เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
 • {l}

ตารางการเดินเรือเฟอร์รี่, เรือเร็ว และราคา

Ferry & Speedboat Schedule From All Locations

จาก กระบี่

 • ชั้นประหยัด

 • 1,150 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,150 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,150 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 450 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,200 THB
 • Check Availability

จาก กรุงเทพ

จาก ชุมพร

จาก ดอนสัก

 • ชั้นประหยัด

 • 750 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 750 THB
 • Check Availability

จาก ตรัง

 • ชั้นประหยัด

 • 900 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 600 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 600 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 600 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 600 THB
 • Check Availability

จาก ตราด

จาก ภูเก็ต

 • ชั้นประหยัด

 • 4,100 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 2,050 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 3,100 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 670 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,150 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,150 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,150 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,190 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,190 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,500 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,500 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,500 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,950 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,950 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,950 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,000 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,000 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 800 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,300 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,400 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,600 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,600 THB
 • Check Availability

จาก ลังกาวี

จาก สตูล

 • ชั้นประหยัด

 • 600 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 600 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 700 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 700 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 700 THB
 • Check Availability

จาก สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี

จาก สนามบินนครศรีธรรมราช

จาก สนามบินสมุย

จาก สุราษฎร์ธานี

จาก หัวหิน

จาก หาดใหญ่

 • ชั้นประหยัด

 • 800 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 800 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 800 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 800 THB
 • Check Availability

จาก อ่าวนาง

 • ชั้นประหยัด

 • 1,000 THB
 • Check Availability

จาก เกาะกระดาน

 • ชั้นประหยัด

 • 2,650 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,400 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 400 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,600 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,950 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 400 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 600 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 600 THB
 • Check Availability

จาก เกาะช้าง

จาก เกาะตะรุเตา

จาก เกาะบุโหลน

 • ชั้นประหยัด

 • 1,000 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 3,000 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,050 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 2,300 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 2,450 THB
 • Check Availability

จาก เกาะพะงัน

 • ชั้นประหยัด

 • 550 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 550 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,400 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,350 THB
 • Check Availability
 • ชั้นประหยัด

 • 1,350 THB
 • Check Availability