เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

เกาะมุก ไป เกาะไหง

By Satun Pakbara Speed Boat Club
4.5 (40 Reveiws)

Departure

11:00 เกาะมุก, ท่าเรือเกาะมุก

Duration

30 นาที

Luggage

( check Things to Know )

Amendments

( check rules )

Arrival

11:30 เกาะไหง, บีช เจ็ตตี้

Refund

Full Refundable ( check rules )

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

24 Hours before departure date

Refund

  • Cancellations made 24 Hours or more in advance will receive a full refund.

Cancellation Policy

Booking changes or cancellations must be made up to 24 Hours before your departure date. However, Round-trip tickets cannot be cancelled or refunded after the first trip's cancellation deadline.

Amendments

  • We will be allowed without penalty if written notice is made over 24 Hours prior to departure. However amendment is subject to availability and new rates may apply.
  • Any amendment resulting in lower rates or less number of passenger is subject to 5% surcharge of the difference figure between total amounts less the amended amount.

Late Booking

For all late bookings under 6 Hours please chat with us directly.

Things to Know

  • Check in point: at Koh Mook Pier
  • Change from a speedboat to a longtail boat (Rua hang yao) and send all passengers to the hotel.
  • The price includes a longtail boat (Rua hang yao) from Speedboat to the hotel.

Trip Information

Koh Mook Pier is the speedboat and ferry landing point, located on the north of the beautiful Mook island. From there you can take a speedboat or a ferry trip to either of the nearby islands.

Don't forget to print your e-ticket and be there at least 3o minutes before departure time!

Speed Boat: ท่าเรือเกาะมุก - บีช เจ็ตตี้

For the exact check-in point, please check your e-ticket for the details, as there are different check-in points for each boat operator. Also, it's important to be there at least 30 minutes prior to departure for a hassling-free boarding!