เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: กรุงเทพฯ

แพ็คเกจเดินทางด้วยเฟอร์รี่/รถทัวร์จากกรุงเทพฯ ไปเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า ทั้งขาเข้าและออก
 
การเดินทางด้วยเฟอร์รี่/รถทัวร์รี่จากกรุงเทพฯ ไปเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า ทำได้ง่ายขึ้นเมื่อจองตั๋วรถทัวร์ไปสมุยกับเราที่ FerrySamui.com แพ็คเกจการเดินทางนี้จะพาท่านออกจากกรุงเทพฯ... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: กรุงเทพฯ

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(08:00)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(20:30)
12:30
( ชั่วโมง )
42.67
35.42

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(12:30)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(00:30)
12:00
( ชั่วโมง )
42.67
35.42

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(05:30)
16:00
( ชั่วโมง )
22.86
18.97

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:00)
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(05:30)
13:30
( ชั่วโมง )
30.48
25.6

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:00)
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(05:30)
13:30
( ชั่วโมง )
30.48
25.6

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:00)
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(05:30)
13:30
( ชั่วโมง )
25.91
23.32

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:00)
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(06:00)
12:00
( ชั่วโมง )
27.43
22.77

( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(20:30)
12:00
( ชั่วโมง )
39.62
30.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(05:30)
17:00
( ชั่วโมง )
27.43
22.77

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(00:30)
11:30
( ชั่วโมง )
39.62
30.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(05:30)
16:30
( ชั่วโมง )
33.53
27.49

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(05:30)
16:30
( ชั่วโมง )
30.48
25.91

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(06:00)
13:00
( ชั่วโมง )
30.48
25.3

( USD )

จาก เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:15)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(20:30)
10:15
( ชั่วโมง )
33.53
24.47

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:45)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(00:30)
9:45
( ชั่วโมง )
33.53
24.47

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(05:00)
14:00
( ชั่วโมง )
27.43
22.77

( USD )

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(05:00)
13:30
( ชั่วโมง )
28.95
24.03

( USD )

จาก Koh Kood

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Kood
Ao Salad Pier
(09:00)
กรุงเทพฯ
Khaosan Road - Boonsiri Office
(17:00)
8:00
( ชั่วโมง )
27.43
23.32

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
(09:00)
กรุงเทพฯ
Khaosan Road - Boonsiri Office
(17:00)
8:00
( ชั่วโมง )
27.43
22.77

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
(12:00)
กรุงเทพฯ
Khaosan Road - Boonsiri Office
(20:00)
8:00
( ชั่วโมง )
27.43
23.32

( USD )

จาก Koh Chang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Chang
Center Point Pier
(08:00)
กรุงเทพฯ
Khaosan Road - Boonsiri Office
(17:00)
9:00
( ชั่วโมง )
18.29
15.54

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
(09:00)
กรุงเทพฯ
Khaosan Road - Boonsiri Office
(17:00)
8:00
( ชั่วโมง )
18.29
15.18

( USD )
Koh Chang
Center Point Pier
(12:00)
กรุงเทพฯ
Khaosan Road - Boonsiri Office
(20:00)
8:00
( ชั่วโมง )
18.29
15

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: กรุงเทพฯ

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(06:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(16:40)
10:40
( ชั่วโมง )
42.67
33.71

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(18:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
17:20
( ชั่วโมง )
24.38
20.24

( USD )
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(19:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
16:20
( ชั่วโมง )
24.38
20.24

( USD )
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(19:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(07:30)
12:30
( ชั่วโมง )
27.43
22.77

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(12:30)
16:30
( ชั่วโมง )
36.57
31.45

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:30)
12:30
( ชั่วโมง )
30.48
25.91

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(20:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
17:15
( ชั่วโมง )
30.17
25.04

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:30)
12:30
( ชั่วโมง )
30.48
25.91

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:30)
12:30
( ชั่วโมง )
25.91
23.32

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(21:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(11:20)
14:20
( ชั่วโมง )
44.19
34.03

( USD )

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(06:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:10)
10:10
( ชั่วโมง )
39.62
30.51

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(18:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
18:15
( ชั่วโมง )
25.91
21.5

( USD )
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(19:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
17:15
( ชั่วโมง )
25.91
21.5

( USD )
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(19:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
13:30
( ชั่วโมง )
30.48
25.6

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(09:30)
13:30
( ชั่วโมง )
33.53
28.5

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(20:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
16:00
( ชั่วโมง )
28.95
24.03

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(09:30)
13:30
( ชั่วโมง )
30.48
25.91

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(21:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:45)
13:45
( ชั่วโมง )
41.15
32.51

( USD )

ถึง เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(06:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:45)
8:45
( ชั่วโมง )
33.53
24.47

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(18:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:45)
15:45
( ชั่วโมง )
27.43
22.77

( USD )
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(19:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:30)
19:30
( ชั่วโมง )
39.62
35.66

( USD )
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(19:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:45)
14:45
( ชั่วโมง )
27.43
22.77

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(20:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:45)
13:45
( ชั่วโมง )
27.43
22.77

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(21:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(08:45)
11:45
( ชั่วโมง )
33.53
24.47

( USD )

ถึง กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(19:00)
13:30
( ชั่วโมง )
24.38
20.24

( USD )

ถึง เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(18:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(10:30)
16:30
( ชั่วโมง )
28.95
24.03

( USD )
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(19:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(10:30)
15:30
( ชั่วโมง )
28.95
24.03

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(12:30)
16:30
( ชั่วโมง )
36.57
31.45

( USD )

ถึง Koh Kood

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
Khaosan Road - Boonsiri Office
(05:00)
Koh Kood
Ao Salad Pier
(12:00)
7:00
( ชั่วโมง )
27.43
23.59

( USD )
กรุงเทพฯ
Khaosan Road - Boonsiri Office
(07:00)
Koh Kood
Ao Salad Pier
(14:30)
7:30
( ชั่วโมง )
27.43
23.59

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(07:00)
Koh Kood
Ao Salad Pier
(14:30)
7:30
( ชั่วโมง )
30.48
26.52

( USD )
กรุงเทพฯ
Khaosan Road - Boonsiri Office
(07:30)
Koh Kood
Ao Salad Pier
(16:00)
8:30
( ชั่วโมง )
27.43
23.59

( USD )

ถึง Koh Chang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
Khaosan Road - Boonsiri Office
(05:00)
Koh Chang
Bang Bao Pier
(14:00)
9:00
( ชั่วโมง )
18.29
15

( USD )
กรุงเทพฯ
Khaosan Road - Boonsiri Office
(07:00)
Koh Chang
Center Point Pier
(15:00)
8:00
( ชั่วโมง )
18.29
15.36

( USD )
กรุงเทพฯ
Khaosan Road - Boonsiri Office
(07:30)
Koh Chang
Center Point Pier
(16:00)
8:30
( ชั่วโมง )
18.29
15

( USD )

ถึง Koh Samet

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(08:00)
Koh Samet
Nadan Pier
(13:00)
5:00
( ชั่วโมง )
19.81
17.24

( USD )

ข้อมูลกรุงเทพฯ


กรุงเทพฯ เป็นจุดท่องเที่ยวที่เคยได้รับการโหวตให้เป็นเมืองติดอันดับรายชื่อ “เมืองที่ดีที่สุดของโลก” ติดๆ กันสามปีซ้อนโดย แม็กกาซีน Travel & Leisure กรุงเทพฯ เคยถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีคนมาเยือนมากที่สุดในโลกถัดลงมาจากลอนดอนและนิวยอร์ค และติดอันดับที่สามของโลกในการนำเม็ดเงินต่างชาติเข้ามาในด้านการท่องเที่ยว เป็นสถิติที่น่าภาคภูมิใจ! ในกรุงเทพฯ มีอะไรมากมายให้ได้ชม วัฒนธรรมของที่นี่ก็หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์จนยากจะลืมเลือน ตั้งแต่พระราชวัง วัดพระแก้ว ตลาดน้ำยามเช้า หรือจะล่องเรือตามลำน้ำเจ้าพระยา แน่นอนว่าผู้มาเยือนต้องพากันประทับใจในความแตกต่างจาก “วิถีชีวิตแบบเดิมๆ” ของเขาเอง ใช่แล้ว มากรุงเทพฯ กี่ครั้งๆ ก็ต้องมิวายกลับมาเที่ยวอีกจนได้ ครั้งแล้วครั้งเล่า!


 • วัฒนธรรมคนเมือง

  กรุงเทพฯ มีวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับวิถีของชาวเกาะหรือตามรีสอร์ทต่างๆ ที่นี่มีบรรยากาศของความยุ่งที่ผสมผสานปนเปไปกับ “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” ที่เป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยมีชื่อเสียงดี ในตัวเมืองกรุงเทพฯ ท่านจะได้เห็นความแตกต่างอย่างสุดขั้ว เช่น ภาพของร้านอาหารเล็กๆ เก่าๆ ที่อยู่ติดกับห้างใหญ่ๆ มากมาย หรือจะเป็นภาพคนทานอาหารในร้านหรูๆ ที่อยู่ติดกับคนที่อาศัยอยู่ตามทางรถไฟ ภาพของคนใส่สูทที่อยู่ไม่ไกลจากขอทานที่นั่งอยู่บนเศษผ้าผืนมอมแมม ทั้งหมดนี้หาดูได้ที่ “เมืองแห่งนางฟ้า” (City of Angels)

 • เรื่องตลาดน่าเที่ยว

  และแน่นอน ตลาดที่ดังและเป็นที่นิยมมากที่สุดของกรุงเทพฯ ก็คือ ตลาดนัดจตุจักร แถวหมอชิต การเดินทางมาที่นี่ง่ายดายขึ้นกว่าเดิม เพราะมีสถานีรถไฟใต้ดินถึงที่ ร้านค้ามีให้เลือกช็อปกันกว่า 5 พันร้าน กินพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 35 เอเคอร์ สินค้ามีตั้งแต่ของแต่งบ้าน ของสะสม เครื่องดนตรี งานศิลปะ สัตว์เลี้ยงและอาหารเลิศรสต่างๆ ส่วนตลาดหรือแหล่งช็อปอื่นๆ ในกรุงเทพฯ ก็มีตลาดสำเพ็ง แถวถนนเยาวราช ซึ่งเป็นชุมของชาวจีนดั้งเดิม และตลาดประตูน้ำที่มีชื่อเสียงในเรื่องเสื่อผ้าขายส่ง

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.