชั่วโมง )
26.51
22.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:45)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(17:00)
7:15
( ชั่วโมง )
26.51
22.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(20:00)
8:30
( ชั่วโมง )
26.51
22.53

( USD )

ถึง Ao Nang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
(07:30)
Ao Nang
อ่าวนาง
(14:30)
7:00
( ชั่วโมง )
19.15
16.27

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
Ao Nang
อ่าวนาง
(13:30)
5:30
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
Ao Nang
อ่าวนาง
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
Ao Nang
อ่าวนาง
(14:30)
5:30
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:45)
Ao Nang
อ่าวนาง
(13:30)
3:45
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
Ao Nang
อ่าวนาง
(17:30)
6:00
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
Ao Nang
อ่าวนาง
(17:30)
4:45
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
Ao Nang
อ่าวนาง
(19:30)
6:00
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )

ถึง ไร่เล

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
(07:30)
ไร่เล
ไร่เล
(15:30)
8:00
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
ไร่เล
ไร่เล
(13:00)
5:00
( ชั่วโมง )
26.51
22.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
ไร่เล
ไร่เล
(14:30)
5:30
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:45)
ไร่เล
ไร่เล
(13:30)
3:45
( ชั่วโมง )
26.51
22.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
ไร่เล
ไร่เล
(17:30)
6:00
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
ไร่เล
ไร่เล
(18:00)
5:15
( ชั่วโมง )
26.51
22.53

( USD )

ถึง อุทยานแห่งชาติเขาสก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(15:00)
6:00
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:45)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(13:30)
3:45
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(19:00)
6:15
( ชั่วโมง )
17.67
15.02

( USD )

ถึง นครศรีธรรมราช

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(07:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(10:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(10:30)
2:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:30)
3:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(11:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(14:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:30)
4:00
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:30)
2:45
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(15:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(18:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )

ถึง Hat Yai

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
7:00
( ชั่วโมง )
23.56
20.03

( USD )

ถึง Nakhon Si Thammarat Town

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
2:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
3:00
( ชั่วโมง )
20.62
17.32

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
3:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.32

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
2:45
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )

ข้อมูลเกาะสมุย


ความหมายของคำว่า “สมุย” มีการสันนิษฐานหลายอย่าง บ้างก็ว่ามาจากต้นไม้ท้องถิ่นคือ “ต้นหมุย” บ้างก็ว่ามาจากคำว่า “ซาโบย”ที่เป็นภาษามลายู (แปลว่า ที่หลบภัย) สมุยเป็นเกาะที่ทีความงดงามอย่างหลากหลายและเป็นที่นิยมชมชอบของนักเดินทางทางทะเล เหมือนกับเรา! ชายหาดของที่นี่เข้าถึงได้หมดด้วยถนนที่ยาวถึง 55 กม.ที่ทอดยาวล้อมรอบเกาะ ภาพชายหาดสีขาว ต้นมะพร้าวที่เรียงราย ยวนใจชวนให้ค้นหาจริงๆ


 • ร้านอาหาร

  หากจะเป็นอาหารไทย ที่นี่มีให้เลือกมากมายทุกที่ โดยเฉพาะแถวๆ หาดเฉวงและหาดละไม สำหรับอาหารต่างชาติก็มีให้เลือกเพียบตั้งแต่เบเกอรี่ บาร์ ฟาสต์ฟูดหรือร้านอาหารระดับห้าดาว จะนั่งทานในร้านติดทะเลหรือจะไปทานบนเขา รับรองว่าอยู่สมุยกินอิ่มชัวร์!

 • ประวัติของเกาะสมุย

  ว่ากันว่าเกาะสมุยเป็นที่อาศัยของชาวมลายูและชาวประมงเชื้อสายจีนตั้งแต่ 1,500 ที่ผ่านมา สมุยปรากฏบนแผนที่เป็นครั้งแรกเมื่อปี คศ.1687 ในชื่อ “Pulo Cornam” ย้อนกลับไปเมื่อปี คศ.1940 ซึ่งยังไม่มีรถยนต์ เกาะสมุยมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีนักท่องเที่ยงประปรายที่เป็นพวกแบ็คแพ็คเกอร์ที่ติดไปกับเรือขนมะพร้าว จนกระทั่งปี คศ.1973 มีการสร้างถนนขึ้น จึงทำให้สมุยง่ายต่อการเดินทางเข้าถึง ไม่นานก็มีนักท่องเที่ยวมากมายแห่กันมาเที่ยวที่นี่ทั้งทางเรือเฟอร์รี่ เรือยนต์และเครื่องบิน ปัจจุบันเกาะสมุยกลายเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองลงมาจากเกาะภูเก็ต

 • ชายหาดของสมุย

  ชายหาดของสมุยมีความหลากหลายและเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆ คน หาดเฉวงน่าจะเป็นที่รู้จักมากที่สุด และเป็นศูนย์รวมที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร บาร์ที่เรียงแถวยาวตลอดหน้าหาด ในตอนกลางคืน หาดเฉวงเป็นเหมือนศูนย์รวมของงานปาร์ตี้! ส่วนหาดละไมค่อนข้างมีบรรยากาศความเป็นครอบครัว ด้วยเม็ดทรายสีทองเรียงกันเป็นผืนหาดยาวไปจนถึงกองหินที่ปลายหาด กลางวันดูสงบแต่กลับมีชีวิตขึ้นมาในตอนกลางคืน ส่วนหาดบางรักก็อยู่ใกล้ท่าเรือบางรัก และอาหารการกินที่นี่ถูกกว่าหาดเฉวงและหาดละไม แต่ก็มีร้านค้าทุกอย่างครบครัน หาดบ่อผุดก็สวยไม่น้อยและยังคงความเป็นธรมมชาติ สุดท้ายหาดแม่น้ำที่ไม่น้อยหน้าเพราะเพิ่งคว้ารางวัลติดหาดสวยของเอเซียลำดับที่ 9

 • การเดินทางรอบๆ สมุย

  ที่นี่มีรถแท็กซี่ให้บริการมากมาย ส่วนมากเป็นแบบมิเตอร์แต่คนขับมักไม่ค่อยจะใช้กันสักเท่าไร ท่านสามารถต่อรองราคาได้ พยายามอย่าเรียกแท็กซี่ที่อยู่หน้าหาดหรืออยู่ใกล้กับจุดท่องเที่ยวมากไปเพราะราคาจะค่อนข้างสูง อีกทางเลือกก็คือเช่ารถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ชมที่ท่องที่ยวต่างๆ ที่อยู่บนแผนที่ได้ อย่าลืมเช็คว่ารถที่เช่ามีประกันไหมและลองต่อรองราคาดู หากจะขับมอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมสวมหมวกกันน็อคและถ้าดื่มก็อย่าขับ เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น!

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (11+) :
 • เด็ก (2-11) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์