เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
 • {l}

ตารางการเดินเรือเฟอร์รี่, เรือเร็ว และราคา

Ferry & Speedboat Schedule From All Locations

จาก กระบี่

 • ชั้นประหยัด

 • 1,150 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 450 THB
 • Check Availability

จาก กรุงเทพ

จาก ชุมพร

จาก ดอนสัก

 • ชั้นประหยัด

 • 750 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 750 THB
 • Check Availability

จาก ภูเก็ต

 • ชั้นประหยัด

 • 670 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,150 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,150 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,150 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,190 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,190 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,500 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,500 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,000 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,000 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,300 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,400 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,600 THB
 • Check Availability

จาก สตูล

จาก สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี

จาก สนามบินนครศรีธรรมราช

จาก สนามบินสมุย

จาก สุราษฎร์ธานี

จาก หัวหิน

จาก หาดใหญ่

 • ชั้นประหยัด

 • 800 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 800 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 800 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 800 THB
 • Check Availability

จาก อ่าวนาง

 • ชั้นประหยัด

 • 1,000 THB
 • Check Availability

จาก เกาะพะงัน

 • ชั้นประหยัด

 • 550 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 550 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,400 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,350 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,350 THB
 • Check Availability

จาก เกาะพีพี

 • ชั้นประหยัด

 • 475 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,100 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,100 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,100 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 880 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 880 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 700 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,150 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 950 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 950 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 450 THB
 • Check Availability

จาก เกาะยาวน้อย

 • ชั้นประหยัด

 • 770 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 770 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 770 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 650 THB
 • Check Availability