เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
ทารก (<2 ปี)
  • {l}

อุทยานแห่งชาติเขาสก Information

อุทยานแห่งชาติเขาสก

There are TWO collection points possible for Khao Sok National Park:

1) If you can provide us with your accommodation address, we will arrange for a hotel pick-up at a pre-arranged time. Please notify us of your hotel details on Step 2 of our booking process

2) If you do not have a hotel name to give us, then the standard collection point will be just in front of the Khao Sok National Park entrance sign.

Our customer service agents will give you all the information you need to keep the process hassle-free. 


ที่อยู่ : Your hotel OR in front of the Khao Sok National Park entrance sign