เดินทางจาก
มาถึง
ผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ (>9 ปี)
เด็ก (2-9 ปี)
  • {l}

ข้อกำหนดในการใช้งาน

ข้อตกลงของเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Phuketferry.com ของเรา ("เว็บไซต์") เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นสำหรับคุณโดย Liva Dot Com (Asia) Company Limited ข้อกำหนดเหล่านี้ "เรา" "พวกเรา" "ของเรา" หมายถึงบริษัท ลิวา ดอท คอม (เอเชีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย คำว่า "คุณ" หมายถึงลูกค้าคนสำคัญของเราโดยเฉพาะที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและ/หรือจองทริปและทัวร์ผ่านเราบนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์ของเราให้บริการแก่คุณตามเงื่อนไขที่คุณยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศทั้งหมดที่แสดงด้านล่าง (เรียกรวมกันว่า "ข้อตกลง") การเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงของเรา เมื่อจองผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการเดินทางบนเว็บไซต์นี้ผ่านตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา คุณยอมรับว่าข้อตกลงนี้จะนำไปใช้กับธุรกรรมทั้งหมดของคุณ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่นำเสนอทั้งหมด โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้ คุณสามารถกลับมาที่หน้านี้ได้ตามดุลยพินิจของคุณเพื่อตรวจสอบข้อตกลงฉบับล่าสุด เราขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงที่ปรับปรุงหรือแก้ไข

การใช้เว็บไซต์

ตามเงื่อนไขของการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณรับประกันว่า (a) คุณสามารถสร้างภาระผูกพันทางกฎหมายที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย; (b) การใช้เว็บไซต์นี้จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ (c) คุณจะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำการจองที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับคุณหรือบุคคลอื่นที่คุณได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการในนามของเท่านั้น (d) หากทำการจองในนามของบุคคลอื่น คุณจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเกี่ยวกับข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดที่บังคับใช้ (e) ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์นี้เป็นความจริง เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน (f) หากคุณมีบัญชีที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ คุณจะปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณอย่างเหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และบริการที่เรานำเสนอ ด้วยเหตุผลต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อตกลงนี้

กิจกรรมต้องห้าม

เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงราคาและบริการการเดินทาง) และโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการจัดหาเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าว เป็นทรัพย์สินของ Liva Dot Com (Asia) Company Limited โดยปกติแล้ว คุณอาจทำสำเนากำหนดการเดินทางของคุณ (และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) สำหรับการเดินทางหรือบริการที่จองผ่านเว็บไซต์นี้ในจำนวนจำกัด อย่างไรก็ตาม คุณตกลงที่จะไม่แก้ไข คัดลอก แจกจ่าย แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ ให้อนุญาต สร้างผลงานลอกเลียนแบบ ถ่ายโอน ขายหรือขายต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่ได้รับจากหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่:

(a) ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าของคุณเอง

(b) ทำการจองด้วยการเก็งกำไร เป็นเท็จ หรือเป็นการฉ้อโกง ไม่ว่าจะเป็นการคาดหมายความต้องการหรืออย่างอื่น;

(c) เข้าถึง ตรวจสอบ หรือคัดลอกเนื้อหาหรือข้อมูลของเว็บไซต์นี้โดยใช้กระบวนการอัตโนมัติหรือด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

(d) ละเมิดข้อจำกัดบนเว็บไซต์นี้หรือหลีกเลี่ยงมาตรการอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้

(e) ดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระขนาดใหญ่ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สมสัดส่วนกับโครงสร้างพื้นฐานของเรา

(f) เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งไปยังส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

(g) "frame", "mirror" หรือรวมส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เข้ากับเว็บไซต์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า

แนวทางปฏิบัติของผู้จัดหา

คุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจากบริษัทท่องเที่ยว/ทัวร์ที่คุณเชื่อมต่อคุณผ่านเว็บไซต์นี้ อย่าลืมอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้อย่างละเอียด สิ่งสำคัญคือคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการซื้อใดๆ ที่กำหนดโดยซัพพลายเออร์ที่เชื่อมต่อซึ่งคุณเลือกที่จะเดินทางด้วยหรือเพลิดเพลินกับบริการ ซึ่งรวมถึงการชำระเงินจำนวนใดๆ เมื่อครบกำหนด และการปฏิบัติตามคำแนะนำของซัพพลายเออร์เกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการ และการใช้ค่าโดยสาร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ คุณรับทราบว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามบางรายที่เสนอบริการและ/หรือกิจกรรมบางอย่างอาจกำหนดให้คุณต้องลงนามในการสละสิทธิ์ความรับผิดก่อนที่จะเข้าร่วมในบริการและ/หรือกิจกรรมที่พวกเขาเสนอ การละเมิดกฎ/ข้อจำกัดของซัพพลายเออร์อาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองของคุณ ทำให้คุณถูกปฏิเสธการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการเดินทางที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการริบเงินใด ๆ ที่จ่ายสำหรับการจองดังกล่าว และ/หรือ ในการหักเงินจากบัญชีของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการละเมิดดังกล่าว

การส่งเว็บไซต์

เป็นเรื่องดีเสมอที่ได้ยินจากคุณ แต่โปรดทราบว่าในเนื้อหาที่ส่งมายังเว็บไซต์นี้ เช่น แนวคิด คำถาม ความคิดเห็น ฯลฯ คุณให้สิทธิ์ Liva Dot Com (Asia) Company Limited และพันธมิตรในการดำเนินการที่ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ สามารถโอนได้ สิทธิ์ที่ไม่สามารถเพิกถอนและอนุญาตช่วงได้อย่างเต็มที่ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ดัดแปลง แปล แจกจ่าย เผยแพร่ สร้างผลงานลอกเลียนแบบและแสดงต่อสาธารณะ และดำเนินการส่งดังกล่าวทั่วโลกในสื่อที่เลือก (b) ใช้ชื่อที่ส่งที่เกี่ยวข้องกับการส่งดังกล่าว . คุณรับทราบว่าบริษัท ลีวา ดอท คอม (เอเชีย) จำกัด และพันธมิตรอาจรวมชื่อและเมืองของคุณในโพสต์ที่ทำซ้ำหรือเผยแพร่ และการส่งดังกล่าวอาจถูกแบ่งปันกับพันธมิตรผู้จัดหาของเรา คุณรับทราบและยอมรับว่าสิ่งที่คุณส่งมาไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ เราจะไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบต่อการส่งใด ๆ ที่คุณทำ เราไม่มีหน้าที่ต้องโพสต์ความคิดเห็นของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกความคิดเห็นที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าส่งข้อมูลใดๆ ให้กับเรา คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อเนื้อหาที่คุณส่งมา และห้ามไม่ให้โพสต์ไปยังหรือจากเว็บไซต์นี้: (a) เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย คุกคาม หมิ่นประมาท หมิ่นประมาท หรือลามกอนาจารที่อาจละเมิดสิทธิ ความเป็นส่วนตัว หรือกฎหมายใด ๆ (b) สื่อหรือเนื้อหาเชิงพาณิชย์ใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเรี่ยไรเงิน การโฆษณา หรือการตลาดของสินค้าหรือบริการใด ๆ (c) เนื้อหาที่ยักยอก ละเมิดหรือฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในสิทธิบัตร หรือสิทธิ์ตามกฎหมายของบุคคลที่สามอื่นใด คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาใดๆ ที่ส่งหรือโพสต์บนเว็บไซต์นี้

การจองการเดินทาง

คุณรับทราบว่า Liva Dot Com (Asia) Company Limited และพันธมิตรเจรจาอัตราการเดินทางล่วงหน้ากับซัพพลายเออร์เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกในการจองในนามของคุณได้ อัตราที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นการผสมผสานระหว่างอัตราการเดินทางที่เจรจาไว้ล่วงหน้าและค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดยค่าตอบแทนการบริการ คุณอนุญาตให้ Liva Dot Com (Asia) Company Limited และพันธมิตรจองการจองของคุณในราคาจองทั้งหมด ซึ่งรวมถึงอัตราการเดินทางตามที่แสดงบนเว็บไซต์ บวกค่าบริการและค่าธรรมเนียมการขอคืนภาษี และภาษี/ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากมี คุณยอมรับว่าบัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินโดย Liva Dot Com (Asia) Company Limited ผ่านช่องทางการชำระเงินที่ปลอดภัยสำหรับราคาจองทั้งหมด ในการส่งคำขอจอง คุณอนุญาตให้ Liva Dot Com (Asia) Company Limited อำนวยความสะดวกในการจองการเดินทางในนามของคุณ รวมถึงจัดเตรียมการชำระเงินกับซัพพลายเออร์การเดินทาง ค่าบริการต่างๆ จะถูกเก็บไว้เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริการลูกค้า โดยส่วนที่เหลือเป็นค่าตอบแทนในการบริหารการบริการการเดินทาง โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราสำหรับการจองการเดินทางเพื่อให้คุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา การชำระเงินออนไลน์ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูล บริการ และซอฟต์แวร์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด Liva Dot Com (Asia) Company Limited และพันธมิตรไม่รับประกันความถูกต้องของ และปฏิเสธความรับผิดสำหรับข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องที่ไม่ได้ตั้งใจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและ/หรือข้อมูลการท่องเที่ยวที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ Liva Dot Com (Asia) Company Limited ขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการแก้ไขข้อผิดพลาดด้านราคาใดๆ ที่พบในเว็บไซต์นี้ และ/หรือ การจองที่รอดำเนินการในราคาที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะเสนอโอกาสให้คุณรักษาการจองที่รอดำเนินการของคุณในราคาที่ถูกต้อง หรือเราจะยอมรับการจองที่ยกเลิกของคุณโดยไม่มีค่าปรับ

การเดินทาง เรือข้ามฟาก เรือด่วน บริการรับส่ง หรือซัพพลายเออร์ทัวร์ที่เว็บไซต์นี้แสดงเป็นผู้รับเหมาอิสระ และไม่ใช่ตัวแทนหรือพนักงานของ Liva Dot Com (Asia) Company Limited หรือพันธมิตรด้านการดำเนินงาน Liva Dot Com (Asia) Company Limited หรือพันธมิตรการดำเนินงานจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ ข้อผิดพลาด การละเว้น การรับรอง การรับประกัน การฝ่าฝืน หรือความประมาทเลินเล่อของซัพพลายเออร์ใดๆ หรือต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายอื่นใด หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือการบริการของซัพพลายเออร์ Liva Dot Com (Asia) Company Limited และพันธมิตรการดำเนินงานจะไม่คืนเงินให้กับลูกค้าในกรณีที่ซัพพลายเออร์เกิดความล่าช้า การยกเลิก จองเกินจำนวน การนัดหยุดงาน หรือสาเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของบริษัท Liva Dot Com (Asia) Company Limited และพันธมิตรด้านการดำเนินงานจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าของเรา เนื่องจากความล่าช้าของซัพพลายเออร์ การเปลี่ยนเส้นทาง ข้อผิดพลาด หรือการบังคับโดยหน่วยงานของรัฐ

แม้จะมีข้อจำกัดข้างต้น Liva Dot Com (Asia) Company Limited และพันธมิตรด้านการปฏิบัติงานหรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับเหตุการณ์ใดๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้น ความรับผิดของ Liva Dot Com (Asia) Company Limited และหุ้นส่วนการดำเนินงาน และ/หรือ ซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องจะไม่เกินมูลค่ารวมที่มากกว่า (a) ค่าบริการที่คุณชำระให้กับ Liva Dot Com (Asia) Company Limited ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมบนเว็บไซต์ของคุณ หรือ (b) หนึ่งร้อยดอลลาร์ (US$100.00) หรือสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Liva Dot Com (Asia) Company Limited และพันธมิตรด้านการปฏิบัติงาน และ/หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง และตัวแทนใดๆ ของพวกเขา จากการเรียกร้อง สาเหตุของการกระทำ การเรียกร้อง การเรียกคืน ความสูญเสียใดๆ ความเสียหาย ค่าปรับ ค่าปรับ หรือต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดหรือลักษณะใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและบัญชีที่สมเหตุสมผล ซึ่งเรียกเก็บโดยบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจาก:

(a) การฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือเอกสารอ้างอิงในที่นี้;

(b) คุณละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม; หรือ

(c) การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Liva Dot Com (Asia) Company Limited และพันธมิตรด้านการปฏิบัติงาน ลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น เราไม่สามารถและไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความเป็นส่วนตัว หรือหลักปฏิบัติของเว็บไซต์ โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าลิงค์ใดก็ตามที่คุณเลือกหรือซอฟต์แวร์ที่คุณดาวน์โหลดนั้นปราศจากไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน ข้อบกพร่อง และรายการอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นการทำลายล้าง เมื่อบริษัทของเราเพิ่มลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ไม่ได้หมายความถึงการรับรองเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าวหรือความเกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้ให้บริการของพวกเขา

การแปลงสกุลเงิน

ตัวแปลงสกุลเงินของเรามีไว้เพื่อความสะดวกของคุณโดยเฉพาะ อัตราการเดินทางทั้งหมดที่ระบุในสกุลเงินที่แตกต่างกับสกุลเงินที่แสดงบนเว็บไซต์จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินที่แสดงในอัตราที่กำหนดโดยผู้ประมวลผลการชำระเงินออนไลน์ของเรา Omise สกุลเงินและจำนวนเงินที่คุณเห็นปรากฏบนหน้ายืนยันการจองคือจำนวนเงินที่จะถูกเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณ โปรดทราบว่า (a) อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน และ (b) ธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการทำธุรกรรม

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้เป็นของ ©Liva สงวนลิขสิทธิ์ หากคุณทราบถึงการละเมิดแบรนด์ของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลถึงเราที่ info@Phuketferry.com

ประกาศทางกฎหมาย

ประกาศทางกฎหมาย

เครื่องมือแก้ไขไซต์
เว็บไซต์นี้เผยแพร่โดย Liva Dot Com (Asia) (0835565008410) บริษัท จำกัด จดทะเบียนกับ DBD ภูเก็ต ภายใต้หมายเลข 0835565008410 ใบอนุญาต TAT 31/01211 มีภูมิลำเนาอยู่ที่ Land and Houses Park, 89/27, ฉลอง, ภูเก็ต 83130

ผู้จัดการสิ่งพิมพ์
นายธีรวัฒน์ หิรัญสาย
ที่อยู่อีเมล: all@liva.com

โฮสต์
OVH (2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - ฝรั่งเศส โทร: 1007) การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะดำเนินการในศูนย์ข้อมูลของบริษัท OVH ศูนย์ข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์นั้นตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป

ติดต่อเรา
โทรศัพท์: +66 25440040
ที่อยู่อีเมล: all@liva.com
ไปรษณีย์: แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค 89/27 ฉลอง ภูเก็ต 83130

การรักษาความลับ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตามกฎระเบียบที่บังคับใช้

ข้อตกลงนี้ (และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี้) ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณกับบริษัท ลิวา ดอท คอม (เอเชีย) จำกัด ฉบับพิมพ์ของข้อตกลงนี้และประกาศใด ๆ ที่ให้ไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะยอมรับได้ในกระบวนการพิจารณาคดีหรือการบริหารตามหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ในขอบเขตเดียวกันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สร้างและเก็บรักษาไว้แต่เดิมใน แบบฟอร์มที่พิมพ์