เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: นครศรีธรรมราช

การเดินทางไปสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
การเดินทางไปสนามบินนครศรีธรรมราชเป็นเรื่องง่ายเหมือนการดื่มน้ำสักแก้ว สนามบินที่งดงามแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช 14 กิโลเมตร และ 12 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟ... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: นครศรีธรรมราช

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(06:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(09:30)
3:30
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(06:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(10:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(07:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(10:30)
3:30
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(09:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:30)
3:30
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(13:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(10:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(13:30)
3:30
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(11:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(14:30)
3:30
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(12:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:30)
3:30
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(13:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(16:30)
3:30
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(17:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(18:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(09:30)
4:30
( ชั่วโมง )
12.44
11.2

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:30)
4:30
( ชั่วโมง )
12.44
11.2

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:30)
5:00
( ชั่วโมง )
12.44
11.2

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: นครศรีธรรมราช

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(07:55)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(11:30)
3:35
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(08:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:30)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(08:45)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(12:30)
3:45
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(10:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:30)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(11:20)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(15:30)
4:10
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(11:25)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:30)
4:05
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(11:45)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(15:30)
3:45
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:50)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(16:30)
3:40
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(13:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:30)
4:30
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:35)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(19:30)
3:55
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:40)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:30)
3:50
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(07:55)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
8:05
( ชั่วโมง )
12.44
11.2

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(08:45)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
7:15
( ชั่วโมง )
12.44
11.2

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(11:20)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
4:40
( ชั่วโมง )
12.44
11.2

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(11:45)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
6:15
( ชั่วโมง )
12.44
11.2

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:50)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
5:10
( ชั่วโมง )
12.44
11.2

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:35)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
4:55
( ชั่วโมง )
12.44
11.2

( USD )

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช


สนามบินนครศรีธรรมราชเป็นสนามบินหลักในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 สนามบินที่มีเสน่ห์แห่งนี้มีสำนักงานขายตั๋ว ร้านอาหารท้องถิ่น ห้องน้ำ ร้านขายของที่ระลึก บริการรถเช่า แท็กซี่ และรถตู้ร่วมบริการ ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกไม่เบื่อขณะที่รอขึ้นเครื่อง สนามบินห่างจากใจกลางเมือง 14 กิโลเมตร และห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองน้อยกว่า 8 กิโลเมตร อีกทั้งยังล้อมรอบไปด้วยโรงแรมที่มีสไตล์และราคาที่แตกต่างกันไปตามงบประมาณของคุณ

สิ่งที่น่าสนใจในสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช


 • กำแพงเมืองเก่า

  เพียงไม่กี่กิโลเมตรจากสนามบิน คุณสามารถเดินทางย้อนอดีตและดื่มด่ำกับความเก่าแก่ของประเทศไทย โดยเพียงแค่ไปชมกำแพงเมืองเก่า อิฐแดงที่ก่อตัวเรียงกันเป็นแนวยาว มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วนครศรีธรรมราช และได้รับการปรับปรุงใหม่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซากทั้งหมดเป็นความทรงจำของราชวงศ์อยุธยา การเดินไปรอบ ๆ กำแพงสามารถนำพาคุณไปสู่ศตวรรษที่ 18 สมัยที่นครศรีธรรมราชเป็นที่รู้จักในฐานะ“ เมืองลิกอร์” กำแพงเมืองเก่าในปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งคอนเสิร์ตและตลาดกลางคืน

 • บ้านหนังตะลุง นายสุชาติ ทรัพย์สิน

  ถ้าคุณมาถึงสนามบินนครศรีธรรมราชก่อนเวลา คุณควรไปเที่ยวชมในโรงละครหุ่นหนังตะลุง ซึ่งจะอยู่ห่างจากสนามบินเพียง 8 กิโลเมตร นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นผู้สร้างพิพิธภัณฑ์นี้กับครอบครัวของเขา เล่าเรื่องราวของคนไทยผ่านหุ่นที่ทำจากหนังควาย พิพิธภัณฑ์นำเสนอนิทรรศการหุ่นกระบอก และการแสดงส่วนตัวที่คุณสามารถชมและเรียนรู้มนต์ขลังของเบื้องหลังการแสดงในราคาเพียง 50 บาท

 • ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

  เช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ ในประเทศไทย นครศรีธรรมราชมีวัดและศาลที่งดงามมากมาย หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ใกล้สนามบินที่สุด คือศาลหลักเมืองนครนครศรีธรรมราช ศาลเจ้าสีขาวนี้สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2532 ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง โดยทั้งหมดสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยศรีวิชัย อาคารกลางเรียกว่าเสาหลักเมือง และอีกสี่อาคารโดยรอบ เป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นอาคารดาวเทียม นอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับบูชาและสวดมนต์แล้ว นี่ยังเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานอีกด้วย

 • พิพิธภัณฑ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดสำหรับนักเดินทางที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชตั้งอยู่ห่างจากสนามบิน 6 กม. เปิดทำการในปี พ.ศ.2515 จัดแสดงถึงอุปกรณ์และงานฝีมือทั้งหมดที่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงส่วนที่รวบรวมโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั้งหมด พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีห้องสมุดแห่งชาติที่เก็บสะสมหนังสือมากมายที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียนได้

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • ชุมพร
  จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยอยู่บนชายฝั่งบริเวณตอนกลางของอ่าวไทย...
  อ่านเพิ่มเติม

งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์