เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
    • 5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เกาะสมุยเฟอร์รี่ เกาะพงันเฟอร์รี่ และเรือเฟอร์รี่เกาะเต่าเดินทางจากกรุงเทพฯ, ภูเก็ต, เกาะพีพี, กระบี่, และอื่น ๆ !

เราได้ทำงานอย่างเต็มทีเพื่อให้คุณได้มีตั๋วเรือข้ามฟากในราคาที่ถูกและดีที่สุด ตลอดเส้นทางการเดินทางทั้งไปและกลับจากเกาะสมุยไปเกาะพงันและเกาะเต่า  ... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาออกเดินทางจากต้นทาง

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 07:30 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 14:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
19.15
16.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 13:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 12:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
2:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 14:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
23.57
20.03

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
20.62
17.32

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 13:30 )
3:45
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 17:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.32

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
2:45
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 17:30 )
4:45
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:30 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 19:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 07:30 )
กระบี่
Krabi Town
( 12:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
13.26
11.27

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
กระบี่
Thunglong Road
( 12:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
11.78
10.02

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:00 )
กระบี่
Krabi Town
( 12:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
14.14
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 14:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
กระบี่
Thunglong Road
( 13:00 )
3:15
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 17:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
กระบี่
Thunglong Road
( 17:00 )
4:15
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
11.78
10.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 08:00 )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 20:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
41.24
35.06

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 12:30 )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 00:30 )
12:00
( ชั่วโมง )
41.24
35.06

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 14:00 )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 04:00 )
14:00
( ชั่วโมง )
29.46
25.04

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 14:00 )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 04:00 )
14:00
( ชั่วโมง )
29.46
23.57

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 08:00 )
3:45
( ชั่วโมง )
32.41
29.16

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 12:30 )
3:45
( ชั่วโมง )
32.41
29.16

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 05:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 06:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 06:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 07:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 07:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 08:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 08:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
11.78
10.61

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 09:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
5.89
5.01

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 09:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 10:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
10.31
8.76

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 09:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 10:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 10:30 )
0:45
( ชั่วโมง )
11.78
10.61

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 10:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 11:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 11:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 12:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 13:00 )
1:30
( ชั่วโมง )
10.31
8.76

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 12:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 13:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 13:30 )
0:45
( ชั่วโมง )
11.78
10.61

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 13:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 14:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:30 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 15:30 )
2:00
( ชั่วโมง )
5.89
5.01

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 14:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 15:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 15:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 16:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 16:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 17:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 17:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 18:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 18:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 19:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 19:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 20:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 07:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 10:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 10:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 12:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 11:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 14:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 15:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 15:30 )
2:45
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 15:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 18:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
ภูเก็ต
วิชิต
( 15:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
ภูเก็ต
Phuket Town :The New bus terminal
( 16:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
16.2
15.39

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
ภูเก็ต
Rassada Pier
( 17:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
30.93
26.29

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
ภูเก็ต
Rassada Pier
( 17:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
30.93
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
ภูเก็ต
วิชิต
( 19:00 )
6:15
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:30 )
ภูเก็ต
Phuket Town :The New bus terminal
( 20:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
16.2
15.39

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 06:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 09:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 07:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 10:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 10:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 09:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 12:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 12:15 )
2:30
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 10:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 13:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 11:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 14:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 17:40 )
6:10
( ชั่วโมง )
19.15
15.89

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 12:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 15:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
2:45
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:30 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 17:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 14:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 17:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 16:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 19:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 18:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 21:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 06:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 09:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 07:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 07:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
11.78
10.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:45 )
2:45
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 11:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 09:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 09:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:45 )
4:15
( ชั่วโมง )
11.78
10.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:30 )
2:45
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 10:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 11:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 14:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 12:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:45 )
3:00
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 18:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 13:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 18:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
11.78
10.02

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 14:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 17:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 16:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 19:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 06:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 09:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 07:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 10:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 07:30 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 11:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
7.36
7

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
2:00
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 11:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 12:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 09:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 12:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 09:30 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 13:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
7.36
7

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
2:00
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 10:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 13:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 11:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 14:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 15:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 12:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 15:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
2:15
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 13:30 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 17:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
7.36
7

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 14:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 17:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 16:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 19:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 18:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 21:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 08:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
41.24
35.06

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 12:30 )
9:05
( ชั่วโมง )
41.24
35.06

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 16:00 )
11:30
( ชั่วโมง )
29.46
23.57

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 12:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 15:00 )
6:00
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 13:30 )
3:45
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 19:00 )
6:15
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 08:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:20 )
0:20
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 08:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:30 )
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 09:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
4.42
3.98

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 09:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
4.42
3.98

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 11:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
5.89
5.3

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 11:15 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:45 )
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 12:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:50 )
0:20
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 13:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:30 )
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:00 )
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 17:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:30 )
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 17:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:15 )
0:45
( ชั่วโมง )
5.89
5.3

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 18:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 19:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
4.42
3.98

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 18:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 19:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
4.42
3.98

( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 07:30 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 15:30 )
8:00
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 15:15 )
7:15
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 16:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 15:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
22.98
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 16:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 16:30 )
6:45
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 07:30 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 17:00 )
9:30
( ชั่วโมง )
20.62
18.56

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 15:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 16:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 17:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 17:00 )
7:15
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 20:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 08:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 08:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 11:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
14.73
13.26

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 11:15 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:15 )
3:00
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 12:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:15 )
1:45
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 13:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 15:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:30 )
2:00
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 17:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:45 )
1:45
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 07:30 )
ไร่เล
ไร่เล
( 15:30 )
8:00
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
ไร่เล
ไร่เล
( 13:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
ไร่เล
ไร่เล
( 14:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
ไร่เล
ไร่เล
( 13:30 )
3:45
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
ไร่เล
ไร่เล
( 17:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
ไร่เล
ไร่เล
( 18:00 )
5:15
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 13:30 )
6:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
20.62
18.97

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
3:10
( ชั่วโมง )
19.15
16.28

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 12:30 )
5:10
( ชั่วโมง )
30.93
26.29

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 14:30 )
6:30
( ชั่วโมง )
27.99
23.79

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
23.57
20.03

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
Samui Airport
Samui Airport
( 09:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.26
10.74

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 13:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
30.93
26.29

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 17:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
27.99
23.79

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
Samui Airport
Samui Airport
( 12:00 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.26
10.74

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
19.15
16.28

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 17:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
30.93
26.29

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 19:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:30 )
Samui Airport
Samui Airport
( 18:00 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.26
10.74

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
กระบี่
Krabi Town
( 12:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
16.5
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
กระบี่
Krabi Town
( 12:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
17.68
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
กระบี่
Thunglong Road
( 12:00 )
4:40
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 14:00 )
6:00
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
กระบี่
Thunglong Road
( 13:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 17:00 )
6:30
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
กระบี่
Thunglong Road
( 17:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:30 )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 20:30 )
12:00
( ชั่วโมง )
38.3
32.55

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 05:30 )
17:00
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 00:30 )
11:30
( ชั่วโมง )
38.3
32.55

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 04:00 )
15:00
( ชั่วโมง )
32.41
27.54

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:30 )
3:15
( ชั่วโมง )
29.46
26.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
3:15
( ชั่วโมง )
29.46
26.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 05:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 07:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.19
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 09:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 09:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.19
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 08:45 )
1:25
( ชั่วโมง )
13.26
11.93

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 11:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
13.26
11.27

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 10:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.26
11.93

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 11:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.19
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 13:30 )
3:00
( ชั่วโมง )
13.26
11.27

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 13:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.19
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 13:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.26
11.93

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 15:30 )
3:00
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 15:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.19
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 19:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.19
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 05:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 10:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
13.55
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 12:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 14:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
13.55
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 15:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 18:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
13.55
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
ภูเก็ต
Phuket Town :The New bus terminal
( 16:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
19.15
16.28

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
ภูเก็ต
วิชิต
( 15:00 )
7:40
( ชั่วโมง )
29.46
25.04

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
ภูเก็ต
Rassada Pier
( 17:30 )
9:30
( ชั่วโมง )
33.88
28.12

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
ภูเก็ต
Rassada Pier
( 17:30 )
9:30
( ชั่วโมง )
33.88
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
ภูเก็ต
วิชิต
( 19:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
29.46
25.04

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
ภูเก็ต
Phuket Town :The New bus terminal
( 21:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
19.15
16.28

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 05:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 09:15 )
4:15
( ชั่วโมง )
10.61
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 11:15 )
4:15
( ชั่วโมง )
10.61
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 11:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
11.78
10.02

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 10:30 )
3:10
( ชั่วโมง )
19.15
16.28

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 12:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
19.15
16.28

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 13:15 )
4:15
( ชั่วโมง )
10.61
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 17:40 )
7:10
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 15:15 )
4:15
( ชั่วโมง )
10.61
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
19.15
16.28

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 17:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
11.78
10.02

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 17:15 )
4:15
( ชั่วโมง )
10.61
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 21:15 )
4:15
( ชั่วโมง )
10.61
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 05:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 09:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
13.55
12.87

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 11:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
13.55
12.87

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:30 )
3:10
( ชั่วโมง )
23.57
21.21

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
23.57
21.21

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
13.55
12.87

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 14:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
13.55
12.87

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 16:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
23.57
21.21

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 18:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 17:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
13.55
12.87

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 18:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 05:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 09:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
9.13
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 11:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
9.13
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 11:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
10.31
9.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 11:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
11.78
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
2:40
( ชั่วโมง )
16.2
13.77

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 12:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
17.68
14.49

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
2:45
( ชั่วโมง )
16.2
13.77

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 13:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
9.13
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 13:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
10.31
9.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 15:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
17.68
14.49

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 15:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
9.13
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 15:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
10.31
9.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
16.2
13.77

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 17:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
11.78
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 17:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
9.13
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 17:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
10.31
9.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 17:50 )
4:50
( ชั่วโมง )
10.31
9.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 21:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
9.13
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
38.3
32.55

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
8:35
( ชั่วโมง )
38.3
32.55

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
11:30
( ชั่วโมง )
32.41
27.54

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 13:30 )
6:30
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 12:30 )
5:10
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 15:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
23.57
20.03

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 13:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 19:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 19:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 15:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
23.57
20.03

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 15:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
25.33
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 15:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
26.51
23.86

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 16:30 )
9:10
( ชั่วโมง )
33.88
28.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 16:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
32.41
27.54

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 16:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
33.88
28.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 15:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
23.57
20.03

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 17:30 )
10:30
( ชั่วโมง )
23.57
22.39

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 16:30 )
9:10
( ชั่วโมง )
33.88
28.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 17:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
32.41
27.54

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 17:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
33.88
28.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 20:00 )
9:30
( ชั่วโมง )
32.41
27.54

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 07:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
5.89
5.3

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
4.42
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
4.42
3.98

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 07:50 )
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 08:30 )
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:30 )
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:00 )
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 11:20 )
0:20
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:30 )
0:30
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:15 )
0:45
( ชั่วโมง )
5.89
5.3

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 17:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
4.42
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 17:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
4.42
3.98

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:20 )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 16:40 )
0:20
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 17:30 )
1:00
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
1:00
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.26
11.27

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:00 )
1:30
( ชั่วโมง )
10.31
8.76

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 15:30 )
2:00
( ชั่วโมง )
13.26
11.27

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 19:00 )
2:00
( ชั่วโมง )
13.26
11.27

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:30 )
1:00
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
ไร่เล
ไร่เล
( 15:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
23.57
21.92

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
ไร่เล
ไร่เล
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
ไร่เล
ไร่เล
( 13:00 )
5:40
( ชั่วโมง )
33.88
28.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
ไร่เล
ไร่เล
( 14:30 )
6:30
( ชั่วโมง )
30.93
26.29

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
ไร่เล
ไร่เล
( 13:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
33.88
28.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
ไร่เล
ไร่เล
( 17:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
30.93
26.29

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
ไร่เล
ไร่เล
( 18:00 )
6:00
( ชั่วโมง )
33.88
28.8

( USD )

จาก เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 12:30 )
6:30
( ชั่วโมง )
32.41
27.54

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 14:30 )
8:00
( ชั่วโมง )
32.41
27.54

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
9:30
( ชั่วโมง )
32.41
27.54

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
Samui Airport
Samui Airport
( 09:30 )
3:00
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 17:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
32.41
27.54

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
Samui Airport
Samui Airport
( 12:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
6:00
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 17:30 )
8:00
( ชั่วโมง )
29.46
25.04

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 19:30 )
9:30
( ชั่วโมง )
29.46
25.04

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:30 )
Chumphon Train Station
สถานีรถไฟชุมพร
( 18:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
14.73
13.26

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
กระบี่
Thunglong Road
( 12:00 )
6:00
( ชั่วโมง )
29.46
26.51

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 14:00 )
7:30
( ชั่วโมง )
29.46
25.04

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 17:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
29.46
25.04

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
กระบี่
Thunglong Road
( 17:00 )
7:30
( ชั่วโมง )
26.51
23.86

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
23.57
20.03

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:15 )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 20:30 )
10:15
( ชั่วโมง )
32.41
29.16

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:30 )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 05:30 )
15:00
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:45 )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 00:30 )
9:45
( ชั่วโมง )
32.41
27.54

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:15 )
1:30
( ชั่วโมง )
17.68
15.91

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:30 )
3:00
( ชั่วโมง )
14.73
( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:45 )
1:30
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 08:45 )
2:45
( ชั่วโมง )
23.57
21.21

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 11:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 13:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 13:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 15:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 12:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 15:30 )
6:30
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
ภูเก็ต
วิชิต
( 15:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
32.41
29.16

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
ภูเก็ต
Rassada Pier
( 17:30 )
11:00
( ชั่วโมง )
39.77
33.8

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
ภูเก็ต
Rassada Pier
( 17:30 )
11:00
( ชั่วโมง )
39.77
( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
ภูเก็ต
วิชิต
( 19:00 )
9:30
( ชั่วโมง )
29.46
26.51

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
ภูเก็ต
Phuket Town :The New bus terminal
( 21:00 )
11:00
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 10:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
27.99
25.19

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 17:40 )
8:40
( ชั่วโมง )
27.99
23.79

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
25.04
22.54

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 17:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:45 )
4:45
( ชั่วโมง )
29.46
26.51

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
27.99
23.79

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
6:30
( ชั่วโมง )
27.99
23.79

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:45 )
6:15
( ชั่วโมง )
26.51
23.86

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 18:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
23.57
20.03

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
26.51
23.86

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 12:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 15:00 )
6:00
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
23.57
21.21

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 17:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
20.62
18.97

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:15 )
6:45
( ชั่วโมง )
32.41
29.16

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:45 )
6:50
( ชั่วโมง )
32.41
27.54

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 12:30 )
6:30
( ชั่วโมง )
33.88
28.8

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 15:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
32.41
27.54

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 19:00 )
9:30
( ชั่วโมง )
30.93
26.29

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 19:30 )
9:30
( ชั่วโมง )
23.57
21.21

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:10 )
1:10
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.26
9.68

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.26
9.68

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:45 )
1:15
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
10.31
9.28

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 15:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:10 )
1:10
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 16:30 )
10:30
( ชั่วโมง )
38.3
34.47

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 16:30 )
10:00
( ชั่วโมง )
38.3
32.55

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 16:30 )
10:30
( ชั่วโมง )
38.3
34.47

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 17:00 )
10:30
( ชั่วโมง )
38.3
32.55

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 20:00 )
11:00
( ชั่วโมง )
38.3
32.55

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 07:50 )
1:50
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 08:30 )
2:00
( ชั่วโมง )
17.68
14.49

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:00 )
2:00
( ชั่วโมง )
17.68
14.49

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 11:20 )
1:50
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
14.73
13.26

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 15:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 16:40 )
1:40
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
ไร่เล
ไร่เล
( 13:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
39.77
33.8

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
ไร่เล
ไร่เล
( 14:30 )
8:00
( ชั่วโมง )
35.35
30.05

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
ไร่เล
ไร่เล
( 17:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
35.35
30.05

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
ไร่เล
ไร่เล
( 18:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
39.77
33.8

( USD )

จาก สนามบินสุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 08:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:45 )
3:15
( ชั่วโมง )
20.62
19.59

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 08:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:45 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
6:15
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:50 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:00 )
3:10
( ชั่วโมง )
20.62
19.59

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 11:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 11:10 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:30 )
5:20
( ชั่วโมง )
13.55
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 11:20 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
5:40
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:10 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:30 )
5:20
( ชั่วโมง )
13.55
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:20 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:30 )
5:10
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
20.62
19.59

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 14:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 19:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
20.62
18.56

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 14:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:10 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
5:20
( ชั่วโมง )
13.55
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:15 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
5:15
( ชั่วโมง )
13.55
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 16:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
20.62
18.56

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 16:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 08:20 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 12:30 )
4:10
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 08:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 10:55 )
2:25
( ชั่วโมง )
17.68
16.79

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 08:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 12:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 08:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
11.78
9.78

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:45 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:00 )
5:15
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:45 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 14:30 )
3:45
( ชั่วโมง )
11.78
10.02

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:50 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:15 )
2:25
( ชั่วโมง )
17.68
15.91

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 11:20 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:00 )
4:40
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 11:30 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 15:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:20 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:30 )
3:10
( ชั่วโมง )
11.78
10.02

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:20 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 17:30 )
4:10
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:45 )
3:15
( ชั่วโมง )
17.68
16.79

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 14:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 17:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
17.68
15.91

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 14:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 18:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
11.78
10.02

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 18:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 19:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
11.78
10.02

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 16:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 19:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.78
10.02

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 16:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 19:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
17.68
15.91

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 16:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 19:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 17:25 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 21:00 )
3:35
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 08:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:15 )
5:45
( ชั่วโมง )
25.04
22.54

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 08:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 15:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:45 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 19:00 )
8:15
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 11:20 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 19:00 )
7:40
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:45 )
5:15
( ชั่วโมง )
27.99
25.19

( USD )

จาก กรุงเทพฯ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
โชว์ ดีซี
( 18:00 )
Chiang Mai
Old City
( 06:00 )
12:00
( ชั่วโมง )
20.56
17.48

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
Chiang Mai
Old City
( 06:00 )
10:00
( ชั่วโมง )
20.56
17.48

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
กระบี่
Krabi Town
( 09:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 06:00 )
10:00
( ชั่วโมง )
26.51
22.8

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
ภูเก็ต
Phuket Town :The New bus terminal
( 11:00 )
15:00
( ชั่วโมง )
27.99
23.79

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
16.2
13.77

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 10:00 )
14:00
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 06:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:10 )
10:10
( ชั่วโมง )
38.3
33.7

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 18:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:15 )
18:15
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
32.41
25.92

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 21:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:45 )
13:45
( ชั่วโมง )
39.77
33.8

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 12:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
35.35
30.4

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 12:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
35.35
30.05

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 06:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 16:40 )
10:40
( ชั่วโมง )
41.24
35.06

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 18:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 11:20 )
17:20
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
15:30
( ชั่วโมง )
35.35
30.05

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
29.46
25.04

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 21:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 11:20 )
14:20
( ชั่วโมง )
42.72
36.31

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 06:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:45 )
8:45
( ชั่วโมง )
32.41
27.54

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 18:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:45 )
15:45
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 21:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 08:45 )
11:45
( ชั่วโมง )
32.41
27.54

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
15:00
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )

จาก กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กระบี่
Krabi Town
( 11:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 14:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
8.25
7.42

( USD )
กระบี่
Krabi Town
( 16:30 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 19:00 )
2:30
( ชั่วโมง )
8.25
7.42

( USD )
กระบี่
Krabi Town
( 11:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 14:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
5.89
5.01

( USD )
กระบี่
Krabi Town
( 16:30 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 19:00 )
2:30
( ชั่วโมง )
5.89
5.01

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
( 07:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:45 )
4:45
( ชั่วโมง )
26.51
21.21

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 08:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
( 09:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
26.51
21.21

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 11:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
6:00
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
กระบี่
Krabi Town
( 11:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
16.2
14.58

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
( 12:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
26.51
21.21

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
( 07:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 10:55 )
3:55
( ชั่วโมง )
23.57
18.85

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 08:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 12:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
19.15
16.28

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
( 09:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:15 )
3:45
( ชั่วโมง )
23.57
18.85

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 11:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
19.15
16.28

( USD )
กระบี่
Krabi Town
( 11:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
13.26
11.93

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
( 12:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:45 )
4:15
( ชั่วโมง )
23.57
18.85

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
( 07:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:15 )
7:15
( ชั่วโมง )
32.41
26.57

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 08:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 15:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 11:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
( 12:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:45 )
6:15
( ชั่วโมง )
32.41
26.57

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
Rassada Pier
( 08:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
33.88
28.8

( USD )
ภูเก็ต
วิชิต
( 10:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
41.24
30.93

( USD )
ภูเก็ต
Rassada Pier
( 08:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:00 )
7:30
( ชั่วโมง )
30.93
26.29

( USD )
ภูเก็ต
วิชิต
( 10:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:45 )
6:45
( ชั่วโมง )
38.3
28.72

( USD )
ภูเก็ต
Rassada Pier
( 08:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:30 )
10:00
( ชั่วโมง )
39.77
33.8

( USD )
ภูเก็ต
วิชิต
( 10:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:45 )
8:45
( ชั่วโมง )
44.19
33.14

( USD )

จาก สุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 06:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
9.13
( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 08:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
9.13
( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 08:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
10.31
9.28

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:45 )
2:45
( ชั่วโมง )
16.2
14.58

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 09:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
16.2
13.77

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 10:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
10.31
9.28

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:00 )
2:50
( ชั่วโมง )
16.2
14.58

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 12:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
9.13
( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 12:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
16.2
13.77

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 12:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
10.31
9.28

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 13:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
9.13
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:30 )
3:00
( ชั่วโมง )
16.2
14.58

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 14:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
10.31
9.28

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 15:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
9.13
( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 16:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
10.31
9.28

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 06:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 09:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 07:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 10:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 08:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 11:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 10:55 )
1:55
( ชั่วโมง )
13.26
11.93

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 09:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 12:30 )
3:00
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 10:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 13:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 11:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 14:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:15 )
2:05
( ชั่วโมง )
13.26
11.93

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 12:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 15:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 12:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 13:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 16:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:45 )
2:15
( ชั่วโมง )
13.26
11.93

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 15:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 18:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 17:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 21:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
6.78
( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:15 )
5:15
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 09:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 15:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 12:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 19:00 )
6:30
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:45 )
4:15
( ชั่วโมง )
23.57
21.21

( USD )

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 08:30 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 14:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
17.09
16.23

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 13:30 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 19:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
17.09
16.23

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 13:30 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 19:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
14.73
13.99

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 08:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:30 )
10:00
( ชั่วโมง )
25.04
23.79

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 09:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
27.99
23.79

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 08:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:30 )
8:00
( ชั่วโมง )
22.09
20.33

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 09:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
22.09
17.68

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 10:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 17:00 )
6:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 09:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:30 )
9:30
( ชั่วโมง )
33.88
28.8

( USD )

จาก ชุมพร

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
23.57
21.21

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:45 )
3:15
( ชั่วโมง )
29.46
26.51

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:10 )
3:10
( ชั่วโมง )
29.46
26.51

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:15 )
6:15
( ชั่วโมง )
26.51
23.86

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 11:20 )
3:50
( ชั่วโมง )
32.41
29.16

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 16:40 )
3:40
( ชั่วโมง )
32.41
29.16

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:45 )
2:45
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 08:45 )
1:15
( ชั่วโมง )
17.68
15.91

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:45 )
1:45
( ชั่วโมง )
17.68
15.91

( USD )

จาก ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 16:00 )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 04:00 )
12:00
( ชั่วโมง )
26.51
22.54

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 16:00 )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 04:00 )
12:00
( ชั่วโมง )
26.51
23.86

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 06:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.19
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 08:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.19
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 10:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:15 )
2:15
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 10:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.19
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 10:10 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:45 )
1:35
( ชั่วโมง )
13.26
11.93

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 11:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
13.26
11.27

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 12:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:00 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.26
11.93

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 14:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.19
( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 14:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
2:30
( ชั่วโมง )
13.26
11.27

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 16:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.26
11.93

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 16:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:15 )
2:15
( ชั่วโมง )
8.84
7.51

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 16:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.19
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 18:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.19
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 05:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 06:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 06:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 07:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 07:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 08:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 09:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 09:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 10:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 10:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 11:20 )
1:20
( ชั่วโมง )
5.89
5.01

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 10:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 11:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 10:10 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 10:55 )
0:45
( ชั่วโมง )
10.31
8.76

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 11:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 12:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
10.31
8.76

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 11:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 12:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 12:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 13:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 12:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:15 )
0:45
( ชั่วโมง )
10.31
8.76

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 13:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 14:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 14:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 15:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 14:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:00 )
1:30
( ชั่วโมง )
10.31
8.76

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 15:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 16:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 16:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
10.31
8.76

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 16:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 17:20 )
1:20
( ชั่วโมง )
5.89
5.01

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 16:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 17:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 17:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 18:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 18:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 19:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 19:30 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 21:00 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.83
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 10:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 10:10 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:15 )
4:05
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 11:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 15:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 14:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 19:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 16:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:45 )
2:45
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )

จาก Samui Airport

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Samui Airport
Samui Airport
( 08:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:30 )
0:30
( ชั่วโมง )
13.26
11.27

( USD )
Samui Airport
Samui Airport
( 13:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:30 )
0:30
( ชั่วโมง )
13.26
11.27

( USD )
Samui Airport
Samui Airport
( 16:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
0:30
( ชั่วโมง )
13.26
11.27

( USD )
Samui Airport
Samui Airport
( 08:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
Samui Airport
Samui Airport
( 13:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 15:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )
Samui Airport
Samui Airport
( 16:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 19:00 )
2:30
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )

จาก หัวหิน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:10 )
7:40
( ชั่วโมง )
38.3
32.55

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:45 )
11:15
( ชั่วโมง )
38.3
32.55

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:30 )
10:00
( ชั่วโมง )
32.41
27.54

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 16:40 )
8:10
( ชั่วโมง )
41.24
35.06

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 11:20 )
11:50
( ชั่วโมง )
41.24
35.06

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:30 )
9:00
( ชั่วโมง )
32.41
27.54

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:45 )
6:15
( ชั่วโมง )
30.93
26.29

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 08:45 )
9:15
( ชั่วโมง )
30.93
26.29

( USD )

จาก สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 07:45 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 12:00 )
4:15
( ชั่วโมง )
14.73
12.52

( USD )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 07:45 )
กระบี่
Krabi Town
( 10:30 )
2:45
( ชั่วโมง )
7.36
6.26

( USD )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 07:45 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
4:45
( ชั่วโมง )
10.61
10.08

( USD )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 07:45 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
4:45
( ชั่วโมง )
11.19
9.52

( USD )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 08:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:45 )
3:15
( ชั่วโมง )
17.68
16.79

( USD )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 07:45 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 12:00 )
4:15
( ชั่วโมง )
19.15
16.28

( USD )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 07:45 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 14:00 )
6:15
( ชั่วโมง )
20.62
16.5

( USD )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 07:45 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 11:30 )
3:45
( ชั่วโมง )
8.25
( USD )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 07:45 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 11:30 )
3:45
( ชั่วโมง )
8.25
7.42

( USD )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 08:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 10:55 )
2:25
( ชั่วโมง )
14.73
13.26

( USD )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 08:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:15 )
5:45
( ชั่วโมง )
22.09
18.78

( USD )

จาก เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 07:45 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
9:15
( ชั่วโมง )
27.99
23.79

( USD )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 08:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:30 )
10:00
( ชั่วโมง )
23.57
22.39

( USD )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 07:45 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:00 )
8:15
( ชั่วโมง )
25.04
21.28

( USD )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 08:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:30 )
8:00
( ชั่วโมง )
20.62
18.97

( USD )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 07:45 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:30 )
10:45
( ชั่วโมง )
33.88
28.8

( USD )

จาก Ao Nang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Ao Nang
อ่าวนาง
( 10:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
20.62
19.18

( USD )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 10:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:30 )
6:30
( ชั่วโมง )
17.68
16.44

( USD )

จาก ไร่เล

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เล
ไร่เล
( 10:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:30 )
8:00
( ชั่วโมง )
23.57
22.39

( USD )
ไร่เล
ไร่เล
( 10:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
20.62
18.97

( USD )

จาก นครศรีธรรมราช

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 07:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 07:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
13.55
( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 08:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 12:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
20.62
17.53

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 12:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
13.55
( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 15:40 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
4:50
( ชั่วโมง )
13.55
( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 07:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 12:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
17.68
15.02

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 07:30 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 11:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
11.19
( USD )