เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์

จุดหมายปลายทาง: เกาะเต่า

เดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ไปเกาะเต่าทั้งขาเข้าและขาออก จากเกาะเต่าเดินทางไปยังเกาะสมุย เกาะพงัน และสุราษฏร์ธานี
สำหรับคนรักการดำน้ำที่เกาะเต่า การเดินทางไปเกาะเต่าที่ง่ายและเพลิดเพลินที่สุดก็ต้องเป็นเฟอร์รี่ เส้นทางเฟอร์รี่คือระหว่าง เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพงันและสุราษฏร์ธานี... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: เกาะเต่า

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(08:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
1:30
( ชั่วโมง )
18.09
15.38

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(08:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:30)
2:30
( ชั่วโมง )
18.09
15.38

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:00)
3:00
( ชั่วโมง )
15.08
12.82

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(11:15)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:15)
3:00
( ชั่วโมง )
18.09
15.38

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(12:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:15)
1:45
( ชั่วโมง )
18.09
15.38

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(13:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:30)
2:30
( ชั่วโมง )
18.09
15.38

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(16:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
2:00
( ชั่วโมง )
18.09
15.38

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(17:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:45)
1:45
( ชั่วโมง )
21.11
17.94

( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
1:00
( ชั่วโมง )
15.08
12.82

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:00)
1:30
( ชั่วโมง )
13.57
11.53

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(12:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:00)
1:30
( ชั่วโมง )
10.55
8.76

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:15)
1:15
( ชั่วโมง )
15.08
12.82

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(13:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:30)
2:00
( ชั่วโมง )
13.57
11.53

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(19:00)
2:00
( ชั่วโมง )
13.57
11.53

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
1:00
( ชั่วโมง )
18.09
15.38

( USD )

จาก สนามบินสุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(08:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:15)
5:45
( ชั่วโมง )
25.63
23.07

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(08:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:30)
7:00
( ชั่วโมง )
27.14
23.07

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:45)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(19:00)
8:15
( ชั่วโมง )
27.14
23.07

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(11:20)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(19:00)
7:40
( ชั่วโมง )
27.14
23.07

( USD )
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(13:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:45)
5:15
( ชั่วโมง )
28.65
25.78

( USD )

จาก กรุงเทพฯ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(06:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:45)
8:45
( ชั่วโมง )
33.17
28.2

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(18:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:45)
15:45
( ชั่วโมง )
25.63
21.79

( USD )
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(21:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(08:45)
11:45
( ชั่วโมง )
33.17
28.2

( USD )

จาก กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กระบี่
Thunglong Road
(07:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:15)
7:15
( ชั่วโมง )
33.17
27.2

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
(08:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
7:00
( ชั่วโมง )
27.14
23.07

( USD )
กระบี่
เมืองกระบี่
(11:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
7:30
( ชั่วโมง )
27.14
23.07

( USD )
กระบี่
Thunglong Road
(12:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:45)
6:15
( ชั่วโมง )
33.17
27.2

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
Rassada Pier
(08:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
10:00
( ชั่วโมง )
40.71
34.6

( USD )
ภูเก็ต
วิชิต
(10:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:45)
8:45
( ชั่วโมง )
45.23
33.93

( USD )

จาก สุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:15)
5:15
( ชั่วโมง )
21.11
17.94

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
(09:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:30)
6:00
( ชั่วโมง )
25.63
21.79

( USD )
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
(12:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(19:00)
6:30
( ชั่วโมง )
25.63
21.79

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:45)
4:15
( ชั่วโมง )
24.13
21.71

( USD )

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(09:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
9:30
( ชั่วโมง )
25.63
22.3

( USD )

จาก ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(10:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:00)
4:00
( ชั่วโมง )
18.09
15.38

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(10:10)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:15)
4:05
( ชั่วโมง )
18.09
15.38

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(11:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:30)
4:30
( ชั่วโมง )
21.11
17.94

( USD )
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(14:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(19:00)
4:30
( ชั่วโมง )
21.11
17.94

( USD )
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(16:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:45)
2:45
( ชั่วโมง )
21.11
17.94

( USD )

จาก ชุมพร

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:45)
2:45
( ชั่วโมง )
15.08
12.82

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(08:45)
1:15
( ชั่วโมง )
18.09
16.28

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:45)
1:45
( ชั่วโมง )
18.09
16.28

( USD )

จาก Samui Airport

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
Samui Airport
Samui Airport
(08:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:30)
2:30
( ชั่วโมง )
22.62
19.22

( USD )
Samui Airport
Samui Airport
(13:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:30)
2:30
( ชั่วโมง )
22.62
19.22

( USD )
Samui Airport
Samui Airport
(16:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(19:00)
2:30
( ชั่วโมง )
22.62
19.22

( USD )

จาก หัวหิน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:45)
6:15
( ชั่วโมง )
31.66
26.91

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(08:45)
9:15
( ชั่วโมง )
31.66
26.91

( USD )

จาก สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(08:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:15)
5:45
( ชั่วโมง )
22.62
19.22

( USD )

จาก เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(07:45)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
10:45
( ชั่วโมง )
34.68
29.48

( USD )

จาก นครศรีธรรมราช

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(07:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:30)
8:00
( ชั่วโมง )
27.14
23.07

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(08:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
6:30
( ชั่วโมง )
27.14
23.07

( USD )
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
6:30
( ชั่วโมง )
27.14
23.07

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: เกาะเต่า

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(07:50)
1:50
( ชั่วโมง )
21.11
17.94

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(08:30)
2:00
( ชั่วโมง )
18.09
14.84

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(11:00)
2:00
( ชั่วโมง )
18.09
14.84

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(11:20)
1:50
( ชั่วโมง )
18.09
15.38

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:15)
3:15
( ชั่วโมง )
15.08
12.82

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่่น้ำ
(16:40)
1:40
( ชั่วโมง )
18.09
15.38

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(17:30)
2:30
( ชั่วโมง )
18.09
14.84

( USD )

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(07:10)
1:10
( ชั่วโมง )
18.09
15.38

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:00)
1:30
( ชั่วโมง )
13.57
9.91

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
1:30
( ชั่วโมง )
13.57
9.91

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:45)
1:15
( ชั่วโมง )
15.08
12.82

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(11:30)
1:30
( ชั่วโมง )
10.55
8.97

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:10)
1:10
( ชั่วโมง )
15.08
12.82

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
1:30
( ชั่วโมง )
13.57
9.91

( USD )

ถึง สนามบินสุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:45)
4:45
( ชั่วโมง )
30.16
27.14

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(12:30)
6:00
( ชั่วโมง )
28.65
24.35

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:30)
6:30
( ชั่วโมง )
28.65
24.35

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(15:45)
6:15
( ชั่วโมง )
27.14
24.43

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:00)
สนามบินสุราษฏร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(18:00)
8:00
( ชั่วโมง )
24.13
20.51

( USD )

ถึง กรุงเทพฯ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:15)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(20:30)
10:15
( ชั่วโมง )
33.17
29.86

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:30)
กรุงเทพฯ
ถนนข้าวสาร
(05:30)
15:00
( ชั่วโมง )
25.63
21.79

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:45)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(00:30)
9:45
( ชั่วโมง )
33.17
28.2

( USD )

ถึง กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
กระบี่
Thunglong Road
(12:00)
6:00
( ชั่วโมง )
30.16
27.14

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
กระบี่
เมืองกระบี่
(14:00)
7:30
( ชั่วโมง )
30.16
25.63

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
กระบี่
เมืองกระบี่
(17:00)
8:00
( ชั่วโมง )
30.16
25.63

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
กระบี่
Thunglong Road
(17:00)
7:30
( ชั่วโมง )
27.14
24.43

( USD )

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
ภูเก็ต
วิชิต
(15:00)
9:00
( ชั่วโมง )
33.17
29.86

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
ภูเก็ต
Rassada Pier
(17:30)
11:00
( ชั่วโมง )
40.71
34.6

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
ภูเก็ต
Rassada Pier
(17:30)
11:00
( ชั่วโมง )
40.71
( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
ภูเก็ต
วิชิต
(19:00)
9:30
( ชั่วโมง )
30.16
27.14

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:00)
ภูเก็ต
Phuket Town :The New bus terminal
(21:00)
11:00
( ชั่วโมง )
27.14
23.07

( USD )

ถึง สุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
4:00
( ชั่วโมง )
27.14
24.43

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
(12:00)
5:30
( ชั่วโมง )
27.14
23.07

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
สุราษฏร์ธานี
Talad Mai Road
(15:00)
6:00
( ชั่วโมง )
27.14
23.07

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
5:30
( ชั่วโมง )
24.13
21.71

( USD )

ถึง เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(16:30)
10:30
( ชั่วโมง )
39.2
35.28

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(16:30)
10:00
( ชั่วโมง )
39.2
33.32

( USD )

ถึง ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(08:45)
2:45
( ชั่วโมง )
24.13
21.71

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(11:00)
4:30
( ชั่วโมง )
21.11
17.94

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
ดอนสัก
Seatran Ferry Pier
(13:30)
4:30
( ชั่วโมง )
21.11
17.94

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(13:30)
4:00
( ชั่วโมง )
21.11
17.94

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:00)
ดอนสัก
Leam Tuad Pier
(15:30)
5:30
( ชั่วโมง )
18.09
15.38

( USD )

ถึง ชุมพร

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:15)
1:30
( ชั่วโมง )
18.09
16.28

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:30)
3:00
( ชั่วโมง )
15.08
( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:45)
1:30
( ชั่วโมง )
18.09
15.38

( USD )

ถึง Samui Airport

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
Samui Airport
Samui Airport
(09:30)
3:00
( ชั่วโมง )
22.62
19.22

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
Samui Airport
Samui Airport
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
22.62
19.22

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
Samui Airport
Samui Airport
(18:00)
3:00
( ชั่วโมง )
22.62
19.22

( USD )

ถึง หัวหิน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:15)
6:45
( ชั่วโมง )
33.17
29.86

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:45)
6:50
( ชั่วโมง )
33.17
28.2

( USD )

ถึง สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(10:30)
4:30
( ชั่วโมง )
28.65
25.78

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(17:40)
8:40
( ชั่วโมง )
28.65
24.35

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(15:30)
6:00
( ชั่วโมง )
25.63
23.07

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:00)
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
สถานีรถไฟสุราษฏร์ธานี
(17:30)
7:30
( ชั่วโมง )
21.11
17.94

( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(16:30)
10:30
( ชั่วโมง )
39.2
35.28

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(17:00)
10:30
( ชั่วโมง )
39.2
33.32

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(20:00)
11:00
( ชั่วโมง )
39.2
33.32

( USD )

ถึง Ao Nang

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
Ao Nang
อ่าวนาง
(12:30)
6:30
( ชั่วโมง )
33.17
28.2

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
Ao Nang
อ่าวนาง
(14:30)
8:00
( ชั่วโมง )
33.17
28.2

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
Ao Nang
อ่าวนาง
(17:30)
8:30
( ชั่วโมง )
33.17
28.2

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
Ao Nang
อ่าวนาง
(17:30)
8:00
( ชั่วโมง )
30.16
25.63

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:00)
Ao Nang
อ่าวนาง
(19:30)
9:30
( ชั่วโมง )
30.16
25.63

( USD )

ถึง ไร่เล

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
ไร่เล
ไร่เล
(13:00)
7:00
( ชั่วโมง )
40.71
34.6

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
ไร่เล
ไร่เล
(14:30)
8:00
( ชั่วโมง )
36.19
30.76

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
ไร่เล
ไร่เล
(17:30)
8:30
( ชั่วโมง )
36.19
30.76

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
ไร่เล
ไร่เล
(18:00)
8:30
( ชั่วโมง )
40.71
34.6

( USD )

ถึง อุทยานแห่งชาติเขาสก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:00)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(12:30)
6:30
( ชั่วโมง )
34.68
29.48

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(15:00)
8:30
( ชั่วโมง )
33.17
28.2

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(19:00)
9:30
( ชั่วโมง )
31.66
26.91

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:00)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติเขาสก
(19:30)
9:30
( ชั่วโมง )
24.13
21.71

( USD )

ถึง Chumphon Train Station

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:30)
Chumphon Train Station
สถานีรถไฟชุมพร
(18:00)
3:30
( ชั่วโมง )
15.08
12.82

( USD )

ถึง นครศรีธรรมราช

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:30)
6:00
( ชั่วโมง )
27.14
23.07

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(15:30)
6:30
( ชั่วโมง )
27.14
23.07

( USD )

ถึง Hat Yai

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
9:30
( ชั่วโมง )
33.17
28.2

( USD )

ถึง Nakhon Si Thammarat Town

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
5:30
( ชั่วโมง )
27.14
23.07

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
6:00
( ชั่วโมง )
27.14
23.07

( USD )

ถึง Pattaya

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:30)
Pattaya
Pattaya
(10:00)
19:30
( ชั่วโมง )
43.73
( USD )

ถึง Koh Samet

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:30)
Koh Samet
Nadan Pier
(12:30)
22:00
( ชั่วโมง )
43.73
39.35

( USD )

ข้อมูลเกาะเต่า


เกาะเต่าเป็นเกาะเล็กๆขนาด 21 ตารางกม. อยู่ทางทิศเหนือของเกาะสมุยและเกาะพงัน เกาะเต่าเป็นสถานที่ที่นักประดาน้ำทั้งหลายชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ ที่นี่ติดอันโลกทีเดียว เรือเฟอร์รี่เส้นทางนี้จะผ่าน เกาะพงัน เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี ทำให้เกาะเต่าไม่ยากเลยต่อการมาเยือน น้ำทะเลที่นี่ยังคงความใสดุจแก้วคริสตัล แวดล้อมด้วยวิวภูเขาและชายหาดที่ทอดยาวรอคอยให้ท่านต้องไปค้นหา เหมาะอย่างยิ่งต่อการมาพักผ่อนโดยเฉพาะหลังเสร็จจากการทัวร์เกาะอื่นๆแล้ว


 • สวรรค์ของนักดำน้ำ

  เกาะเต่าเป็นสถานที่ที่สามารถดำน้ำได้ตลอดทั้งปี จึงเป็นที่ดึงดูดบรรดานักดำน้ำจากทั่วทุกมุมโลกให้ได้มาชื่นชมกับความงามของแนวปะการังและปลาทะเลทั้งหลาย นั่นทำให้มีทั้งเฟอร์รี่และเรือโดยสารพาผู้คนที่รักการผจญภัยมาเยือนที่นี่เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เราเพิ่งรู้มาว่า PADI ที่เปิดหลักสูตรสอนดำน้ำได้มอบใบสำเร็จหลักสูตรให้กับนักดำน้ำที่นี่มากเกือบจะเท่าที่คาร์น ออสเตรเลียเลยทีเดียว นั่นคือดีกรีของเกาะเต่า ในบริเวณหน้าหาดจะมีเคาเตอร์บริการสอนดำน้ำเรียงรายติดกันเป็นแถวเพื่อให้นักท่องที่ยวได้ลองรับประสบการณ์ที่ยากที่จะลืมได้ ใต้ท้องทะเล ท่านจะได้เห็น ปลาสาก เต่าทะเล ปลากระเบน ฉลามปะการัง ถ้าโชคดีอาจได้เห็นฉลามวาฬด้วย สิ่งที่ทำให้เกาะเต่าเลื่องชื่อเรื่องการดำน้ำคือ น้ำที่นี่จะคงความใสตลอดทั้งปี (ในระดับ 20-40 เมตร อาจจะไม่รวมเดือนพย.) น่าไปใช่ไหม? เกาะเต่าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง

 • ชายหาดของเกาะเต่า

  ชายหาดหลักๆ บนเกาะเต่ามี 2 ที่ คือ หาดทรายรีและอ่าวโฉลก หาดทรายรีอยู่ค่อนไปทางเหนือของท่าเรือแม่หาดซึ่งเป็นท่าเรือที่จอดรับส่งผู้โดยสาร หาดทรายรีเป็นชายหาดที่ยาวเรียบเต็มด้วยเม็ดทรายสีทองและน้ำทะเลสีฟ้าใส ที่นี่มีเคาเตอร์รับสอนดำน้ำ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกมากมายอยู่บริเวณหน้าหาด ชีวิตยามราตรีที่นี่ก็คึกคักน่าดู หาดโฉลกบ้านเก่าก็อยู่ค่อนไปทางใต้ของท่าเรือและยังมีความงามแบบธรรมชาติให้ชมอยู่พอสมควร PhuketFerry.com ขอแนะนำให้ท่านเช่าหน้ากากสำหรับสน็อคลิ่งแล้วลองทัวร์ไปกับเรือหางยาวรอบๆ เกาะเต่าดู ที่นี่ยังมีอ่าวเล็กๆ มากมายที่ซ่อนตัวให้ท่านรีบไปค้นหาและชมความงาม

 • เดินทางรอบๆ เกาะเต่า

  เกาะเต่าน่าจะเหมาะสำหรับการเช่ามอเตอร์ไซค์ชมวิวสวยๆ หากท่านมีใบขับขี่และชำนาญการขับรถ ที่นี่มีหลายจุดชมวิวที่รอให้ท่านไปค้นหาและสำรวจ รถมอเตอร์ไซค์หลายคันเป็นแบบออฟโรดจึงทำให้ท่านขับลุยไปในที่ที่ค่อยข้างขรุขระได้ เช่น หาดฟรีด็อม อ่าวมะม่วง อ่าวฉลาม (Shark Bay) อ่าวหินวง และอ่าวตะโหนด ขับรถที่นี่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพราะถนนยังไม่ค่อยเจริญนัก อย่าลืมเอาแผนที่ น้ำดื่ม และครีมกันแดดพกติดตัวไปด้วย อย่าลืมแวะไปที่จุดชมวิว “จอห์น-สุวรรณ” ทางด้านใต้ของเกาะและ Fraggle Rock ที่มีวิวที่จะสะกดใจของท่านไม่ให้ลืมความงามของที่นี่ได้เลย

 • กินดื่ม

  เพราะเกาะเต่ากำลังกลายมาเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำทั่วโลก ทำให้พวกร้านค้า ร้านอาหารผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด เกาะเต่าจึงมีที่ทานอาหารให้เลือกมากมาย ทั้งอาหารไทย โดยเฉพาะคนที่ชอบผัดไทย กระเพราไก่ แกงเขียวหวาน ของอร่อยๆ ทั้งนั้น แถมราคาไม่แพงด้วย หรือจะเป็นอาหารทะเล ทั้งปิ้ง ต้ม นึ่ง ทอด มีหมด บาร์ของที่นี่ก็สนุกครื้นเครง มีแฮบปี้เอาเว่อร์หรือธีมของแต่ละคืนต่างๆ กันไป ทำให้การมาเยือนของท่านสนุกอย่างไม่ซ้ำแบบ บาร์ที่นี่ปิดราวๆ ตี 1 แต่ไนท์คลับยังเปิดต่อไปให้ท่านได้เต้นรำกันต่ออีกหลายชั่วโมง

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (11+) :
 • เด็ก (2-11) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์