เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

ดอนสัก (ท่าเรือราชา) ไป ภูเก็ต (สถานีขนส่งภูเก็ตใหม่ สถานี 2)

By Phantip Travel

Departure

13:45 ดอนสัก, ท่าเรือราชา

เวลาเดินทาง

5:15 ชั่วโมง

Luggage

10 KG per passenger

Amendments

200 THB

Arrival

19:00 ภูเก็ต, สถานีขนส่งภูเก็ตใหม่ สถานี 2

Refund

Full Refundable

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

3 Days before departure date

ราคา

450 373.5 THB

ส่วนลด 17 %

Trip Information

  • Bus/Minivan: Donsak (Raja Ferry Poat) - Phuket (5hrs 15mins)
  • The delay of arrival time due to traffic jam is not include in time estimation.
  • Passenger with large suitcase (large sized suitcase with wheels more than 20 inch) is required to pay extra luggage fees and handling fees to the driver directly.

จุดเด่นของที่หมายปลายทาง

ท่าเรือและจุดรับส่ง

ท่าเรือราชา
ท่าเรือราชา
อ่านเพิ่มเติม
สถานีขนส่งภูเก็ตใหม่ สถานี 2
สถานีขนส่งภูเก็ตใหม่ สถานี 2
อ่านเพิ่มเติม