เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

สนามบินนครศรีธรรมราช Information

สนามบินนครศรีธรรมราช

ที่อยู่ : Nakhon Si Thammarat Airport