เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: ดอนสัก

การเดินทางไปอำเภอดอนสัก
 
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางสู่เกาะในทะเลอ่าวไทย ดอนสักเป็นท่าเรือที่จะพาคุณไปเกาะเหล่านั่นและเป็นท่าเรือหลักในจังหวัดสุราษฎร์ธานี... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: ดอนสัก

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(05:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(06:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(05:00)
1:30
( ชั่วโมง )
5.32
4.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(06:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(07:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(06:00)
1:30
( ชั่วโมง )
5.32
4.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(07:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(08:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:00)
1:30
( ชั่วโมง )
5.32
4.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(08:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(09:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
1:30
( ชั่วโมง )
5.32
4.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(09:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:00)
1:30
( ชั่วโมง )
5.32
4.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(10:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(11:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:00)
1:30
( ชั่วโมง )
5.32
4.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(11:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:00)
1:30
( ชั่วโมง )
5.32
4.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(12:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(13:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:00)
1:30
( ชั่วโมง )
5.32
4.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(13:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(14:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:00)
1:30
( ชั่วโมง )
5.32
4.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(14:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(15:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:00)
1:30
( ชั่วโมง )
5.32
4.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(15:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(16:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
5.32
4.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(16:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(17:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:00)
1:30
( ชั่วโมง )
5.32
4.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(17:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(18:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:00)
1:30
( ชั่วโมง )
5.32
4.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(18:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(19:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(18:00)
1:30
( ชั่วโมง )
5.32
4.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:00)
1:30
( ชั่วโมง )
5.32
4.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(19:30)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(21:00)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(07:30)
2:30
( ชั่วโมง )
5.59
5.37

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(10:30)
2:30
( ชั่วโมง )
5.59
5.37

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(13:00)
2:30
( ชั่วโมง )
5.59
5.37

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(15:00)
2:30
( ชั่วโมง )
5.59
5.37

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(19:00)
2:30
( ชั่วโมง )
5.59
5.37

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(20:30)
2:30
( ชั่วโมง )
5.59
5.37

( USD )

จาก กรุงเทพฯ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(07:00)
12:00
( ชั่วโมง )
23.96
19.89

( USD )

จาก สนามบินสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(09:30)
1:40
( ชั่วโมง )
6.66
5.66

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(09:30)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(11:10)
1:40
( ชั่วโมง )
6.66
5.66

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:30)
1:40
( ชั่วโมง )
6.66
5.66

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:30)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(12:10)
1:40
( ชั่วโมง )
6.66
5.66

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:50)
1:50
( ชั่วโมง )
6.66
5.66

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:50)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(15:40)
1:50
( ชั่วโมง )
6.66
5.66

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:30)
1:40
( ชั่วโมง )
6.66
5.66

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:30)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(16:10)
1:40
( ชั่วโมง )
6.66
5.66

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:00)
1:45
( ชั่วโมง )
6.66
5.66

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(17:45)
1:45
( ชั่วโมง )
6.66
5.66

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: ดอนสัก

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(05:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(06:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
2.94

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(06:30)
1:30
( ชั่วโมง )
5.06
4.3

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(06:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(07:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
2.94

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:30)
1:30
( ชั่วโมง )
5.06
4.3

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(07:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(08:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
2.94

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:30)
1:30
( ชั่วโมง )
5.06
4.3

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(08:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(09:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
2.94

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:30)
1:30
( ชั่วโมง )
5.06
4.3

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(09:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
2.94

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
5.06
4.3

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(10:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(11:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
2.94

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:30)
1:30
( ชั่วโมง )
5.06
4.3

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(11:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
2.94

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
5.06
4.3

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(12:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(13:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
2.94

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
1:30
( ชั่วโมง )
5.06
4.3

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(13:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(14:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
2.94

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:30)
1:30
( ชั่วโมง )
5.06
4.3

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(14:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(15:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
2.94

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:30)
1:30
( ชั่วโมง )
5.06
4.3

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(15:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(16:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
2.88

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
1:30
( ชั่วโมง )
5.06
4.3

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(16:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(17:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
2.88

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:30)
1:30
( ชั่วโมง )
5.06
4.3

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(17:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(18:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
2.88

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(18:30)
1:30
( ชั่วโมง )
5.06
4.3

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(18:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(19:30)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
2.88

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:30)
1:30
( ชั่วโมง )
5.06
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(20:30)
1:30
( ชั่วโมง )
5.06
4.3

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(19:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(21:00)
1:30
( ชั่วโมง )
3.19
2.88

( USD )

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(05:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:30)
2:30
( ชั่วโมง )
5.59
5.37

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(07:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:00)
2:30
( ชั่วโมง )
5.59
5.37

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(09:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:00)
2:30
( ชั่วโมง )
5.59
5.37

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(13:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
2:30
( ชั่วโมง )
5.59
5.37

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(15:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
2:30
( ชั่วโมง )
5.59
5.37

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(18:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
2:30
( ชั่วโมง )
5.59
5.37

( USD )

ถึง กรุงเทพฯ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(21:00)
12:00
( ชั่วโมง )
18.64
16.77

( USD )

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
6:15
( ชั่วโมง )
11.98
9.94

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(10:45)
6:15
( ชั่วโมง )
11.98
9.94

( USD )
5:15
( ชั่วโมง )
11.98
9.94

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(13:45)
5:15
( ชั่วโมง )
11.98
9.94

( USD )

ถึง กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
6:15
( ชั่วโมง )
11.98
9.94

( USD )
5:15
( ชั่วโมง )
11.98
9.94

( USD )

ถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(12:40)
1:55
( ชั่วโมง )
6.66
5.52

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(10:45)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(12:40)
1:55
( ชั่วโมง )
6.66
5.52

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(12:45)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:40)
1:55
( ชั่วโมง )
6.66
5.52

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:40)
1:55
( ชั่วโมง )
6.66
5.52

( USD )

ถึง เมืองสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(12:00)
1:15
( ชั่วโมง )
3.99
3.59

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(10:45)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(12:00)
1:15
( ชั่วโมง )
3.99
3.59

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(15:00)
1:15
( ชั่วโมง )
3.99
3.79

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(13:45)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(15:00)
1:15
( ชั่วโมง )
3.99
3.59

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(17:00)
1:15
( ชั่วโมง )
3.99
3.59

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(15:45)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(17:00)
1:15
( ชั่วโมง )
3.99
3.59

( USD )

ข้อมูลเกี่ยวกับอำเภอดอนสัก


ดอนสักตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองสุราษฎร์ธานีและเป็นประตูสู่หมู่เกาะยอดนิยมที่ตั้งอยู่ในอ่าวไทยซึ่งมีด้วยกัน 3 ท่าเรือ คือ ท่าเรือแหลมทวด ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ และท่าเรือราชาเฟอร์รี่ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักท่องเที่ยวเนื่องจากมีบริการนำรถลงเรือเฟอร์รี่ได้ ที่ดอนสักไม่มีอะไรให้ดูและสำรวจมากนัก นอกจากการผ่อนคลายไปกับการชมทะเลและรับสายลมเย็นๆ ในขณะที่คุณรอเรือเฟอร์รี่ อย่างไรก็ตามเมืองใกล้เคียงก็น่าสนใจแวะไปเที่ยว

สิ่งที่น่าสนใจในอำเภอดอนสัก


 • ฮัก วิลเลจ

  มีสวนที่สวยงาม ทัศนียภาพที่มีสีสันและการตกแต่งที่ยอดเยี่ยมทำให้ ฮัก วิลเลจเป็นสถานที่ในฝันสำหรับสำหรับชาวอินสตาแกรม สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านริมทะเลที่อำเภอดอนสักและยังเป็นหน่วยงานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วย ใช้เวลาสนุกๆกับบรรยากาศแบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือถ่ายรูปทิวทัศน์ที่สวยงาม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีร้านอาหารและร้านกาแฟ ที่คุณสามารถรับประทานอาหารกลางวันหรือกาแฟและเพลิดเพลินกับวิวทะเลเบื้องหลัง ฮัก วิลเลจ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.30-18.00 น.

 • เมืองสุราษฏ์ธานี

  ก่อนตรงไปท่าเรือดอนสักเราแนะนำให้คุณลองหยุดพักหรือใช้เวลาสักคืนในเมืองที่สวยงามแห่งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่โชคดีมากเพราะเป็นที่ตั้งของเกาะที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดในอ่าวไทยแถมยังเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย มีกิจกรรมสนุกมากมายไว้ให้กับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่การเที่ยวชมวัดที่สวยงามหรือเที่ยวสำรวจถ้ำขมิ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในประเทศไทย และปิดท้ายวันของคุณด้วยการเดินเล่นรอบๆ แม่น้ำตาปี ที่นี้มีร้านอาหารมากมายและมีตลาดท้องถิ่น ซึ่งมีบริการอาหารทะเลที่ดีที่สุดในบริเวณนี้

 • วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

  หากคุณมีเวลาว่างก่อนขึ้นเรือเฟอร์รี่ การไปเที่ยววัดเขาสุวรรณประดิษฐ์เป็นวิธีที่ดีในการฆ่าเวลา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไม่ได้น่าประทับใจเท่ากับวัดอื่นๆอีกมากมายในประเทศไทย แต่ก็ยังมีเสน่ห์และได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีเจดีย์ตั้งอยู่บนหน้าผาซึ่งมีบันไดขนาดใหญ่และอาจทำให้คุณกลัวได้ อย่างไรก็ตามทิวทัศน์อันน่าทึ่งของเกาะและหมู่บ้านชาวประมงและบรรยากาศที่เงียบสงบซึ่งจะทำให้คุณคิดถึงระหว่างการเดินทางว่าทุกๆการผจญภัยนั้นคุ้มค่ามากแค่ไหน

 • อำเภอขนอม

  ขนอมเป็นอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชและอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือดอนสัก เมืองนี้เปล่งประกายความงามตามธรรมชาติที่สวยงามทำให้เป็นสถานที่ที่มีเสน่ห์และทันทีที่คุณมาถึงที่นี่คุณจะอยากอยู่ต่ออีกนาน ที่นี้มีถ้ำที่งดงาม น้ำตกสดชื่นและชายหาดที่เงียบสงบ เรียกว่า หาดหน้าด่าน เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวหลัก นอกจากจะเป็นเมืองเล็กๆและไม่ใช่เมืองแห่งปาร์ตี้แล้ว ยังมีอาหารไทยหลากหลายชนิดและบาร์ดีๆในขนอม

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • เกาะกระดาน
  เกาะกระดานเป็นเกาะที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของจังหวัดตรังมีหาดทรายที่เต็มไปด้วยแนวปะการังทอดยาวระหว่างน้ำทะเลสีมรกตของทะเลอันดามันและภูเขาที่เขียวขจี...
  อ่านเพิ่มเติม

 • เมืองนครศรีธรรมราช
  เมืองนครศรีธรรมราชอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยห่างกรุงเทพฯประมาณ...
  อ่านเพิ่มเติม

 • เกาะนางยวน
  ความงามที่โดดเด่นทำให้เกาะนางยวนเป็นสัญลักษณ์ที่สวยงามอยู่บนบนไปรษณียบัตรของประเทศไทย...
  อ่านเพิ่มเติม

งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์