เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

Satun Pakbara Speed Boat Club - Speedboat / Fairus

Speedboat / Fairus

Speed Boat

รายละเอียดโดยย่อ

195 Trips per day
55 Persons capacity with 3 crews
ไม่ระบุ cruising speed
15,000+ Reviews by Speedboat / Fairus
4.7 out of 5 stars average services rating