เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

Green Planet - Pickup truck

Pickup truck

Pickup truck or Songthaews local transfer.

รายละเอียดโดยย่อ

3 Trips per day
Persons
ไม่ระบุ cruising speed
15,000+ Reviews by Pickup truck
4.7 out of 5 stars average services rating