เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

ดอนสัก (ท่าเรือราชา) ไป กรุงเทพฯ (ถนนรัชฎาภิเษก บริษัทราชา)

By Raja Ferry

Departure

21:00 ดอนสัก, ท่าเรือราชา

เวลาเดินทาง

12:00 ชั่วโมง

Luggage

10 KG per passenger

Amendments

200 THB

Arrival

09:00 กรุงเทพฯ, ถนนรัชฎาภิเษก บริษัทราชา

Refund

Full Refundable

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

3 Days before departure date

ราคา

700 630 THB

ส่วนลด 10 %

Trip Information

  • Bus/Minivan: Donsak - Bangkok (12hrs)
  • Time stated is only for estimation. The delay of arrival time due to traffic jam and fortuitous events are not include in time estimation.

จุดเด่นของที่หมายปลายทาง

ท่าเรือและจุดรับส่ง

ท่าเรือราชา
ท่าเรือราชา
อ่านเพิ่มเติม
ถนนรัชฎาภิเษก บริษัทราชา
ถนนรัชฎาภิเษก บริษัทราชา
อ่านเพิ่มเติม