เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
นครศรีธรรมราช (สนามบินนครศรีธรรมราช) ไปยัง เกาะสมุย (ท่าเรือหน้าทอน)
เวลาเดินทาง : 10:30-17:15 (6:45 ชั่วโมง) ราคา 25.25 21.72 (USD)
ส่วนลด 14%
 • รถบัส/รถตู้: สนามบินนครศรีธรรมราช - ท่าเรือตาปี (5 ชม.)
 • Time stated is only for estimation. The delay of arrival time due to traffic jam is not include in time estimation.
 • เฟอร์รี่: ท่าเรือตาปี - เกาะสมุย (1 ชม. 45 นาที)
 • Please arrive no later than 30 minutes prior to your trip's scheduled departure time. If you are too late, your ticket will expire and cannot be Refunded and Changed.
 
จุดเด่นของที่หมายปลายทาง
ท่าเรือและจุดรับส่ง
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.