เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

สนามบินสุราษฎร์ธานี (สนามบินสุราษฏร์ธานี) ไป อุทยานแห่งชาติเขาสก (อุทยานแห่งชาติเขาสก)

By Phantip Travel

Departure

11:15 สนามบินสุราษฎร์ธานี, สนามบินสุราษฏร์ธานี

เวลาเดินทาง

2:00 ชั่วโมง

Luggage

10 KG per passenger

Amendments

200 THB

Arrival

13:15 อุทยานแห่งชาติเขาสก, อุทยานแห่งชาติเขาสก

Refund

Full Refundable

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

3 Days before departure date

ราคา

300 255 THB

ส่วนลด 15 %

Trip Information

  • Minivan (Phantip Travel): Surat Thani Airport - Khao Sok National Park (Entrance of National Park) (2hrs)
  • The delay of arrival time due to traffic jam is not include in time estimation.
  • Passenger with large suitcase (large sized suitcase with wheels more than 20 inch) is required to pay extra luggage fees and handling fees to the driver directly.

จุดเด่นของที่หมายปลายทาง

สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี
ตารางการเดินเรือและราคา
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
ตารางการเดินเรือและราคา

ท่าเรือและจุดรับส่ง

สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
อ่านเพิ่มเติม
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อ่านเพิ่มเติม