เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: กระบี่

เดินทางด้วยเฟอร์รี่ทั้งขาเข้าและขาออกจากกระบี่ไปยังเกาะสมุย เกาะเต่า พงัน และอื่นๆ อีกมาก
 
การเดินทางจากกระบี่ไปยังเกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า และสุราษฏร์ธานีทำได้ง่ายขึ้นเมื่อท่านจองทริปกับเราที่ FerrySamui.com ... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: กระบี่

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
4:30
( ชั่วโมง )
16.03
13.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
4:45
( ชั่วโมง )
14.42
12.98

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
4:40
( ชั่วโมง )
25.64
22.05

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
5:00
( ชั่วโมง )
25.64
21.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:00)
5:00
( ชั่วโมง )
16.03
13.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
5:30
( ชั่วโมง )
25.64
21.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:45)
4:45
( ชั่วโมง )
25.64
22.05

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
5:15
( ชั่วโมง )
16.03
13.3

( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
5:30
( ชั่วโมง )
19.23
15.96

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
5:40
( ชั่วโมง )
17.63
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
5:20
( ชั่วโมง )
28.85
25.1

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
6:00
( ชั่วโมง )
28.85
23.94

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
6:30
( ชั่วโมง )
28.85
23.94

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
5:30
( ชั่วโมง )
28.85
25.1

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
6:00
( ชั่วโมง )
19.23
15.96

( USD )

จาก เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
6:40
( ชั่วโมง )
35.26
31.38

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
7:30
( ชั่วโมง )
33.65
27.93

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
8:00
( ชั่วโมง )
33.65
27.93

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
8:00
( ชั่วโมง )
32.05
28.21

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:00)
8:45
( ชั่วโมง )
25.64
21.28

( USD )

จาก กรุงเทพฯ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
14:30
( ชั่วโมง )
25.64
21.28

( USD )
13:30
( ชั่วโมง )
25.64
21.28

( USD )
14:00
( ชั่วโมง )
27.24
21.79

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
9:00
( ชั่วโมง )
35.26
22.56

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
8:30
( ชั่วโมง )
32.05
23.08

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(11:00)
4:45
( ชั่วโมง )
32.05
24.04

( USD )

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(10:30)
2:00
( ชั่วโมง )
14.42
10.38

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
2:00
( ชั่วโมง )
14.42
10.38

( USD )

จาก ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
3:00
( ชั่วโมง )
9.62
8.17

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(09:30)
3:00
( ชั่วโมง )
9.62
8.17

( USD )

จาก เมืองสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(09:30)
3:00
( ชั่วโมง )
8.01
7.21

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
Surat Thani Town
(10:30)
3:00
( ชั่วโมง )
12.82
11.54

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(11:30)
3:00
( ชั่วโมง )
8.01
7.21

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
Surat Thani Town
(12:30)
3:00
( ชั่วโมง )
12.82
11.54

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(13:30)
3:00
( ชั่วโมง )
8.01
7.21

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
Surat Thani Town
(14:30)
3:00
( ชั่วโมง )
12.82
11.54

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(15:30)
3:00
( ชั่วโมง )
8.01
7.21

( USD )

จาก สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(07:30)
3:00
( ชั่วโมง )
8.01
6.65

( USD )

จาก เกาะหลีเป๊ะ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
หาดพัทยา
(09:30)
6:00
( ชั่วโมง )
35.26
29.26

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
หาดซันไรซ์
(09:30)
5:30
( ชั่วโมง )
35.26
29.97

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
หาดซันไรซ์
(09:30)
6:00
( ชั่วโมง )
35.26
29.26

( USD )
เกาะหลีเป๊ะ
หาดพัทยา
(09:30)
6:00
( ชั่วโมง )
35.26
29.26

( USD )

จาก เกาะบุโหลน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะบุโหลน
เกาะบุโหลน
(09:00)
6:30
( ชั่วโมง )
30.45
25.27

( USD )

จาก เกาะตะรุเตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะตะรุเตา
ท่าเรือเกาะตะรุเตา
(10:30)
5:00
( ชั่วโมง )
30.45
25.27

( USD )
เกาะตะรุเตา
ท่าเรือเกาะตะรุเตา
(10:30)
5:00
( ชั่วโมง )
30.45
25.27

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: กระบี่

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:55)
4:10
( ชั่วโมง )
25.64
17.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
4:20
( ชั่วโมง )
20.83
17.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
24.04
19.95

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:00)
5:00
( ชั่วโมง )
17.63
14.63

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
5:00
( ชั่วโมง )
14.42
12.55

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:45)
5:15
( ชั่วโมง )
20.83
17.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:15)
4:45
( ชั่วโมง )
25.64
17.95

( USD )

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:45)
5:00
( ชั่วโมง )
28.85
20.19

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
5:15
( ชั่วโมง )
27.24
22.61

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
5:30
( ชั่วโมง )
27.24
22.61

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
6:00
( ชั่วโมง )
27.24
22.61

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
6:30
( ชั่วโมง )
17.63
15.87

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:45)
6:15
( ชั่วโมง )
27.24
22.61

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
5:30
( ชั่วโมง )
28.85
20.19

( USD )

ถึง เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:15)
7:30
( ชั่วโมง )
35.26
24.68

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:30)
7:30
( ชั่วโมง )
31.73
26.34

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
7:00
( ชั่วโมง )
32.05
26.6

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
7:30
( ชั่วโมง )
32.05
26.6

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(19:15)
6:45
( ชั่วโมง )
35.26
24.68

( USD )

ถึง กรุงเทพฯ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
New Southern Bus Terminal
(06:00)
12:00
( ชั่วโมง )
30.45
25.27

( USD )

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(16:30)
7:30
( ชั่วโมง )
35.26
21.15

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(16:00)
5:30
( ชั่วโมง )
32.05
24.04

( USD )
3:00
( ชั่วโมง )
12.82
11.15

( USD )

ถึง เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
14.42
12.12

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
2:00
( ชั่วโมง )
14.42
12.12

( USD )

ถึง เมืองสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(14:00)
3:00
( ชั่วโมง )
8.01
7.21

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(19:00)
3:00
( ชั่วโมง )
8.01
7.21

( USD )

ถึง อุทยานแห่งชาติเขาสก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
อุทยานแห่งชาติเขาสก
สถานีรถตู้เขาสก
(15:30)
4:00
( ชั่วโมง )
11.22
9.76

( USD )

ถึง สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(14:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.22
9.54

( USD )
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(19:30)
3:30
( ชั่วโมง )
11.22
9.76

( USD )

ถึง เขาหลัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
3:00
( ชั่วโมง )
11.22
9.76

( USD )

ถึง เกาะหลีเป๊ะ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะหลีเป๊ะ
หาดพัทยา
(13:30)
7:00
( ชั่วโมง )
35.26
29.26

( USD )

ถึง เกาะตะรุเตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะตะรุเตา
ท่าเรือเกาะตะรุเตา
(12:00)
5:30
( ชั่วโมง )
30.45
25.27

( USD )

ข้อมูลเมืองกระบี่


กระบี่เป็นเมืองที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทะเลอันดามัน เมืองนี้สมกับการตั้งฉายา “เมืองสวย ผู้คนน่ารัก” มาลองแล้วท่านจะรู้ ในยามเย็น เรื่องการหาของกินเป็นเรื่องง่ายมาก มีร้านอาหารติดริมแม่น้ำมากมายสำหรับคนกระบี่เองและสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย ทั้งบะหมี่ผัดและอาหารทะเลรสเลิศ ตลาดนัดช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นอีกที่ที่น่าเดินชม ที่นี่มีทั้งเรื่องของความบันเทิง อาหารและศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่น กระบี่มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวที่หาดูจากที่อื่นได้ยาก สังเกตได้จากรูปปั้นลิงที่ถือสัญญาณไฟจราจร และยังมีรูปปั้นแปลกๆ อย่างอื่นอีกมาก ใช่แล้ว เมืองกระบี่ ไม่ควรพลาดจริงๆ…


 • ช็อบปิ้งที่เมืองกระบี่

  เมืองกระบี่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ห่างพอที่จะสามารถสัมผัสถึงความเป็นท้องถิ่นของเมืองได้ ที่เมืองกระบี่ ท่านสามารถเลือกซื้อหา งานหัตถกรรม ของตกแต่งได้ในราคากันเอง “ตลาดถนนคนเดิน” เป็นอีกที่ที่ต้องไปเดินทอดน่องดูสักสองสามชั่วโมง เปิดทุกเสาร์อาทิตย์เวลา 5 โมงเย็นไปจนถึงสี่ทุ่ม ที่นี่มีของกินอร่อยๆ มากมายให้เลือกและความบันเทิงมากมาย หากท่านเป็นคนชอบเดินห้าง ที่นี่ก็มีห้างใหญ่ๆ และร้านอาหารหรูๆ ให้ได้ลองไปทานดู

 • อาหารเมืองกระบี่

  เมืองกระบี่มีร้านอาหารทั้งแบบห้องแอร์และแบบแนวธรรมชาติให้ท่านได้ลอง อาหารที่นี่อร่อย ถูก และคุณภาพหายห่วง ตลาดช่วงกลางคืนของที่นี่มีอาหารประจำท้องถิ่นให้ได้ลิ้มลองหรือจะเป็นเครื่องดื่มแก้กระหายหลากหลายรสชาติ มือหนึ่งถือของกินอร่อยๆ อีกมือถือน้ำผลไม้ปั่นของโปรด เดินเล่นไปตามตลาด แค่นี้ก็สนุกแล้ว ติดๆ กับแม่น้ำ ประมาณห้าโมงเย็นเป็นต้นไป บรรยากาศยามเย็นทั้งกลิ่นและเสียงจะทำให้ท่านรู้สึกประทับใจได้อย่างแน่นอน!

 • เขาขนาบ

  จุดท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์และสถานที่ที่น่าประทับใจของจังหวัดกระบี่อีกที่หนึ่งก็คือ “เขาขนาบ” ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนสูงเป็นร้อยเมตร เขาทั้งสองเป็นเหมือนยามเฝ้าแม่น้ำที่วิ่งผ่านใจกลางเมืองกระบี่ ท่านสามารถนั่งเรือคายัคผ่านช่องหินเข้าไปข้างใน ไกด์จะพาท่านไปชมหินงอกและหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำ หรือจะปีนขึ้นไปชมเขาก็ได้ บริเวณใกล้ๆ เป็นหมู่บ้านชาวประมง เกาะกลาง ที่ท่านสามารถชมวิธีการประดิษฐ์หัตถกรรมท้องถิ่นจากชาวบ้าน

 • เดินเล่นริมแม่น้ำ

  เมืองกระบี่ไม่ได้ตั้งอยู่บนน้ำแต่ติดริมแม่น้ำ มีทางเดินเล็กๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทอดน่องพักผ่อนได้อย่างสบาย ท่านสามารถเดินผ่านสวนธาราที่มีตัวอักษรไทยในสนามเด็กเล่น ทะลุไปยังมารีน่าพอร์ท ผ่านร้านขายผลไม้ระหว่างเส้นทาง ไปจรดที่เขาขนาบและสวนอาหาร ท่านจะผ่านรูปปั้นน่าสนใจมากมาย เช่นรูปปั้นนกอินทรี และรูปปั้นครอบครัวปูของเมืองกระบี่ ตลอดทางเดินมีจุดให้เก็บภาพกันเพียบ

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.