เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

Phuket Num Transport - Taxi

Taxi

Taxi transport service in Phuket

รายละเอียดโดยย่อ

31 Trips per day
3 Persons capacity with 1 crews
ไม่ระบุ cruising speed
15,000+ Reviews by Taxi
4.7 out of 5 stars average services rating

Facilities

  • เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ