เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
    • 5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เกาะสมุยเฟอร์รี่ เกาะพงันเฟอร์รี่ และเรือเฟอร์รี่เกาะเต่าเดินทางจากกรุงเทพฯ, ภูเก็ต, เกาะพีพี, กระบี่, และอื่น ๆ !

เราได้ทำงานอย่างเต็มทีเพื่อให้คุณได้มีตั๋วเรือข้ามฟากในราคาที่ถูกและดีที่สุด ตลอดเส้นทางการเดินทางทั้งไปและกลับจากเกาะสมุยไปเกาะพงันและเกาะเต่า  ... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาออกเดินทางจากต้นทาง

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 07:30 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 14:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
19.57
16.64

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 13:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 12:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
2:30
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 14:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
24.09
20.48

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
21.08
17.71

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 13:30 )
3:45
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 17:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
21.08
17.71

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
2:45
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 17:30 )
4:45
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:30 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 19:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 15:30 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 19:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 07:30 )
กระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
( 12:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
13.55
11.52

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
กระบี่
Thunglong Road
( 12:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
12.04
10.24

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:00 )
กระบี่
Krabi Town
( 12:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
14.45
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 14:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
กระบี่
Thunglong Road
( 13:00 )
3:15
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 17:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
กระบี่
Thunglong Road
( 17:00 )
4:15
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
12.04
10.24

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 15:30 )
กระบี่
Thunglong Road
( 19:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 08:00 )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 20:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
42.16
35.83

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 12:30 )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 00:30 )
12:00
( ชั่วโมง )
42.16
35.83

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 16:00 )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 05:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
30.11
25.59

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 16:00 )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 05:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
30.11
24.09

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 08:00 )
3:45
( ชั่วโมง )
33.12
29.81

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 12:30 )
3:45
( ชั่วโมง )
33.12
29.81

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 05:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 06:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 06:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 07:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 07:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 08:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 08:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
12.04
10.84

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 09:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
6.02
5.12

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 09:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 10:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
10.54
8.96

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 09:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 10:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 10:30 )
0:45
( ชั่วโมง )
12.04
10.84

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 10:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 11:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 11:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 12:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 13:00 )
1:30
( ชั่วโมง )
10.54
8.96

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 12:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 13:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 13:30 )
0:45
( ชั่วโมง )
12.04
10.84

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 13:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 14:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:30 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 15:30 )
2:00
( ชั่วโมง )
6.02
5.12

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 14:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 15:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 15:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 16:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 15:30 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 16:15 )
0:45
( ชั่วโมง )
12.04
10.84

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 16:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 17:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 17:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 18:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 18:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 19:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 19:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 20:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 07:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 10:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.44
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 10:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 12:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 11:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 14:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.44
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 15:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 15:30 )
2:45
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 15:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 18:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.44
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
ภูเก็ต
วิชิต
( 15:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
ภูเก็ต
Phuket Town :The New bus terminal
( 16:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
16.56
15.73

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
ภูเก็ต
Rassada Pier
( 17:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
31.62
26.87

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
ภูเก็ต
วิชิต
( 19:00 )
6:15
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:30 )
ภูเก็ต
Phuket Town :The New bus terminal
( 20:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
16.56
15.73

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 06:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 09:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
8.43
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 07:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 10:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
8.43
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 10:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 09:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 12:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
8.43
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 12:15 )
2:30
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 10:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 13:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
8.43
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 11:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 14:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
8.43
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 17:40 )
6:10
( ชั่วโมง )
19.57
16.24

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 12:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 15:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
8.43
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
2:45
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:30 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 17:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 14:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 17:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
8.43
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 15:30 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 18:00 )
2:30
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 16:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 19:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
8.43
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 18:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 21:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
8.43
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 06:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 09:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.44
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 07:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.44
( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 07:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
12.04
10.24

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:45 )
2:45
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 11:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.44
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 09:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.44
( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 09:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:45 )
4:15
( ชั่วโมง )
12.04
10.24

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:30 )
2:45
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 10:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.44
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 11:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 14:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.44
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 12:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.44
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:45 )
3:00
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 18:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 13:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 18:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
12.04
10.24

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 14:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 17:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.44
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 15:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 18:00 )
2:30
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 16:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 19:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.44
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 06:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 09:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 07:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 10:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 07:30 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 11:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
7.53
7.15

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
2:00
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 11:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 12:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 09:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 12:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 09:30 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 13:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
7.53
7.15

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
2:00
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 10:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 13:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 11:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 14:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 15:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 12:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 15:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
2:15
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 13:30 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 17:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
7.53
7.15

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 14:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 17:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 15:30 )
2:00
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 16:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 19:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 18:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 21:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 08:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
42.16
35.83

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 12:30 )
9:05
( ชั่วโมง )
42.16
35.83

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 16:00 )
11:00
( ชั่วโมง )
30.11
24.09

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 12:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 15:00 )
6:00
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 13:30 )
3:45
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 19:00 )
6:15
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 08:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:20 )
0:20
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 08:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:30 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 09:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
4.52
4.06

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 09:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
4.52
4.06

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 11:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.02
5.12

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 11:15 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:45 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 12:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:50 )
0:20
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 13:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:30 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:00 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 17:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:30 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 17:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:15 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.02
5.12

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 18:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 19:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
4.52
4.06

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 18:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 19:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
4.52
4.06

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 19:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 19:30 )
0:30
( ชั่วโมง )
12.04
10.72

( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 07:30 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 15:30 )
8:00
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 15:15 )
7:15
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 16:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 15:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
23.49
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 16:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 16:30 )
6:45
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 07:30 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 17:00 )
9:30
( ชั่วโมง )
21.08
18.97

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 15:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 16:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 17:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 17:00 )
7:15
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 20:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 08:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 08:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 11:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 11:15 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:15 )
3:00
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 12:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:15 )
1:45
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 13:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 15:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:30 )
2:00
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 17:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:45 )
1:45
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะสมุย
Samui Bus Terminal
( 07:30 )
ไร่เล
Ao Nam Mao Pier
( 15:30 )
8:00
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 08:00 )
ไร่เล
ไร่เล
( 13:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 09:00 )
ไร่เล
ไร่เล
( 14:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:45 )
ไร่เล
ไร่เล
( 13:30 )
3:45
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:30 )
ไร่เล
ไร่เล
( 17:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:45 )
ไร่เล
ไร่เล
( 18:00 )
5:15
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 13:30 )
6:30
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
21.08
19.39

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
3:10
( ชั่วโมง )
19.57
16.64

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 12:30 )
5:10
( ชั่วโมง )
31.62
26.87

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 14:30 )
6:30
( ชั่วโมง )
28.61
24.31

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
24.09
20.48

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
Samui Airport
Samui Airport
( 09:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.55
10.98

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 13:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
31.62
26.87

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 17:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
28.61
24.31

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
Samui Airport
Samui Airport
( 12:00 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.55
10.98

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
19.57
16.64

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 17:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
31.62
26.87

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 19:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
Chumphon Train Station
สถานีรถไฟชุมพร
( 17:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
24.09
22.88

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:30 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 19:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
31.62
26.87

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:30 )
Samui Airport
Samui Airport
( 18:00 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.55
10.98

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
กระบี่
Krabi Town
( 12:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
16.86
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
กระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
( 12:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
18.07
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
กระบี่
Thunglong Road
( 12:00 )
4:40
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 14:00 )
6:00
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
กระบี่
Thunglong Road
( 13:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 17:00 )
6:30
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
กระบี่
Thunglong Road
( 17:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:30 )
กระบี่
Thunglong Road
( 19:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:30 )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 20:30 )
12:00
( ชั่วโมง )
39.14
33.27

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 05:30 )
17:00
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 00:30 )
11:30
( ชั่วโมง )
39.14
33.27

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 04:00 )
15:00
( ชั่วโมง )
33.12
28.15

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 05:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
33.12
29.81

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:30 )
3:15
( ชั่วโมง )
30.11
27.1

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
ชุมพร
Chumphon Town
( 18:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
24.09
22.88

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
3:15
( ชั่วโมง )
30.11
27.1

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 05:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 07:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.32
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 09:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 09:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.32
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 08:45 )
1:25
( ชั่วโมง )
13.55
12.19

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 11:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
13.55
11.52

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 10:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.55
12.19

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 11:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.32
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 13:30 )
3:00
( ชั่วโมง )
13.55
11.52

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 13:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.32
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 13:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.55
12.19

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 15:30 )
3:00
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 15:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.32
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:30 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 16:15 )
1:45
( ชั่วโมง )
13.55
12.19

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 19:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.32
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 05:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 10:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
13.85
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 12:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 14:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
13.85
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 15:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 18:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
13.85
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
ภูเก็ต
Phuket Town :The New bus terminal
( 16:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
19.57
16.64

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
ภูเก็ต
วิชิต
( 15:00 )
7:40
( ชั่วโมง )
30.11
25.59

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
ภูเก็ต
Rassada Pier
( 17:30 )
9:30
( ชั่วโมง )
34.63
28.74

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
ภูเก็ต
วิชิต
( 19:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
30.11
25.59

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
ภูเก็ต
Phuket Town :The New bus terminal
( 21:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
19.57
16.64

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 05:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 09:15 )
4:15
( ชั่วโมง )
10.84
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 11:15 )
4:15
( ชั่วโมง )
10.84
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 11:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
12.04
10.24

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 10:30 )
3:10
( ชั่วโมง )
19.57
16.64

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 12:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
19.57
16.64

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 13:15 )
4:15
( ชั่วโมง )
10.84
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 17:40 )
7:10
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 15:15 )
4:15
( ชั่วโมง )
10.84
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
19.57
16.64

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 17:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
12.04
10.24

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 17:15 )
4:15
( ชั่วโมง )
10.84
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:30 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 18:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
19.57
16.64

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 21:15 )
4:15
( ชั่วโมง )
10.84
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 05:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 09:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
13.85
13.16

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 11:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
13.85
13.16

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:30 )
3:10
( ชั่วโมง )
24.09
21.68

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
24.09
21.68

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
13.85
13.16

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 14:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
13.85
13.16

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 16:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
24.09
21.68

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 18:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 17:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
13.85
13.16

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 18:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 18:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
24.09
21.68

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 05:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 09:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
9.33
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 11:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
9.33
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 11:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
10.54
10.01

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 11:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
12.04
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
2:40
( ชั่วโมง )
16.56
14.08

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 12:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
18.07
14.81

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
2:45
( ชั่วโมง )
16.56
14.08

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 13:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
9.33
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 13:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
10.54
10.01

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 15:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
18.07
14.81

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 15:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
9.33
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 15:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
10.54
10.01

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
16.56
14.08

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 17:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
12.04
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 17:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
9.33
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 17:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
10.54
10.01

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:30 )
3:00
( ชั่วโมง )
16.56
14.08

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 21:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
9.33
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
39.14
33.27

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
8:35
( ชั่วโมง )
39.14
33.27

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
14:00
( ชั่วโมง )
33.12
28.15

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 13:30 )
6:30
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 12:30 )
5:10
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 15:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
24.09
20.48

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 13:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 19:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 19:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 15:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
24.09
20.48

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 15:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
25.9
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 15:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
27.1
24.39

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 16:30 )
9:10
( ชั่วโมง )
34.63
29.43

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 16:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
33.12
28.15

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 16:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
34.63
29.43

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 15:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
24.09
20.48

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 17:30 )
10:30
( ชั่วโมง )
24.09
22.88

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 16:30 )
9:10
( ชั่วโมง )
34.63
29.43

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 17:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
33.12
28.15

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 17:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
34.63
29.43

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 20:00 )
9:30
( ชั่วโมง )
33.12
28.15

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 07:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.02
5.12

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
4.52
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
4.52
4.06

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 07:50 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 08:30 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 09:30 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:00 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 11:20 )
0:20
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:30 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:15 )
0:45
( ชั่วโมง )
6.02
5.12

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 15:00 )
0:30
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 17:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
4.52
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 17:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
4.52
4.06

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:20 )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 16:40 )
0:20
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 17:30 )
1:00
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
1:00
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.55
11.52

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:00 )
1:30
( ชั่วโมง )
10.54
8.75

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:15 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 15:30 )
2:00
( ชั่วโมง )
13.55
11.52

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 19:00 )
2:00
( ชั่วโมง )
13.55
11.52

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:30 )
1:00
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
ไร่เล
Ao Nam Mao Pier
( 15:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
24.09
22.4

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:00 )
ไร่เล
ไร่เล
( 14:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:20 )
ไร่เล
ไร่เล
( 13:00 )
5:40
( ชั่วโมง )
34.63
29.43

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
ไร่เล
ไร่เล
( 14:30 )
6:30
( ชั่วโมง )
31.62
26.87

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:00 )
ไร่เล
ไร่เล
( 13:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
34.63
29.43

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
ไร่เล
ไร่เล
( 17:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
31.62
26.87

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:00 )
ไร่เล
ไร่เล
( 18:00 )
6:00
( ชั่วโมง )
34.63
29.43

( USD )

จาก เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 12:30 )
6:30
( ชั่วโมง )
33.12
28.15

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 14:30 )
8:00
( ชั่วโมง )
33.12
28.15

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
9:30
( ชั่วโมง )
33.12
28.15

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
Samui Airport
Samui Airport
( 09:30 )
3:00
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 17:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
33.12
28.15

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
Samui Airport
Samui Airport
( 12:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
6:00
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 17:30 )
8:00
( ชั่วโมง )
30.11
25.59

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 19:30 )
9:30
( ชั่วโมง )
30.11
25.59

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:30 )
Chumphon Train Station
สถานีรถไฟชุมพร
( 18:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:30 )
Pattaya
Pattaya
( 10:00 )
19:30
( ชั่วโมง )
43.66
( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:30 )
Koh Samet
Nadan Pier
( 12:30 )
22:00
( ชั่วโมง )
43.66
39.29

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
กระบี่
Thunglong Road
( 12:00 )
6:00
( ชั่วโมง )
30.11
27.1

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 14:00 )
7:30
( ชั่วโมง )
30.11
25.59

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 17:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
30.11
25.59

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
กระบี่
Thunglong Road
( 17:00 )
7:30
( ชั่วโมง )
27.1
24.39

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
24.09
20.48

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:15 )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 20:30 )
10:15
( ชั่วโมง )
33.12
29.81

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:30 )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 05:30 )
15:00
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:45 )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 00:30 )
9:45
( ชั่วโมง )
33.12
28.15

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:15 )
1:30
( ชั่วโมง )
18.07
16.26

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:30 )
3:00
( ชั่วโมง )
15.06
( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:45 )
1:30
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 08:45 )
2:45
( ชั่วโมง )
24.09
21.68

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 11:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 13:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 13:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 15:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 12:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
( 15:30 )
6:30
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
ภูเก็ต
วิชิต
( 15:00 )
9:00
( ชั่วโมง )
33.12
29.81

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
ภูเก็ต
Rassada Pier
( 17:30 )
11:00
( ชั่วโมง )
40.65
34.55

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
ภูเก็ต
Rassada Pier
( 17:30 )
11:00
( ชั่วโมง )
40.65
( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
ภูเก็ต
วิชิต
( 19:00 )
9:30
( ชั่วโมง )
30.11
27.1

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
ภูเก็ต
Phuket Town :The New bus terminal
( 21:00 )
11:00
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 10:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
28.61
25.74

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 17:40 )
8:40
( ชั่วโมง )
28.61
24.31

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
25.59
23.03

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 17:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:45 )
4:45
( ชั่วโมง )
30.11
27.1

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 12:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
28.61
24.31

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
6:30
( ชั่วโมง )
28.61
24.31

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:45 )
6:15
( ชั่วโมง )
27.1
24.39

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 18:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
24.09
20.48

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
27.1
24.39

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 12:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 15:00 )
6:00
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
24.09
21.68

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 17:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
21.08
19.39

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:15 )
6:45
( ชั่วโมง )
33.12
29.81

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:45 )
6:50
( ชั่วโมง )
33.12
28.15

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 12:30 )
6:30
( ชั่วโมง )
34.63
29.43

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 15:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
33.12
28.15

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 19:00 )
9:30
( ชั่วโมง )
31.62
26.87

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 19:30 )
9:30
( ชั่วโมง )
24.09
21.68

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 07:10 )
1:10
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:00 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.55
9.89

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.55
9.89

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:45 )
1:15
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
10.54
8.96

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 15:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:10 )
1:10
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 16:30 )
10:30
( ชั่วโมง )
39.14
35.23

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 16:30 )
10:00
( ชั่วโมง )
39.14
33.27

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 16:30 )
10:30
( ชั่วโมง )
39.14
35.23

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 17:00 )
10:30
( ชั่วโมง )
39.14
33.27

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 20:00 )
11:00
( ชั่วโมง )
39.14
33.27

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 07:50 )
1:50
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 08:30 )
2:00
( ชั่วโมง )
18.07
14.81

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 11:00 )
2:00
( ชั่วโมง )
18.07
14.81

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 11:20 )
1:50
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 10:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:15 )
3:15
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 15:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 16:40 )
1:40
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:00 )
ไร่เล
ไร่เล
( 13:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
40.65
34.55

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 06:30 )
ไร่เล
ไร่เล
( 14:30 )
8:00
( ชั่วโมง )
36.13
30.71

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:00 )
ไร่เล
ไร่เล
( 17:30 )
8:30
( ชั่วโมง )
36.13
30.71

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:30 )
ไร่เล
ไร่เล
( 18:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
40.65
34.55

( USD )

จาก สนามบินสุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 08:20 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:15 )
3:55
( ชั่วโมง )
21.08
18.97

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 08:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:45 )
3:15
( ชั่วโมง )
21.08
20.02

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 08:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 09:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:45 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
6:15
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:50 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:00 )
3:10
( ชั่วโมง )
21.08
20.02

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 11:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 11:10 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:30 )
5:20
( ชั่วโมง )
13.85
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 11:20 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
5:40
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 11:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
21.08
18.97

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:10 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:30 )
5:20
( ชั่วโมง )
13.85
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:20 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:30 )
5:10
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
21.08
20.02

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:45 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:15 )
4:30
( ชั่วโมง )
21.08
18.97

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 14:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
21.08
18.97

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:10 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
5:20
( ชั่วโมง )
13.85
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:15 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
5:15
( ชั่วโมง )
13.85
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
21.08
18.97

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 16:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 19:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
24.09
22.88

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 16:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
21.08
18.97

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 16:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 08:20 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 11:20 )
3:00
( ชั่วโมง )
18.07
16.26

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 08:20 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 12:30 )
4:10
( ชั่วโมง )
11.44
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 08:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 10:55 )
2:25
( ชั่วโมง )
18.07
17.16

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 08:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 12:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 08:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
12.04
10

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 09:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 12:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
18.07
16.26

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:40 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 14:30 )
3:50
( ชั่วโมง )
18.07
16.26

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:45 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:00 )
5:15
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:45 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 14:30 )
3:45
( ชั่วโมง )
12.04
10.24

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:50 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:15 )
2:25
( ชั่วโมง )
18.07
16.26

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 11:20 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:00 )
4:40
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 11:30 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 15:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
11.44
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 11:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 15:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
18.07
16.26

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:20 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:30 )
3:10
( ชั่วโมง )
12.04
10.24

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:20 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 17:30 )
4:10
( ชั่วโมง )
11.44
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:45 )
3:15
( ชั่วโมง )
18.07
17.16

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:45 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 17:20 )
3:35
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 14:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 18:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
12.04
10.24

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 14:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 18:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
18.07
16.26

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 18:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.44
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 18:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
18.07
16.26

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 19:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
12.04
10.24

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 15:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 19:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
18.07
16.26

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 16:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 18:45 )
2:45
( ชั่วโมง )
21.08
20.02

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 16:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 19:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
12.04
10.24

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 16:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 19:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
18.07
16.26

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 16:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 19:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
11.44
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 17:25 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 21:00 )
3:35
( ชั่วโมง )
11.44
( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 08:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:15 )
5:45
( ชั่วโมง )
25.59
23.03

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 08:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 15:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 10:45 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 19:00 )
8:15
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 11:20 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 19:00 )
7:40
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
( 13:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:45 )
5:15
( ชั่วโมง )
28.61
25.74

( USD )

จาก กรุงเทพฯ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
โชว์ ดีซี
( 18:00 )
Chiang Mai
Old City
( 06:00 )
12:00
( ชั่วโมง )
21.02
17.86

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 18:00 )
Ao Nang
อ่าวนาง
( 10:00 )
16:00
( ชั่วโมง )
28.61
27.18

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
Chiang Mai
Old City
( 06:00 )
10:00
( ชั่วโมง )
21.02
17.86

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 18:00 )
กระบี่
Krabi Town
( 08:30 )
14:30
( ชั่วโมง )
25.59
23.03

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
กระบี่
Krabi Town
( 09:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
กรุงเทพฯ
โชว์ ดีซี
( 18:00 )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 07:00 )
13:00
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
กรุงเทพฯ
โชว์ ดีซี
( 18:00 )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 07:00 )
13:00
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 06:00 )
10:00
( ชั่วโมง )
27.1
23.31

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
ภูเก็ต
Phuket Town :The New bus terminal
( 11:00 )
15:00
( ชั่วโมง )
28.61
24.31

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
16.56
14.08

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 18:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 10:00 )
16:00
( ชั่วโมง )
27.1
24.39

( USD )
กรุงเทพฯ
โชว์ ดีซี
( 18:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 10:00 )
16:00
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
( 10:00 )
14:00
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 06:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:10 )
10:10
( ชั่วโมง )
39.14
34.45

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 18:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:15 )
18:15
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
กรุงเทพฯ
โชว์ ดีซี
( 18:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
33.12
29.15

( USD )
กรุงเทพฯ
โชว์ ดีซี
( 18:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:30 )
19:30
( ชั่วโมง )
36.13
32.52

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 09:30 )
13:30
( ชั่วโมง )
33.12
26.5

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 21:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:45 )
13:45
( ชั่วโมง )
40.65
34.55

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 18:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 10:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
30.11
27.1

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 12:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
36.13
31.07

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 18:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 13:30 )
19:30
( ชั่วโมง )
30.11
27.1

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
เกาะลันตา
เกาะลันตา
( 12:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
36.13
30.71

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 06:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 16:40 )
10:40
( ชั่วโมง )
42.16
35.83

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 18:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 11:20 )
17:20
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
กรุงเทพฯ
โชว์ ดีซี
( 18:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 09:30 )
15:30
( ชั่วโมง )
30.11
25.59

( USD )
กรุงเทพฯ
โชว์ ดีซี
( 18:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 12:30 )
18:30
( ชั่วโมง )
36.13
32.52

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 12:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
36.13
30.71

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:30 )
12:30
( ชั่วโมง )
30.11
25.59

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 21:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 11:20 )
14:20
( ชั่วโมง )
43.66
37.11

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 06:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:45 )
8:45
( ชั่วโมง )
33.12
28.15

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 18:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:45 )
15:45
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
( 21:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 08:45 )
11:45
( ชั่วโมง )
33.12
28.15

( USD )
กรุงเทพฯ
โชว์ ดีซี
( 18:00 )
17:00
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 20:00 )
15:00
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 18:00 )
ไร่เล
ไร่เล
( 10:30 )
16:30
( ชั่วโมง )
33.12
31.47

( USD )

จาก กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
( 11:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 14:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
8.43
7.59

( USD )
กระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
( 16:30 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 19:00 )
2:30
( ชั่วโมง )
8.43
7.59

( USD )
กระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
( 11:00 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 14:00 )
3:00
( ชั่วโมง )
6.02
5.12

( USD )
กระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
( 16:30 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 19:00 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.02
5.12

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
( 07:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:45 )
4:45
( ชั่วโมง )
27.1
21.68

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 08:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
( 09:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
27.1
21.68

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 11:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
6:00
( ชั่วโมง )
22.58
19.2

( USD )
กระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
( 11:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
16.56
14.9

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
( 12:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:30 )
5:00
( ชั่วโมง )
27.1
21.68

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
( 07:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 10:55 )
3:55
( ชั่วโมง )
24.09
19.27

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 08:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 12:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
19.57
16.64

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
( 09:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:15 )
3:45
( ชั่วโมง )
24.09
19.27

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 11:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
19.57
16.64

( USD )
กระบี่
Krabi Town: Krabi Sea Pearl
( 11:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
13.55
12.19

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
( 12:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:45 )
4:15
( ชั่วโมง )
24.09
19.27

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
( 07:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:15 )
7:15
( ชั่วโมง )
33.12
27.16

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 08:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 15:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
( 11:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
( 12:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:45 )
6:15
( ชั่วโมง )
33.12
27.16

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
Rassada Pier
( 08:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
8:30
( ชั่วโมง )
34.63
31.86

( USD )
ภูเก็ต
วิชิต
( 10:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
42.16
31.62

( USD )
ภูเก็ต
วิชิต
( 12:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 19:30 )
7:00
( ชั่วโมง )
42.16
31.62

( USD )
ภูเก็ต
Rassada Pier
( 08:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:00 )
7:30
( ชั่วโมง )
31.62
28.45

( USD )
ภูเก็ต
วิชิต
( 10:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:45 )
6:45
( ชั่วโมง )
39.14
29.36

( USD )
ภูเก็ต
วิชิต
( 12:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 18:45 )
6:15
( ชั่วโมง )
39.14
29.36

( USD )
ภูเก็ต
Rassada Pier
( 08:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:30 )
10:00
( ชั่วโมง )
40.65
34.55

( USD )
ภูเก็ต
วิชิต
( 10:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:45 )
8:45
( ชั่วโมง )
45.17
33.87

( USD )

จาก สุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 06:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
9.33
( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 08:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
9.33
( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 08:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
10.54
9.48

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:45 )
2:45
( ชั่วโมง )
16.56
14.9

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 09:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
16.56
14.08

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 10:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
10.54
9.48

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:00 )
2:50
( ชั่วโมง )
16.56
14.9

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 12:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
9.33
( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 12:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
4:30
( ชั่วโมง )
16.56
14.08

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 12:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
10.54
9.48

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 13:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
9.33
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:30 )
3:00
( ชั่วโมง )
16.56
14.9

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 14:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
10.54
9.48

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 15:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
5:30
( ชั่วโมง )
9.33
( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 19:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
19.57
18.59

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Kaset
( 16:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
4:00
( ชั่วโมง )
10.54
9.48

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 06:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 09:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 07:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 10:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 08:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 11:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 10:55 )
1:55
( ชั่วโมง )
13.55
12.19

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 09:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 12:30 )
3:00
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 10:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 13:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 11:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 14:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:15 )
2:05
( ชั่วโมง )
13.55
12.19

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 12:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 15:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 12:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:00 )
3:30
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 13:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 16:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:45 )
2:15
( ชั่วโมง )
13.55
12.19

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 15:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 18:30 )
3:30
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 18:45 )
2:45
( ชั่วโมง )
16.56
14.9

( USD )
สุราษฏร์ธานี
ตลาดศรีราชา 1
( 17:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 21:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
6.93
( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:15 )
5:15
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 09:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 15:30 )
6:00
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
( 12:30 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 19:00 )
6:30
( ชั่วโมง )
25.59
21.76

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:45 )
4:15
( ชั่วโมง )
24.09
21.68

( USD )

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 09:00 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 14:00 )
5:00
( ชั่วโมง )
17.46
16.59

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 13:30 )
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
( 19:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
17.46
16.59

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 13:30 )
สุราษฏร์ธานี
Surat Thani Town
( 19:00 )
5:30
( ชั่วโมง )
15.06
14.3

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 09:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
8:00
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 09:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:30 )
9:30
( ชั่วโมง )
25.59
24.31

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 09:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:00 )
7:00
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 09:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:30 )
7:30
( ชั่วโมง )
22.58
20.78

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 10:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 17:20 )
6:50
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
( 09:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 18:30 )
9:30
( ชั่วโมง )
25.59
22.27

( USD )

จาก ชุมพร

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
24.09
21.68

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:45 )
3:15
( ชั่วโมง )
30.11
27.1

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:10 )
3:10
( ชั่วโมง )
30.11
27.1

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:15 )
6:15
( ชั่วโมง )
27.1
24.39

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 11:20 )
3:50
( ชั่วโมง )
33.12
29.81

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
( 16:40 )
3:40
( ชั่วโมง )
33.12
29.81

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 09:45 )
2:45
( ชั่วโมง )
15.06
12.8

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 08:45 )
1:15
( ชั่วโมง )
18.07
16.26

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:45 )
1:45
( ชั่วโมง )
18.07
16.26

( USD )

จาก ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 16:00 )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 04:00 )
12:00
( ชั่วโมง )
27.1
23.03

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 17:30 )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
( 05:30 )
12:00
( ชั่วโมง )
27.1
24.39

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 06:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 08:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.32
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 08:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 10:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.32
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 10:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:15 )
2:15
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 10:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 12:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.32
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 10:10 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 11:45 )
1:35
( ชั่วโมง )
13.55
12.19

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 11:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 13:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
13.55
11.52

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 12:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 14:00 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.55
12.19

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 14:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 16:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.32
( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 14:30 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:00 )
2:30
( ชั่วโมง )
13.55
11.52

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 16:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 17:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
13.55
12.19

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 16:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:15 )
2:15
( ชั่วโมง )
9.03
7.68

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 16:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 18:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.32
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 18:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 19:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
16.56
15.24

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 18:00 )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
( 20:30 )
2:30
( ชั่วโมง )
6.32
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 05:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 06:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 06:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 07:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 07:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 08:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 08:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 09:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 09:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 10:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 10:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 11:20 )
1:20
( ชั่วโมง )
6.02
5.12

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 10:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 11:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 10:10 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 10:55 )
0:45
( ชั่วโมง )
10.54
8.96

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 11:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 12:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
10.54
8.96

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 11:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 12:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 12:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 13:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 12:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 13:15 )
0:45
( ชั่วโมง )
10.54
8.96

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 13:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 14:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 14:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 15:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 14:30 )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
( 16:00 )
1:30
( ชั่วโมง )
10.54
8.96

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 15:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 16:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 16:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 16:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
10.54
8.96

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 16:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 17:20 )
1:20
( ชั่วโมง )
6.02
5.12

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 16:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 17:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 17:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 18:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 18:00 )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
( 18:45 )
0:45
( ชั่วโมง )
13.55
12.19

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 18:00 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 19:30 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก
( 19:30 )
เกาะสมุย
Lipa Noi Pier
( 21:00 )
1:30
( ชั่วโมง )
3.91
( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 10:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:00 )
4:00
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
( 10:10 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 14:15 )
4:05
( ชั่วโมง )
18.07
15.36

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
( 11:00 )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
( 15:30 )
4:30
( ชั่วโมง )
21.08
17.92

( USD )