เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
ไร่เลย์ : ไร่เลย์
ข้อมูลเบื้องต้น
 
Railay is only reachable by boats, due to the huge limestone formations that cover the peninsula all around. Railay Bay is very easy to find, it’s situated in two stunning locations that operates based on the season, the first is West Railay Bay (High Season) which is located right in front of the Sand Sea Resort, and the other one is East Railay Bay (Low Season), which is just ahead of Sunrise Tropical Resort.

Make sure to arrive at the pier at least 30 minutes before departure time.

ที่อยู่ : Railay Bay, Krabi.

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: ไร่เลย์

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(14:30)
7:00
( ชั่วโมง )
22.69
21.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(13:30)
5:30
( ชั่วโมง )
24.32
20.18

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(13:30)
5:30
( ชั่วโมง )
29.18
24.22

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(09:00)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(14:30)
5:30
( ชั่วโมง )
29.18
24.22

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(17:30)
6:00
( ชั่วโมง )
29.18
24.22

( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(14:30)
7:30
( ชั่วโมง )
29.18
24.22

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:00)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(14:30)
7:30
( ชั่วโมง )
25.94
25.16

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:20)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(13:30)
6:10
( ชั่วโมง )
37.28
31.69

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(14:30)
6:30
( ชั่วโมง )
35.66
29.6

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(17:30)
7:00
( ชั่วโมง )
35.66
29.6

( USD )

จาก เกาะเต่า

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(13:30)
7:30
( ชั่วโมง )
43.77
36.76

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(14:30)
8:00
( ชั่วโมง )
42.15
34.98

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(17:30)
8:30
( ชั่วโมง )
42.15
34.98

( USD )

จาก กรุงเทพฯ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(10:30)
16:30
( ชั่วโมง )
30.8
25.56

( USD )
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(10:30)
15:30
( ชั่วโมง )
30.8
26.18

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(11:20)
2:50
( ชั่วโมง )
22.69
18.61

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(08:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(10:45)
2:15
( ชั่วโมง )
22.69
18.61

( USD )
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(11:00)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(17:00)
6:00
( ชั่วโมง )
32.42
25.94

( USD )

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(09:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(10:45)
1:15
( ชั่วโมง )
14.59
11.96

( USD )
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(15:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(16:45)
1:15
( ชั่วโมง )
14.59
11.96

( USD )

จาก เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(15:15)
1:45
( ชั่วโมง )
17.83
14.62

( USD )
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(13:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(15:30)
2:00
( ชั่วโมง )
17.83
14.62

( USD )

จาก เมืองสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(09:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(14:00)
4:30
( ชั่วโมง )
19.45
18.48

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
Surat Thani Town
(10:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(16:00)
5:30
( ชั่วโมง )
22.37
20.8

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
(11:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(16:00)
4:30
( ชั่วโมง )
19.45
18.48

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: ไร่เลย์

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(15:15)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(18:15)
3:00
( ชั่วโมง )
22.69
18.61

( USD )
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(15:15)
ภูเก็ต
ท่าเรือรัษฎา
(17:15)
2:00
( ชั่วโมง )
22.69
18.61

( USD )

ถึง เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(09:45)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(11:30)
1:45
( ชั่วโมง )
14.59
11.96

( USD )
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(15:45)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(17:30)
1:45
( ชั่วโมง )
14.59
11.96

( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(10:45)
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(12:45)
2:00
( ชั่วโมง )
17.83
14.62

( USD )
จุดเด่นของที่หมายปลายทาง
จุดรับส่งของรถบัส
 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.