เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: ไร่เลย์

Transportation
 
The famous peninsula of Railay is hidden by the huge rock formations that characterize Krabi province, that’s why, the only way to arrive here is by boat, the good thing is that traveling by ferry is a fun journey and fortunately at Ferrysamui we have the safest ferries and speedboats to arrive at your destination without any problem.   The fastest route is from either Ao Nang or Krabi, ideal if you are planning to visit Railay in one day. Boats are departing from 8 am until 6 pm, however, at Ferry Samui, you can depart... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: ไร่เลย์

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(14:30)
7:00
( ชั่วโมง )
22.42
20.85

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(13:30)
5:30
( ชั่วโมง )
24.02
19.94

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(13:30)
5:30
( ชั่วโมง )
28.82
23.92

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(14:30)
5:30
( ชั่วโมง )
28.82
23.92

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(17:30)
6:00
( ชั่วโมง )
28.82
23.92

( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(14:30)
7:30
( ชั่วโมง )
28.82
23.92

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(14:30)
7:30
( ชั่วโมง )
25.62
24.85

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(13:30)
6:10
( ชั่วโมง )
36.83
31.31

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(14:30)
6:30
( ชั่วโมง )
35.23
29.24

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(17:30)
7:00
( ชั่วโมง )
35.23
29.24

( USD )

จาก เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(13:30)
7:30
( ชั่วโมง )
43.23
36.32

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(14:30)
8:00
( ชั่วโมง )
41.63
34.56

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(17:30)
8:30
( ชั่วโมง )
41.63
34.56

( USD )

จาก กรุงเทพฯ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(10:30)
16:30
( ชั่วโมง )
30.42
25.25

( USD )
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(10:30)
15:30
( ชั่วโมง )
30.42
25.86

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(11:20)
2:50
( ชั่วโมง )
22.42
18.38

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(10:45)
2:15
( ชั่วโมง )
22.42
18.38

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(11:00)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(17:00)
6:00
( ชั่วโมง )
32.03
25.62

( USD )

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(09:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(10:45)
1:15
( ชั่วโมง )
14.41
11.82

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(16:45)
1:15
( ชั่วโมง )
14.41
11.82

( USD )

จาก เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(15:15)
1:45
( ชั่วโมง )
17.61
14.44

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(15:30)
2:00
( ชั่วโมง )
17.61
14.44

( USD )

จาก เมืองสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(09:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(14:00)
4:30
( ชั่วโมง )
19.22
18.25

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
Surat Thani Town
(10:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(16:00)
5:30
( ชั่วโมง )
22.1
20.55

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(11:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(16:00)
4:30
( ชั่วโมง )
19.22
18.25

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: ไร่เลย์

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:55)
4:25
( ชั่วโมง )
22.42
17.93

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
6:00
( ชั่วโมง )
19.22
17.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:15)
5:45
( ชั่วโมง )
22.42
17.93

( USD )

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
8:00
( ชั่วโมง )
22.42
20.18

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
6:30
( ชั่วโมง )
25.62
21.26

( USD )

ถึง เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:15)
7:45
( ชั่วโมง )
32.03
26.58

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(19:15)
7:45
( ชั่วโมง )
32.03
26.58

( USD )

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(15:15)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(18:15)
3:00
( ชั่วโมง )
22.42
18.38

( USD )
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(15:15)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(17:15)
2:00
( ชั่วโมง )
22.42
18.38

( USD )

ถึง เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(09:45)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(11:30)
1:45
( ชั่วโมง )
14.41
11.82

( USD )
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(15:45)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(17:30)
1:45
( ชั่วโมง )
14.41
11.82

( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(10:45)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:00)
2:15
( ชั่วโมง )
17.61
14.44

( USD )

ถึง เมืองสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(15:00)
5:00
( ชั่วโมง )
19.22
16.53

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(19:00)
3:30
( ชั่วโมง )
19.22
16.53

( USD )

ถึง สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(16:30)
6:30
( ชั่วโมง )
22.42
19.28

( USD )
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(20:00)
4:30
( ชั่วโมง )
22.42
19.28

( USD )

Railay Information


Only a few kilometers from Krabi coast and touched by the Andaman Sea you will find Railay, this magic place is the escape for some tourists who want to enjoy the beauty of Krabi beaches without the crowds. Railay is composed by 4 islands: Railay East; where all the boats disembark, Railay West as the main and biggest island, Ton Sai; better known as the Backpacking Island, and Phra Nang characterized by a gigantic rock wall and popular caves, which is the smallest one. 

Information


 • Phra Nang Cave

  As soon as you explore Phra Nang cave you will be dazzled by the bright rocks inside. Also known as the diamond cave, this is one of the main attractions in the island, it lies in the east side of Railay peninsula and is visited by many tourists that come from Ao Nang and Phuket excursions. Another cave that you can visit in the area is The Princess Cave, which is also a sanctuary. Inside of it, you can find other smaller caves and if you walk until the end you will find out the hidden Emerald Lagoon.

 • Rock Climbing

  If you are an adventurous risk taker, Railay is the right place to go! The best thing to do here is climbing, in fact, Railay is known for hosting the best places to practice this sport. The island Phra Nang presents many limestone formations with more than 70 paths ready to climb. Phra Nang possesses a unique landscape that you would enjoy during your climbing, it's the best reward of practicing this activity. You can rent climbing equipment or buy any utensil that you need in the climbing equipment stores. 

 • Tours and Excursions

  Staying in Railay could be expensive if you are on a budget, so the ideal option is a hopping adventure around Railay beaches. Taking an excursion is the best way to do a day trip around the Krabi coast. You can book your tour before arriving at Railay in Krabi Town or Ao Nang. We recommend you to experience the 4 Islands Tour Excursion. This tour takes you to the best beaches in Railay, apart from sunbathing and enjoying the crystalline waters, these tours include snorkeling spots, buffet, and snacks. 

 • Water Activities

  Coming to the coast of Krabi and not practicing any of the water activities is almost a crime, so don't miss your chance while you're visiting Railay. Railay Beach presents many snorkel opportunities, there are many excursions that take you to the best spots, and even you can do it during the night and watch the bright plankton bioluminescence. Moreover, you can do some Kayaking, this a nice way to explore the island and discover hidden places, most of the kayaking tours take you to Phra Nang Cave.  

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • กระบี่
  กระบี่เป็นเมืองที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทะเลอันดามัน...
  อ่านเพิ่มเติม

งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.