เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: สนามบินสุราษฎร์ธานี

การเดินทางไปสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
สนามบินสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองสุราษฏร์ธานีประมาณ 25 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกและมีบริการหลายเที่ยวบินทุกวันจากสนามบินต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: สนามบินสุราษฎร์ธานี

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(05:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(09:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(06:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:00)
4:00
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(06:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(11:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(08:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(12:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(12:40)
3:40
( ชั่วโมง )
10.59
9

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(09:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:00)
4:00
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(09:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(10:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:40)
3:40
( ชั่วโมง )
10.59
9

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(12:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:00)
4:00
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(17:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(14:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(18:00)
4:00
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(18:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(15:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(19:00)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(05:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:00)
5:00
( ชั่วโมง )
12.44
11.2

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(12:40)
4:40
( ชั่วโมง )
13.24
11.25

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:00)
5:00
( ชั่วโมง )
12.44
11.2

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:40)
5:10
( ชั่วโมง )
13.24
10.99

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:00)
5:30
( ชั่วโมง )
12.44
11.2

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(18:00)
5:30
( ชั่วโมง )
12.44
11.2

( USD )

จาก ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(12:40)
1:55
( ชั่วโมง )
6.62
5.49

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(10:45)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(12:40)
1:55
( ชั่วโมง )
6.62
5.49

( USD )
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(12:45)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:40)
1:55
( ชั่วโมง )
6.62
5.49

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:40)
1:55
( ชั่วโมง )
6.62
5.49

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: สนามบินสุราษฎร์ธานี

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(09:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(12:30)
3:30
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(09:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
10.59
9.11

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(09:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(09:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:30)
3:00
( ชั่วโมง )
10.59
8.89

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(11:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(14:30)
3:00
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(11:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(14:30)
3:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(16:30)
3:00
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:45)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(17:30)
3:45
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:50)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:30)
3:40
( ชั่วโมง )
10.59
8.79

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:30)
3:30
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(18:30)
4:00
( ชั่วโมง )
10.59
9.11

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:30)
3:30
( ชั่วโมง )
10.59
8.79

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(19:30)
3:30
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:15)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(19:30)
3:15
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(17:15)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(20:30)
3:15
( ชั่วโมง )
12.18
10.11

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(17:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือลิปะน้อย
(21:00)
3:30
( ชั่วโมง )
10.59
9.32

( USD )

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(09:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
6:30
( ชั่วโมง )
13.24
10.99

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(09:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
6:30
( ชั่วโมง )
12.44
11.2

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
5:30
( ชั่วโมง )
13.24
10.99

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(11:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:00)
4:30
( ชั่วโมง )
12.44
11.2

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(18:00)
4:30
( ชั่วโมง )
12.44
11.2

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:50)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
6:40
( ชั่วโมง )
13.24
10.99

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
6:00
( ชั่วโมง )
13.24
10.99

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
4:30
( ชั่วโมง )
13.24
10.99

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(20:30)
4:30
( ชั่วโมง )
12.44
11.2

( USD )

ถึง ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(09:30)
1:40
( ชั่วโมง )
6.62
5.63

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(09:30)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(11:10)
1:40
( ชั่วโมง )
6.62
5.63

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:30)
1:40
( ชั่วโมง )
6.62
5.63

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:30)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(12:10)
1:40
( ชั่วโมง )
6.62
5.63

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:50)
1:50
( ชั่วโมง )
6.62
5.63

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:50)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(15:40)
1:50
( ชั่วโมง )
6.62
5.63

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:30)
1:40
( ชั่วโมง )
6.62
5.63

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:30)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(16:10)
1:40
( ชั่วโมง )
6.62
5.63

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:00)
1:45
( ชั่วโมง )
6.62
5.63

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(16:00)
ดอนสัก
ท่าเรือราชา
(17:45)
1:45
( ชั่วโมง )
6.62
5.63

( USD )

ถึง อุทยานแห่งชาติเขาสก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:15)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(12:15)
2:00
( ชั่วโมง )
7.94
6.75

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(11:15)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(13:15)
2:00
( ชั่วโมง )
7.94
6.75

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:15)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(16:15)
2:00
( ชั่วโมง )
7.94
6.75

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:15)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(17:15)
2:00
( ชั่วโมง )
7.94
6.75

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(17:15)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(19:15)
2:00
( ชั่วโมง )
7.94
6.75

( USD )

ถึง เขื่อนรัชชประภา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:45)
เขื่อนรัชชประภา
บริเวณสำหรับนักเที่ยวรอ
(12:00)
1:15
( ชั่วโมง )
7.94
6.75

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(11:45)
เขื่อนรัชชประภา
บริเวณสำหรับนักเที่ยวรอ
(13:00)
1:15
( ชั่วโมง )
7.94
6.75

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:45)
เขื่อนรัชชประภา
บริเวณสำหรับนักเที่ยวรอ
(16:00)
1:15
( ชั่วโมง )
7.94
6.75

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:45)
เขื่อนรัชชประภา
บริเวณสำหรับนักเที่ยวรอ
(17:00)
1:15
( ชั่วโมง )
7.94
6.75

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(17:45)
เขื่อนรัชชประภา
บริเวณสำหรับนักเที่ยวรอ
(19:00)
1:15
( ชั่วโมง )
7.94
6.75

( USD )

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพุนพิน สนามบินสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางหลักสำหรับผู้ที่กำลังค้นหาเที่ยวบินพร้อมบริการอันยอดเยี่ยม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้โดยสารมากกว่า 2 ล้านคนทุกปี ซึ่งทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในประเทศไทย สนามบินมีอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่ที่ให้บริการเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศ นอกจากบริการเชิงพาณิชย์แล้ว สนามบินสุราษฎร์ธานียังเป็นฐานทัพของกองทัพอากาศไทย

สิ่งที่น่าสนใจในสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี


 • เขื่อนรัชชประภา

  เขื่อนรัชชประภาหรือที่รู้จักกันในชื่อเขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว มีความสูง 94 เมตร และสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2525 เขื่อนแห่งนี้ตั้งอยู่บนทะเลสาบที่สวยงามที่เรียกว่าทะเลสาบเชี่ยวหลาน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีทิวทัศน์ที่งดงามน่าทึ่ง และเป็นแหล่งรวบรวมของสัตว์และพืชที่มีหลากหลายสายพันธุ์ที่ เขื่อนแห่งนี้ยังเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่ใช้สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า การควบคุมน้ำท่วม การประมง และการชลประทาน

 • สถานที่ทางศาสนา

  สุราษฏร์ธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนามากมายในจังหวัด รวมถึงวัดสวนโมกขพลารามซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนจิตใจที่น่าอัศจรรย์ ก่อตั้งโดยท่านพุทธทาสภิกขุซึ่งเป็นหนึ่งในพระที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย สถานที่แห่งนี้รายล้อมไปด้วยสวนป่าที่ร่มรื่นสวยงาม และคุณสามารถลงทะเบียนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้เป็นเวลา 10 วัน มีการสอนที่ผสมผสานระหว่างลัทธิเซน คริสต์ศาสนา และลัทธิเต๋า ที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมเพราะจะทำให้คุณมีความเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 • เกาะพะงัน

  สุราษฎร์ธานีเป็นจัดหวัดที่เชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมายและมีบริการนำเที่ยวไปยังเกาะใกล้เคียงซึ่งหนึ่งในเกาะที่ดีทีสุดใกล้กับสุราษฎร์ธานีคือเกาะพะงัน เกาะพะงันมีบรรยากาศที่พิเศษและผ่อนคลาย ทั้งยังมีการจัดปาร์ตี้ที่สนุกสุดเหวี่ยง เช่น ฟูลมูนปาร์ตี้ ฮาล์ฟมูนปาร์ตี้ และแบล็กมูนปาร์ตี้ เกาะแห่งนี้มีชายหาดที่มีบรรยากาศเป็นส่วนตัว ร้านอาหาร คาเฟ่ และจุดดำน้ำที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับที่พักราคาประหยัด

 • ความงดงามของธรรมชาติ

  สุราษฎร์ธานีมีธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์มากมายและยังคงความงดงามมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา หนึ่งในสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงามคือเขาสก เนื่องจากเป็นหนึ่งในแหล่งรวบรวมของพืชพันธ์ุที่ใหญ่ที่สุด และเต็มไปด้วยพืชสีเขียวหลากหลายสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตอยู่ในธรรมชาติ การเยี่ยมชมธรรมชาติที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน ดังนั้นเตรียมรองเท้าเดินป่าของคุณให้พร้อมสำหรับการเดินทางที่ยอดเยี่ยมนี้

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • เขื่อนรัชชประภา
  เขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นเขื่อนอเนกประสงค์...
  อ่านเพิ่มเติม

งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์