เชื่อมโลกสู่จุดหมายมหัศจรรย์
"Special Covid-19 Terms and conditions (Free refund, amendments and cancelation up to 72 hours before departure until 31 October"

จุดหมายปลายทาง: เกาะเต่า

เรือเฟอร์รี่จากเกาะเต่าที่ไปเกาะสมุย ไปเกาะพงันและไปสุราษฎร์ธานี
 
วิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางไปยังแหล่งดำน้ำที่น่าตื่นตาตื่นใจของเกาะเต่า นั่นก็คือการนั่งเรือเฟอร์รี่ มีรอบเรือเฟอร์รี่หลายๆรอบระหว่างเกาะเต่าและเกาะสมุย... อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวลาเดินเรือไปยัง: เกาะเต่า

จาก เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะสมุย
ท่าเรือหน้าทอน
(13:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
2:00
( ชั่วโมง )
19.21
16.13

( USD )
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่น้ำ
(13:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
19.21
15.94

( USD )

จาก เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(08:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:30)
2:00
( ชั่วโมง )
16
13.28

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(14:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
1:00
( ชั่วโมง )
16
13.28

( USD )
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(17:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(19:00)
2:00
( ชั่วโมง )
16
13.28

( USD )

จาก กรุงเทพฯ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(21:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(08:45)
11:45
( ชั่วโมง )
40.01
36.01

( USD )

จาก ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
ภูเก็ต
วิชิต
(06:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
8:30
( ชั่วโมง )
48.01
39.85

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
9:30
( ชั่วโมง )
32.01
26.57

( USD )

จาก กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
6:30
( ชั่วโมง )
38.41
32.27

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
7:30
( ชั่วโมง )
32.01
26.57

( USD )

จาก เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(09:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
9:30
( ชั่วโมง )
38.41
31.88

( USD )

จาก สนามบินสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(09:45)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
5:15
( ชั่วโมง )
35.21
32.04

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(10:45)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
7:45
( ชั่วโมง )
30.41
25.24

( USD )
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(11:20)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
7:10
( ชั่วโมง )
30.41
25.24

( USD )

จาก ชุมพร

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(08:45)
2:45
( ชั่วโมง )
25.61
24.07

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(08:45)
1:45
( ชั่วโมง )
20.81
19.35

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:45)
1:45
( ชั่วโมง )
20.81
19.35

( USD )

จาก ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(19:00)
4:30
( ชั่วโมง )
27.21
22.58

( USD )

จาก หัวหิน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
หัวหิน
ถนนเพชรเกษม
(23:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(08:45)
9:15
( ชั่วโมง )
40.01
36.01

( USD )

จาก เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะลันตา
ท่าเรือศาลาด่าน
(07:45)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
10:45
( ชั่วโมง )
38.41
31.88

( USD )

จาก เมืองสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ท่าเรือตาปี
(11:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
4:00
( ชั่วโมง )
30.41
27.37

( USD )
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(12:30)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
6:00
( ชั่วโมง )
27.21
22.58

( USD )

จาก นครศรีธรรมราช

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(18:30)
6:30
( ชั่วโมง )
30.41
25.24

( USD )

จาก เกาะนางยวน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะนางยวน
ท่าเรือเกาะนางยวน
(12:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(12:20)
0:20
( ชั่วโมง )
6.4
5.57

( USD )
เกาะนางยวน
ท่าเรือเกาะนางยวน
(14:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:20)
0:20
( ชั่วโมง )
6.4
5.57

( USD )
เกาะนางยวน
ท่าเรือเกาะนางยวน
(17:00)
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(17:20)
0:20
( ชั่วโมง )
6.4
5.57

( USD )

ตารางเวลาเดินเรือจาก: เกาะเต่า

ถึง เกาะสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(08:30)
2:00
( ชั่วโมง )
19.21
15.94

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
เกาะสมุย
ท่าเรือแม่น้ำ
(11:30)
2:00
( ชั่วโมง )
19.21
16.13

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
เกาะสมุย
ท่าเรือบางรัก
(17:30)
2:30
( ชั่วโมง )
19.21
15.94

( USD )

ถึง เกาะพะงัน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(10:30)
1:00
( ชั่วโมง )
16
12.8

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
เกาะพะงัน
ท่าเรือท้องศาลา
(16:30)
1:30
( ชั่วโมง )
16
13.28

( USD )

ถึง กรุงเทพฯ

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:15)
กรุงเทพฯ
ถนนรามบุตรี
(20:30)
10:15
( ชั่วโมง )
40.01
35.61

( USD )

ถึง ภูเก็ต

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
11:00
( ชั่วโมง )
32.01
26.57

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
ภูเก็ต
วิชิต
(17:45)
8:15
( ชั่วโมง )
48.01
39.85

( USD )

ถึง กระบี่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
7:30
( ชั่วโมง )
33.61
27.9

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
6:45
( ชั่วโมง )
38.41
32.27

( USD )

ถึง เกาะพีพี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
เกาะพีพี
ท่าเรือต้นไทร
(16:30)
10:00
( ชั่วโมง )
41.61
34.54

( USD )

ถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(12:30)
6:00
( ชั่วโมง )
33.61
27.9

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฏร์ธานี
(14:15)
4:45
( ชั่วโมง )
35.21
32.04

( USD )

ถึง ชุมพร

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:15)
5:45
( ชั่วโมง )
30.41
28.89

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:15)
2:30
( ชั่วโมง )
25.61
24.07

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:15)
1:30
( ชั่วโมง )
20.81
19.35

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
1:30
( ชั่วโมง )
20.81
19.35

( USD )

ถึง ดอนสัก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
4:30
( ชั่วโมง )
27.21
22.58

( USD )

ถึง สนามบินสมุย

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
สนามบินสมุย
สนามบินสมุย
(09:30)
3:00
( ชั่วโมง )
24.01
19.93

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:00)
สนามบินสมุย
สนามบินสมุย
(12:00)
3:00
( ชั่วโมง )
24.01
19.93

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
สนามบินสมุย
สนามบินสมุย
(18:00)
3:00
( ชั่วโมง )
24.01
19.93

( USD )

ถึง หัวหิน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(10:15)
หัวหิน
ถนนเพชรเกษม
(17:30)
7:15
( ชั่วโมง )
40.01
35.61

( USD )

ถึง อ่าวนาง

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
อ่าวนาง
อ่าวนาง
(14:30)
8:00
( ชั่วโมง )
38.41
31.88

( USD )

ถึง เกาะลันตา

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
เกาะลันตา
เกาะลันตา
(17:00)
10:30
( ชั่วโมง )
41.61
34.54

( USD )

ถึง เมืองสุราษฎร์ธานี

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ถนนตลาดใหม่
(12:00)
5:30
( ชั่วโมง )
30.41
25.24

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
เมืองสุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี: ท่าเรือตาปี
(13:45)
4:15
( ชั่วโมง )
30.41
27.37

( USD )

ถึง ไร่เลย์

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
ไร่เลย์
ไร่เลย์
(14:30)
8:00
( ชั่วโมง )
41.61
34.54

( USD )

ถึง อุทยานแห่งชาติเขาสก

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
อุทยานแห่งชาติเขาสก
สถานีรถตู้เขาสก
(15:00)
8:30
( ชั่วโมง )
36.81
30.55

( USD )

ถึง นครศรีธรรมราช

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
นครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช
(12:30)
6:00
( ชั่วโมง )
33.61
27.9

( USD )

ถึง หาดใหญ่

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(06:30)
9:30
( ชั่วโมง )
35.21
29.23

( USD )

ถึง เกาะนางยวน

ออกจาก ไปถึง เวลาเดินทาง ราคา
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(09:30)
เกาะนางยวน
ท่าเรือเกาะนางยวน
(09:50)
0:20
( ชั่วโมง )
6.4
5.57

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(11:00)
เกาะนางยวน
ท่าเรือเกาะนางยวน
(11:20)
0:20
( ชั่วโมง )
6.4
5.57

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(13:00)
เกาะนางยวน
ท่าเรือเกาะนางยวน
(13:20)
0:20
( ชั่วโมง )
6.4
5.57

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(14:00)
เกาะนางยวน
ท่าเรือเกาะนางยวน
(14:20)
0:20
( ชั่วโมง )
6.4
5.57

( USD )
เกาะเต่า
ท่าเรือแม่หาด
(15:00)
เกาะนางยวน
ท่าเรือเกาะนางยวน
(15:20)
0:20
( ชั่วโมง )
6.4
5.57

( USD )

ข้อมูลเกี่ยวกับเกาะเต่า


เกาะเต่า ("Turtle Island") เป็นเกาะที่น่าตื่นตาตื่นใจที่มีขนาดประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะสมุยและเกาะพงัน มันเป็นหนึ่งในสถานที่ของการดำน้ำลึกที่ดีที่สุดในโลกสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกดำน้ำไปจนถึงผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญ และเป็นที่ที่ได้ออกใบรับรองการดำน้ำให้กับนักดำน้ำใหม่มากกว่าที่อื่น ๆในโลก ในแต่ละวันจะมีเรือเฟอร์รี่หลายรอบออกจากเกาะพะงัน เกาะสมุยและจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงทำให้สามารถเดินทางไปเกาะเต่าได้ง่าย เกาะเต่ามีความสวยงามของน้ำทะเลที่ใสดุจคริสตัล ภูมิประเทศของเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขา ชายหาดที่ซ่อนตัวอยู่เพื่อรอการชื่นชม และมีที่พักที่แปลกใหม่สำหรับการพักผ่อนหลังจากการเที่ยวรอบเกาะของคุณ

สิ่งที่น่าสนใจในเกาะเต่า


 • สวรรค์ของนักดำน้ำ

  เกาะเต่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการดำน้ำตลอดทั้งปี ซึ่งดึงดูดนักดำน้ำทุกระดับสู่แนวปะการังที่นี่ รวมทั้งมีชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาหลากชนิด ในแต่ละวันเรือเฟอร์รี่และเรือต่างๆจะพาผู้ค้นหาการผจญภัยใต้น้ำคนใหม่มา อย่างเห็นได้ชัดว่า มีเพียงเมืองแคนส์ในออสเตรเลียที่ได้ทำการแจกใบรับรองการดำน้ำ PADI เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ซึ่งนั่นหมายความว่าเกาะเต่าจะกลายเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำ ในบางจุดของชายหาดที่มีความคึกคักมากคุณสามารถหาร้านดำที่ตั้งเรียงรายกันไว้คอยต้อนรับให้คุณได้รับประสบการณ์การดำน้ำที่ยากจะลืมเลือน เมื่อออกไปในน่านน้ำ คุณสามารถพบกับปลาบาราคูด้า เต่าทะเล ปลากระเบน ปลาฉลามครีบดำ และอาจได้เจอฉลามวาฬที่หายาก สิ่งที่ดีเลิศเกี่ยวกับการดำน้ำที่เกาะเต่านั่นก็คือทัศนวิสัยใต้ทะเลที่ยังคงยอดเยี่ยมตลอดทั้งปี (ลึกประมาณ 20-40 เมตรนอกเหนือจากเดือนพฤศจิกายน) เห็นด้วยไหมว่าเกาะเต่าเป็นสถานที่ควรค่าแก่การมาเที่ยว

 • ชายหาดเกาะเต่า

  กิจกรรมชายหาดส่วนใหญ่เวียนวนอยู่รอบบริเวณชายหาดที่สำคัญสองแห่งในเกาะเต่า อันได้แก่หาดทรายรีและอ่าวโฉลก หาดทรายรีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของท่าเรือแม่หาด ซึ่งเป็นสถานที่ที่เรือเฟอร์รี่ของคุณจะเดินทางมาถึงและเดินทางกลับ หาดทรายรีมีความยาวและมีพื้นที่กว้าง มีความงดงามด้วยหาดทรายสีทองและชายฝั่งทะเลสีฟ้าคราม มีร้านดำน้ำ ร้านอาหารและร้านค้ามากมายที่ตั้งอยู่ที่นี่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายหาด และเมื่อถึงเวลากลางคืนสถานบันเทิงยามค่ำคืนก็จะครึกครื้นและมีชีวิตชีวา หาดโฉลกบ้านเก่าที่อยู่ไปทางทิศใต้และไม่ไกลจากท่าเรือเฟอร์รี่นั้นจะมีความเงียบและผ่อนคลายมากกว่า FerrySamui.com แนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นของคุณไปด้วยพร้อมทั้งเช่าเรือหางยาวเพื่อเที่ยวรอบเกาะเต่า ที่ซึ่งคุณจะค้นพบอ่าวอันน่าทึ่งที่ซ่อนตัวอยู่เพื่อที่ได้ดำน้ำตื้นบริเวณรอบ ๆ

 • ท่องเที่ยวรอบเกาะเต่า

  เกาะเต่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีบริการให้เช่ารถจักรยานยนต์หากคุณสามารถขับขี่ได้ การเดินทางรอบเกาะเต่าด้วยรถมอเตอร์ไซค์นั้นเป็นเรื่องที่สนุก มีจุดชมวิวหลายๆจุด ที่สวยงาม อีกทั้งอ่าวที่ซ่อนตัวอยู่เพื่อรอการไปชื่นชม นอกจากนั้นก็มีรถสกู๊ตเตอร์ที่เป็นยางออฟโร๊ดให้เช่าจำนวนมากเพื่อให้คุณสามารถสำรวจเส้นทางไปยังที่ต่างๆ เช่น หาดฟรีดอม อ่าวแมงโก้ อ่าวฉลาม อ่าวหินวงและอ่าวโตนด สิ่งที่ควรระวังคือ เนื่องจากยังเป็นทางถนนที่ไม่ค่อยเรียบนักจึงควรขับขี่ด้วยความไม่ประมาท และควรมีแผนที่ ขวดน้ำดื่ม รวมทั้งทาครีมกันแดด และไปลุยกันเลย อย่าลืมแวะไปที่จุดชมวิวจอห์นสุวรรณ ที่อยู่ทางตอนใต้และ Fraggle Rock ที่อยู่ทางตอนเหนือเพื่อชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม

 • กินและดื่ม

  เมื่อเกาะเต่าได้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการดำน้ำเขตร้อนของโลก ร้านอาหารและบาร์หลายแห่งก็ได้ผุดขึ้นมาและเมื่อเวลาผ่านไปทำให้เกาะเต่ากลายเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการหาของการกินและเครื่องดื่ม มีอาหารไทยให้เลือกมากมาย คุณอาจลองชิมผัดไทย (เส้นก๋วยเตี๋ยวผัดกับกุ้ง) กระเพราไก่ไข่ดาว (ไก่ผัดกับพริก ใส่ใบโหระพาและไข่ดาว) หรือแกงเขียวหวาน (แกงเขียวหวาน) มันมีรสชาดอร่อย โดยทั่วไปแล้ว อาหารทะเลนั้นมีทั้งราคาถูกและราคาที่แพงอย่างไม่น่าเชื่อเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการย่าง การต้มหรือการทอด บาร์บนเกาะเต่านั้นมีความครึกครื้นและมีชีวิตชีวา บาร์ส่วนใหญ่จะมีโปรโมชั่นลดราคาเครื่องดื่ม happy hour หรือจะมีธีมพิเศษในบางคืน จึงเป็นการดีที่จะตรวจสอบก่อนว่ามีอะไบ้างในช่วงที่คุณพักที่เกาะเต่า บาร์ส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ที่จะปิดในช่วงเวลาประมาณตี 1 เพื่อให้คุณได้เต้นรำอยู่ในไนท์คลับก่อนเข้านอนหรือจนถึงรุ่งเช้า

แกลเลอรี่

 • ออกจาก :
 • ไปยัง :
 • วันที่ออกเดินทาง :
 • วันที่เดินทางกลับ :
 • ผู้ใหญ่ (9+) :
 • เด็ก (2-9) :
 • ทารก (0-1) :
 • บัตรวีซ่าการ์ด  บัตรมาสเตอร์การ์ด  PAYPAL  เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์ รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ข้อมูลรถรับ-ส่ง
บริการลูกค้า
5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจอง

เรื่องน่ารู้ของแต่ละจุดหมาย
 • เกาะไหง
  เกาะไหงเป็นเขตรอยต่อของจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง...
  อ่านเพิ่มเติม

 • สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
  สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีเป็นเส้นทางรถไฟสายหลักสำหรับภาคใต้และตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำตาปีที่อำเภอพุนพินในเมืองท่าข้าม...
  อ่านเพิ่มเติม

งานหรือเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ข่าวล่าสุด
Ferrysamui.com
 • Visa
 • Master Card
 • American Express
 • รับรองโดย Paypal
 • รับประกันความปลอดภัยโดย Paypal
 • รักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
 • เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็คทรอนิคส์
We use cookies to provide a personalized experience for our users. Read more from our Cookie Policy.