เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

เหตุการณ์สำคัญ

 
งานหรือเทศกาลที่จะมาถึง
 

December 2018

วัน สถานที่ งานหรือเทศกาล
Wed 5th ทุกที่ His Majesty the King's Birthday
Sat 15th เกาะพะงัน Half Moon Party December 2018
Sun 23rd เกาะสมุย Angthong Marine Park 2018
Tue 25th เกาะพะงัน Full Moon Party - December 2018
Sat 29th เกาะพะงัน Half Moon Party December 2018
Mon 31st เกาะพะงัน Full Moon Party - December 2018

January 2019

วัน สถานที่ งานหรือเทศกาล
Mon 21st เกาะพะงัน Full Moon Party - January 2019

February 2019

วัน สถานที่ งานหรือเทศกาล
Tue 5th ทุกที่ Chinese New Year 2019
Wed 20th เกาะพะงัน Full Moon Party - February 2019

March 2019

วัน สถานที่ งานหรือเทศกาล
Wed 20th เกาะพะงัน Full Moon Party - March 2019

April 2019

วัน สถานที่ งานหรือเทศกาล
Fri 19th เกาะพะงัน Full Moon Party - April 2019

May 2019

วัน สถานที่ งานหรือเทศกาล
Sun 19th เกาะพะงัน Full Moon Party - May 2019
Sat 25th เกาะสมุย Samui Regatta 2019

June 2019

วัน สถานที่ งานหรือเทศกาล
Mon 17th เกาะพะงัน Full Moon Party - June 2019

July 2019

วัน สถานที่ งานหรือเทศกาล
Thu 18th เกาะพะงัน Full Moon Party - July 2019

August 2019

วัน สถานที่ งานหรือเทศกาล
Thu 15th เกาะพะงัน Full Moon Party - August 2019

September 2019

วัน สถานที่ งานหรือเทศกาล
Fri 13th เกาะพะงัน Full Moon Party - September 2019

October 2019

วัน สถานที่ งานหรือเทศกาล
Mon 14th เกาะพะงัน Full Moon Party - October 2019

November 2019

วัน สถานที่ งานหรือเทศกาล
Mon 11th เกาะพะงัน Full Moon Party - November 2019
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • เกาะพะงัน
  เกาะพงันตั้งอยู่ตรงกลางโดยมีเกาะเต่าอยู่ทางเหนือห่างออกไป...
  อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.