เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

กระบี่ (เมืองกระบี่: บริษัทกระบี่ซีเพิร์ล) ไป เมืองสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร)

By Phantip Travel

Departure

11:00 กระบี่, เมืองกระบี่: บริษัทกระบี่ซีเพิร์ล

เวลาเดินทาง

2:40 ชั่วโมง

Luggage

10 KG per passenger

Amendments

200 THB

Arrival

13:40 เมืองสุราษฎร์ธานี, เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร

Refund

Full Refundable

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

3 Days before departure date

ราคา

350 315 THB

ส่วนลด 10 %

Trip Information

  • Bus/Minivan (Phantip Travel): Krabi Town - Surat Thani Town (2hrs 40mins)
  • Time stated is only for estimation. The delay of arrival time due to traffic jam and fortuitous events are not include in time estimation.
  • Passenger with large suitcase (large sized suitcase with wheels more than 20 inch) is required to pay extra luggage fees and handling fees to the driver directly.

จุดเด่นของที่หมายปลายทาง

เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
ตารางการเดินเรือและราคา

ท่าเรือและจุดรับส่ง

เมืองกระบี่: บริษัทกระบี่ซีเพิร์ล
เมืองกระบี่: บริษัทกระบี่ซีเพิร์ล
อ่านเพิ่มเติม
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
อ่านเพิ่มเติม