เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

เมืองสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร) ไป เขื่อนรัชชประภา (บริเวณสำหรับนักเที่ยวรอ)

By Phantip Travel

Departure

12:00 เมืองสุราษฎร์ธานี, เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร

เวลาเดินทาง

1:30 ชั่วโมง

Luggage

10 KG per passenger

Amendments

200 THB

Arrival

13:30 เขื่อนรัชชประภา, บริเวณสำหรับนักเที่ยวรอ

Refund

Full Refundable

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

3 Days before departure date

ราคา

250 237.5 THB

ส่วนลด 5 %

Trip Information

  • Minivan: Surat Thani Town - Ratchaprapha Dam (1hr 30mins, stop along the way)
  • Passenger with large suitcase (large sized suitcase with wheels more than 20 inch) is required to pay extra luggage fees and handling fees to the driver directly.

จุดเด่นของที่หมายปลายทาง

เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
ตารางการเดินเรือและราคา

ท่าเรือและจุดรับส่ง

เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
อ่านเพิ่มเติม
บริเวณสำหรับนักเที่ยวรอ
บริเวณสำหรับนักเที่ยวรอ
อ่านเพิ่มเติม