เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
อุทยานแห่งชาติเขาสก : อุทยานแห่งชาติเขาสก
ข้อมูลเบื้องต้น
 
There are TWO collection points possible for Khao Sok National Park:

1) If you can provide us with your accommodation address, we will arrange for a hotel pick-up at a pre-arranged time. Please notify us of your hotel details on Step 2 of our booking process

2) If you do not have a hotel name to give us, then the standard collection point will be just in front of the Khao Sok National Park entrance sign.

Our customer service agents will give you all the information you need to keep the process hassle-free. 

ที่อยู่ : Your hotel OR in front of the Khao Sok National Park entrance sign

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: อุทยานแห่งชาติเขาสก

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(14:00)
9:00
( ชั่วโมง )
17.92
17.39

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(17:00)
9:00
( ชั่วโมง )
17.92
17.39

( USD )

จาก สนามบินสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:15)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(12:15)
2:00
( ชั่วโมง )
9.11
7.75

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(11:15)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(13:15)
2:00
( ชั่วโมง )
9.11
7.75

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:15)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(16:15)
2:00
( ชั่วโมง )
9.11
7.75

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:15)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(17:15)
2:00
( ชั่วโมง )
9.11
7.75

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(17:15)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(19:15)
2:00
( ชั่วโมง )
9.11
7.75

( USD )

จาก เมืองสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(08:30)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(11:00)
2:30
( ชั่วโมง )
7.6
7.22

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(09:30)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(12:00)
2:30
( ชั่วโมง )
7.6
7.37

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(10:30)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(13:00)
2:30
( ชั่วโมง )
7.6
7.22

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(11:30)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(14:00)
2:30
( ชั่วโมง )
7.6
7.37

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(12:30)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(15:00)
2:30
( ชั่วโมง )
7.6
7.22

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(13:30)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(16:00)
2:30
( ชั่วโมง )
7.6
7.37

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(14:30)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(17:00)
2:30
( ชั่วโมง )
7.6
7.22

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(15:30)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(18:00)
2:30
( ชั่วโมง )
7.6
7.37

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(16:30)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(19:00)
2:30
( ชั่วโมง )
7.6
7.37

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: อุทยานแห่งชาติเขาสก
จุดเด่นของที่หมายปลายทาง
 • อุทยานแห่งชาติเขาสก
  ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี... อ่านเพิ่มเติม
จุดรับส่งของรถบัส
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
  สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีเป็นเส้นทางรถไฟสายหลักสำหรับภาคใต้และตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำตาปีที่อำเภอพุนพินในเมืองท่าข้าม...
  อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์