เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

เมืองสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร) ไป เขื่อนรัชชประภา (บริเวณสำหรับนักเที่ยวรอ)

By Phantip Travel

Departure

16:00 เมืองสุราษฎร์ธานี, เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร

เวลาเดินทาง

1:30 ชั่วโมง

Luggage

10 KG per passenger

Amendments

200 THB

Arrival

17:30 เขื่อนรัชชประภา, บริเวณสำหรับนักเที่ยวรอ

Refund

Full Refundable

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

3 Days before departure date

ราคา

250 237.5 THB

ส่วนลด 5 %

Trip Information

  • Minivan: Surat Thani Town - Ratchaprapha Dam (1hr 30mins, stop along the way)
  • Passenger with large suitcase (large sized suitcase with wheels more than 20 inch) is required to pay extra luggage fees and handling fees to the driver directly.
  • Time stated is only for estimation. The delay of arrival time due to traffic jam and fortuitous events are not include in time estimation.

จุดเด่นของที่หมายปลายทาง

เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
ตารางการเดินเรือและราคา

ท่าเรือและจุดรับส่ง

เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
อ่านเพิ่มเติม
บริเวณสำหรับนักเที่ยวรอ
บริเวณสำหรับนักเที่ยวรอ
อ่านเพิ่มเติม