เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
เกาะเต่า (ท่าเรือแม่หาด) ไปยัง เกาะพีพี (ท่าเรือต้นไทร)
เวลาเดินทาง : 06:30-16:30 (10:00 ชั่วโมง) ราคา 42.53 35.3 (USD)
ส่วนลด 17%
 • เรือเร็วเฟอร์รี่ : จากเกาะเต่าไปดอนสัก (ท่าเรือแหลมทวด) (4 ชั่วโมง)
 • รถบัส : จากดอนสัก (ท่าเรือแหลมทวด)ไปเมืองกระบี่ (4 ชั่วโมง)
 • เรือเฟอร์รี่  : จากเมืองกระบี่ไปเกาะพีพี (2ชั่วโมง)
 • The price does not include entrance fee 20 THB (price is subject to change), any additional fees and surcharges.
 
จุดเด่นของที่หมายปลายทาง
ท่าเรือและจุดรับส่ง
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.