เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

สนามบินสุราษฎร์ธานี (สนามบินสุราษฏร์ธานี) ไป เกาะสมุย (ท่าเรือหน้าทอน)

By Phantip Travel

Departure

09:30 สนามบินสุราษฎร์ธานี, สนามบินสุราษฏร์ธานี

เวลาเดินทาง

4:00 ชั่วโมง

Luggage

10 KG per passenger

Amendments

200 THB

Arrival

13:30 เกาะสมุย, ท่าเรือหน้าทอน

Refund

Full Refundable

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

3 Days before departure date

ราคา

400 344 THB

ส่วนลด 14 %

Trip Information

  • Bus: Surat Thani Airport - Donsak (1hr 30mins)
  • The delay of arrival time due to traffic jam is not include in time estimation.
  • Ferry (Seatran Ferry): Donsak - Koh Samui (Island) (1hr 30mins)
  • Please note that this time is not include waiting time at the pier yet.
  • Time stated is only for estimation. The actual time schedule is subject to change without prior notice due to unpredictable weather conditions and fortuitous events.

จุดเด่นของที่หมายปลายทาง

สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
ตารางการเดินเรือและราคา

ท่าเรือและจุดรับส่ง

สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
อ่านเพิ่มเติม
ท่าเรือหน้าทอน
ท่าเรือหน้าทอน
อ่านเพิ่มเติม