เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

เมืองสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร) ไป อุทยานแห่งชาติเขาสก (อุทยานแห่งชาติเขาสก)

By Phantip Travel

Departure

09:30 เมืองสุราษฎร์ธานี, เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร

เวลาเดินทาง

2:30 ชั่วโมง

Luggage

10 KG per passenger

Amendments

200 THB

Arrival

12:00 อุทยานแห่งชาติเขาสก, อุทยานแห่งชาติเขาสก

Refund

Full Refundable

Confirmation

Instant Confirmation

Cancellation

3 Days before departure date

ราคา

250 242.5 THB

ส่วนลด 3 %

Trip Information

  • Minivan (Phantip Travel): Surat Thani Town - Khao Sok National Park (2hrs 30mins)
  • This is not a direct trip, so Minivan will stop along the way to Khao Sok Nation Park.
  • The delay of arrival time due to traffic jam is not include in time estimation.
  • Passenger with large suitcase (large sized suitcase with wheels more than 20 inch) is required to pay extra luggage fees and handling fees to the driver directly.

จุดเด่นของที่หมายปลายทาง

เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
ตารางการเดินเรือและราคา
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
ตารางการเดินเรือและราคา

ท่าเรือและจุดรับส่ง

เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
เมืองสุราษฎร์ธานี: ตลาดเกษตร
อ่านเพิ่มเติม
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อ่านเพิ่มเติม