เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: ดอนสัก

Transportation
 
For travelers who want to reach the Thailand Gulf, Donsak is the pier that will take you there. Being the main harbor in Surat Thani province, the closest airport is located in this city, which provides buses and taxi services that drop you off in the port. Airport shuttles have a low cost and sometimes the price is already included on your ferry ticket with a journey of around 1.5 hours. Buses from Nakhon Si Thammarat and Krabi, are also available, however, Surat Thani Town is the fastest and easiest to get to by train, bus, or... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: ดอนสัก

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(05:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(05:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(06:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(06:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(06:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(07:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(07:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(08:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(09:30)
1:30
( ชั่วโมง )
6.1
5.06

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(09:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
10.67
9.17

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(09:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(10:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(11:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(11:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(13:00)
1:30
( ชั่วโมง )
10.67
9.17

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(12:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(13:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(13:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(14:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(16:00)
2:30
( ชั่วโมง )
6.1
5.06

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(14:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(15:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(16:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(17:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(17:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(18:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(18:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(19:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(19:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(20:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
2:30
( ชั่วโมง )
6.4
6.14

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(09:30)
2:30
( ชั่วโมง )
9.14
7.59

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
2:30
( ชั่วโมง )
6.4
6.14

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(11:00)
3:00
( ชั่วโมง )
13.72
11.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(09:00)
2:30
( ชั่วโมง )
6.4
6.14

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(13:30)
3:00
( ชั่วโมง )
13.72
11.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:00)
2:30
( ชั่วโมง )
6.4
6.14

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(15:30)
3:00
( ชั่วโมง )
9.14
7.59

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
2:30
( ชั่วโมง )
6.4
6.14

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
2:30
( ชั่วโมง )
6.4
6.14

( USD )

จาก เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(11:00)
4:30
( ชั่วโมง )
21.34
18.35

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(13:30)
4:30
( ชั่วโมง )
21.34
18.35

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:00)
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(15:30)
5:30
( ชั่วโมง )
18.29
15.18

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
Phuket New Bus Station, Terminal 2
(09:00)
5:30
( ชั่วโมง )
10.67
10.13

( USD )

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(08:30)
6:00
( ชั่วโมง )
21.34
20.27

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(09:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(15:00)
6:00
( ชั่วโมง )
21.34
18.99

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: ดอนสัก

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(06:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(05:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(06:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(07:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(06:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(08:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(07:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(09:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(08:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(09:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(10:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:20)
1:20
( ชั่วโมง )
6.1
5.06

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(11:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(10:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(11:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
10.67
9.17

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(11:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(13:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(12:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(14:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(13:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(15:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(14:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(16:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(15:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(17:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(16:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(16:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:45)
1:15
( ชั่วโมง )
6.1
5.06

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(18:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(17:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(18:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(19:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(18:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(19:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(20:30)
1:30
( ชั่วโมง )
4.27
4.18

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
(21:00)
1:30
( ชั่วโมง )
4.57
4.3

( USD )

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
2:30
( ชั่วโมง )
6.4
6.14

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
2:30
( ชั่วโมง )
6.4
6.14

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(10:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:15)
2:15
( ชั่วโมง )
9.14
7.59

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
2:30
( ชั่วโมง )
6.4
6.14

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(11:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
2:30
( ชั่วโมง )
13.72
11.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
2:30
( ชั่วโมง )
6.4
6.14

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(14:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
2:30
( ชั่วโมง )
13.72
11.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:30)
2:30
( ชั่วโมง )
6.4
6.14

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(16:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:45)
2:15
( ชั่วโมง )
9.14
7.59

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
2:30
( ชั่วโมง )
6.4
6.14

( USD )

ถึง เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(10:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:15)
4:15
( ชั่วโมง )
18.29
15.18

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(11:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:30)
4:30
( ชั่วโมง )
21.34
18.35

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(14:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(19:00)
4:30
( ชั่วโมง )
21.34
18.35

( USD )

ถึง เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(09:30)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(16:30)
7:00
( ชั่วโมง )
21.34
18.99

( USD )

ถึง ไร่เล

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(09:30)
ไร่เล
ไร่เล
(15:00)
5:30
( ชั่วโมง )
21.34
18.99

( USD )

Donsak Information


Donsak lies in the south of Surat Thani Town and it's the gateway to the popular islands located in the Thailand Gulf. The district is composed by three piers; Leam Tuad Pier, Seatran Ferry Pier, and Raja Ferry Port which is the favorite among tourists due to its car-ferry service.  There isn’t so much to see and explore in Donsak, other than to relax watching the sea and be caressed by the cool breeze meanwhile you are waiting for your ferry, however, its neighboring cities definitely deserve a visit. 


 • Hug Village

  Beautiful gardens, colorful sceneries, and fantastic decorations make Hug Village a dreamy place for instagramers. This urban farm is situated in the seaside village of Donsak District and it also works as an ecotourism agency. Spend a fun day interacting with farm animals or taking pictures of their wonderful landscapes. Moreover, it features a thematic restaurant and a coffee shop where you can take your lunch or coffee enjoying the sea in the background. Hug Villages opens to the public all days of the week from 9:30 am to 6:00 pm.

 • Surat Thani Town

  Before heading to any of Donsak piers, make a stop or even spend a night in this lovely city. Surat Thani is blessed with the islands in the Gulf of Thailand and is a rich city in culture, offering to the tourists many activities to do and enjoy, from visiting some picturesque temples or discover the Kamin caves, one of the most beautiful caves in Thailand, and finish your day walking around the river Tapi, where many restaurants and a local market are serving the best seafood in the zone.   

 • Wat Khao Suwan Pradit

  If you have some spare time before taking your ferry, visiting the temple of Wat Khao Suwan Pradit is a nice way to kill it. This sanctuary is not so imposing as many other temples around Thailand but still, it has its own charm and it's beautifully decorated. The stupa is located in a cliff presenting big stairs that may scare you, however, the incredible views of the islands and the fishing village and the peaceful atmosphere that you will contemplate during all the journey are worth every step.

 • Khanom

  Khanom is another district of Nakhon Si Thammarat province and it's not far away from Donsak's piers. This town radiates a beautiful natural beauty making it a charming place that as soon as you get here you would want to stay longer. Magnificent caves, refreshing waterfalls and isolated beaches, the main one called Nadan, the main attraction in Khanom. Besides being a small town and not a party city, it possesses a wide range of Thai food and some nice bars. 

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.