เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: กรุงเทพฯ

แพ็คเกจเดินทางด้วยเฟอร์รี่/รถทัวร์จากกรุงเทพฯ ไปเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า ทั้งขาเข้าและออก
 
การเดินทางด้วยเฟอร์รี่/รถทัวร์รี่จากกรุงเทพฯ ไปเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า ทำได้ง่ายขึ้นเมื่อจองตั๋วรถทัวร์ไปสมุยกับเราที่ FerrySamui.com แพ็คเกจการเดินทางนี้จะพาท่านออกจากกรุงเทพฯ... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: กรุงเทพฯ

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(08:00)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(20:30)
12:30
( ชั่วโมง )
41.82
35.96

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(12:30)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(00:30)
12:00
( ชั่วโมง )
41.82
35.96

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(05:30)
16:00
( ชั่วโมง )
22.4
19.71

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:00)
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(05:30)
13:30
( ชั่วโมง )
25.09
23.33

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:00)
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(05:30)
13:30
( ชั่วโมง )
29.87
25.39

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:00)
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(05:30)
13:30
( ชั่วโมง )
29.87
25.99

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:00)
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(06:00)
12:00
( ชั่วโมง )
26.88
23.66

( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(20:30)
12:00
( ชั่วโมง )
38.83
32.62

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(05:30)
17:00
( ชั่วโมง )
26.88
24.19

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(00:30)
11:30
( ชั่วโมง )
38.83
32.62

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(06:00)
17:00
( ชั่วโมง )
26.88
25.54

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(05:30)
16:30
( ชั่วโมง )
32.86
27.93

( USD )

จาก เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:15)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(20:30)
10:15
( ชั่วโมง )
32.86
26.94

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:30)
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(05:30)
15:00
( ชั่วโมง )
25.39
22.6

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:45)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(00:30)
9:45
( ชั่วโมง )
32.86
26.94

( USD )

จาก กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(05:30)
12:00
( ชั่วโมง )
22.4
19.71

( USD )

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(05:30)
14:00
( ชั่วโมง )
28.37
24.97

( USD )

จาก ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(04:00)
12:00
( ชั่วโมง )
26.88
22.85

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(05:30)
12:00
( ชั่วโมง )
26.88
24.19

( USD )
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(06:00)
10:00
( ชั่วโมง )
23.89
20.31

( USD )

จาก Chiang Mai

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Chiang Mai
Old City
(20:00)
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(06:00)
10:00
( ชั่วโมง )
20.85
17.72

( USD )

จาก Koh Kood

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Koh Kood
Ao Salad Pier
(09:00)
กรุงเทพฯ
Khaosan Road - Boonsiri Office
(16:30)
7:30
( ชั่วโมง )
25.39
22.34

( USD )
Koh Kood
Ao Salad Pier
(12:00)
กรุงเทพฯ
Khaosan Road - Boonsiri Office
(20:30)
8:30
( ชั่วโมง )
25.39
22.34

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: กรุงเทพฯ

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(06:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(16:40)
10:40
( ชั่วโมง )
41.82
35.96

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(18:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
17:20
( ชั่วโมง )
22.4
19.04

( USD )
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(18:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
17:20
( ชั่วโมง )
22.4
19.04

( USD )
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(19:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
16:20
( ชั่วโมง )
22.4
19.71

( USD )
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(19:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(07:30)
12:30
( ชั่วโมง )
26.88
23.66

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(12:30)
16:30
( ชั่วโมง )
35.84
31.18

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:30)
12:30
( ชั่วโมง )
29.87
25.99

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(20:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
17:15
( ชั่วโมง )
26.88
22.85

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:30)
13:30
( ชั่วโมง )
29.87
25.99

( USD )
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(20:00)
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(07:30)
11:30
( ชั่วโมง )
26.88
22.85

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(21:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(11:20)
14:20
( ชั่วโมง )
43.31
37.25

( USD )

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(06:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:40)
10:40
( ชั่วโมง )
38.83
32.62

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(18:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
18:15
( ชั่วโมง )
25.39
22.34

( USD )
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(18:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
18:15
( ชั่วโมง )
25.39
22.34

( USD )
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(19:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
17:15
( ชั่วโมง )
25.39
22.6

( USD )
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(19:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
13:30
( ชั่วโมง )
29.87
26.88

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(09:30)
13:30
( ชั่วโมง )
32.86
28.26

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(20:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
16:00
( ชั่วโมง )
28.37
24.12

( USD )
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(20:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
12:30
( ชั่วโมง )
29.87
25.39

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(21:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:45)
13:45
( ชั่วโมง )
40.32
33.47

( USD )

ถึง เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(06:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:45)
8:45
( ชั่วโมง )
32.86
26.94

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(18:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:45)
15:45
( ชั่วโมง )
25.39
22.34

( USD )
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(19:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:30)
19:30
( ชั่วโมง )
35.84
32.26

( USD )
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(19:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:45)
14:45
( ชั่วโมง )
25.39
22.6

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(20:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:45)
13:45
( ชั่วโมง )
25.39
22.85

( USD )
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(20:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:30)
18:30
( ชั่วโมง )
35.84
34.05

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(21:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(08:45)
11:45
( ชั่วโมง )
32.86
26.94

( USD )

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
ภูเก็ต
Phuket New Bus Station, Terminal 2
(11:00)
15:00
( ชั่วโมง )
28.37
24.12

( USD )

ถึง กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(18:00)
14:30
( ชั่วโมง )
25.39
22.85

( USD )
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(18:00)
14:30
( ชั่วโมง )
25.39
22.34

( USD )
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(19:00)
13:30
( ชั่วโมง )
25.39
22.6

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
กระบี่
Krabi Town
(09:30)
13:30
( ชั่วโมง )
25.39
22.09

( USD )

ถึง เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(18:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(10:30)
16:30
( ชั่วโมง )
29.87
27.48

( USD )
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(18:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(10:30)
16:30
( ชั่วโมง )
29.87
26.88

( USD )
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(19:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(10:30)
15:30
( ชั่วโมง )
29.87
27.18

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(12:30)
16:30
( ชั่วโมง )
35.84
31.18

( USD )

ถึง ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(19:00)
11:00
( ชั่วโมง )
23.89
20.31

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(06:00)
10:00
( ชั่วโมง )
26.88
23.39

( USD )
กรุงเทพฯ
Ratchadaphisek Road - Raja Ferry Office
(20:00)
10:00
( ชั่วโมง )
23.89
20.31

( USD )

ถึง หัวหิน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
3:30
( ชั่วโมง )
16.43
14.29

( USD )

ถึง Ao Nang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(18:00)
Ao Nang
อ่าวนาง
(10:00)
16:00
( ชั่วโมง )
29.87
26.88

( USD )
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(19:00)
Ao Nang
อ่าวนาง
(10:00)
15:00
( ชั่วโมง )
29.87
27.18

( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(18:00)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(13:30)
19:30
( ชั่วโมง )
29.87
27.48

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(12:30)
16:30
( ชั่วโมง )
35.84
31.18

( USD )

ถึง ไร่เล

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(18:00)
ไร่เล
ไร่เล
(10:30)
16:30
( ชั่วโมง )
32.86
29.57

( USD )
กรุงเทพฯ
Hua Lamphong Railway Station
(19:00)
ไร่เล
ไร่เล
(10:30)
15:30
( ชั่วโมง )
32.86
29.9

( USD )

ถึง อุทยานแห่งชาติเขาสก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(18:00)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
Khao Sok Minivan Station
(10:00)
16:00
( ชั่วโมง )
26.88
24.19

( USD )
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(10:00)
14:00
( ชั่วโมง )
26.88
22.85

( USD )

ถึง เขาหลัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
15:00
( ชั่วโมง )
26.88
22.85

( USD )

ถึง Chiang Mai

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
Chakkaphong Road - Thai Sriram Office
(20:00)
Chiang Mai
Old City
(06:00)
10:00
( ชั่วโมง )
20.85
17.72

( USD )

ถึง Koh Kood

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
Khaosan Road - Boonsiri Office
(05:00)
Koh Kood
Ao Salad Pier
(11:45)
6:45
( ชั่วโมง )
25.39
22.34

( USD )
กรุงเทพฯ
Khaosan Road - Boonsiri Office
(06:30)
Koh Kood
Ao Salad Pier
(13:30)
7:00
( ชั่วโมง )
25.39
22.34

( USD )
กรุงเทพฯ
Khaosan Road - Boonsiri Office
(08:00)
Koh Kood
Ao Salad Pier
(15:45)
7:45
( ชั่วโมง )
25.39
22.34

( USD )

ข้อมูลกรุงเทพฯ


กรุงเทพฯ เป็นจุดท่องเที่ยวที่เคยได้รับการโหวตให้เป็นเมืองติดอันดับรายชื่อ “เมืองที่ดีที่สุดของโลก” ติดๆ กันสามปีซ้อนโดย แม็กกาซีน Travel & Leisure กรุงเทพฯ เคยถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีคนมาเยือนมากที่สุดในโลกถัดลงมาจากลอนดอนและนิวยอร์ค และติดอันดับที่สามของโลกในการนำเม็ดเงินต่างชาติเข้ามาในด้านการท่องเที่ยว เป็นสถิติที่น่าภาคภูมิใจ! ในกรุงเทพฯ มีอะไรมากมายให้ได้ชม วัฒนธรรมของที่นี่ก็หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์จนยากจะลืมเลือน ตั้งแต่พระราชวัง วัดพระแก้ว ตลาดน้ำยามเช้า หรือจะล่องเรือตามลำน้ำเจ้าพระยา แน่นอนว่าผู้มาเยือนต้องพากันประทับใจในความแตกต่างจาก “วิถีชีวิตแบบเดิมๆ” ของเขาเอง ใช่แล้ว มากรุงเทพฯ กี่ครั้งๆ ก็ต้องมิวายกลับมาเที่ยวอีกจนได้ ครั้งแล้วครั้งเล่า!


 • วัฒนธรรมคนเมือง

  กรุงเทพฯ มีวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับวิถีของชาวเกาะหรือตามรีสอร์ทต่างๆ ที่นี่มีบรรยากาศของความยุ่งที่ผสมผสานปนเปไปกับ “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” ที่เป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยมีชื่อเสียงดี ในตัวเมืองกรุงเทพฯ ท่านจะได้เห็นความแตกต่างอย่างสุดขั้ว เช่น ภาพของร้านอาหารเล็กๆ เก่าๆ ที่อยู่ติดกับห้างใหญ่ๆ มากมาย หรือจะเป็นภาพคนทานอาหารในร้านหรูๆ ที่อยู่ติดกับคนที่อาศัยอยู่ตามทางรถไฟ ภาพของคนใส่สูทที่อยู่ไม่ไกลจากขอทานที่นั่งอยู่บนเศษผ้าผืนมอมแมม ทั้งหมดนี้หาดูได้ที่ “เมืองแห่งนางฟ้า” (City of Angels)

 • เรื่องตลาดน่าเที่ยว

  และแน่นอน ตลาดที่ดังและเป็นที่นิยมมากที่สุดของกรุงเทพฯ ก็คือ ตลาดนัดจตุจักร แถวหมอชิต การเดินทางมาที่นี่ง่ายดายขึ้นกว่าเดิม เพราะมีสถานีรถไฟใต้ดินถึงที่ ร้านค้ามีให้เลือกช็อปกันกว่า 5 พันร้าน กินพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 35 เอเคอร์ สินค้ามีตั้งแต่ของแต่งบ้าน ของสะสม เครื่องดนตรี งานศิลปะ สัตว์เลี้ยงและอาหารเลิศรสต่างๆ ส่วนตลาดหรือแหล่งช็อปอื่นๆ ในกรุงเทพฯ ก็มีตลาดสำเพ็ง แถวถนนเยาวราช ซึ่งเป็นชุมของชาวจีนดั้งเดิม และตลาดประตูน้ำที่มีชื่อเสียงในเรื่องเสื่อผ้าขายส่ง

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • กระบี่
  กระบี่เป็นเมืองที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทะเลอันดามัน...
  อ่านเพิ่มเติม

งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.